GRANSKING: Konsulentselskapet EY har gransket over 20 kunstgress-prosjekter siden september, på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Foto: Krister Sørbø / VG

Oslo kommune om kunstgressbane-rapport: Ikke funn som tyder på flere ulovligheter

En fersk rapport konkluderer med at det ikke er grunnlag for å hevde at det har skjedd ulovligheter i forbindelse med utbygging og rehabilitering av kunstgressbaner i Oslo utover det som allerede var kjent.

Det konkluderer konsulentselskapet EY med i rapporten de har utarbeidet på vegne av Bymiljøetaten i Oslo kommune:

  • EY har ikke grunnlag for å hevde at det foreligger misligheter eller straffbare forhold i prosjekter utført av Guthorm Hoff AS.
  • EY har ikke grunnlag for å mistenke at dokumentasjon tilknyttet andre prosjekter gjennomført av Thorstein Skjaker er uriktig og/eller at det skal ha avstedkommet andre ytterligere dokumenterte feil eller avvik.

11 millioner

I september i fjor skrev VG at Oslo kommune skal ha betalt 11 millioner i overpris for kunstgressbane-prosjekter utført av Guthorm Hoff AS. Det ifølge en intern rapport utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten (BYM), som sendte et varsel til Oslo kommune.

Kommunen, som godkjente overfaktureringen, har erkjent manglende kontroll og kontraktsoppfølging i etaten, og kalt rammeavtalen med entreprenørene, rutiner og intern kontroll svak.

EY har gått gjennom tallene rundt de ulike kunstgressbanene. De er enige i at rutinene har vært for dårlige, men gir likevel ikke varsleren støtte i påstanden om et tap for kommunen på 11 millioner.

I rapporten skriver de at det ikke er mulig å vurdere hvorvidt prosjektene gjennomført av Guthorm Hoff AS kunne ha vært rimeligere for Bymiljøetaten dersom de hadde valgt en annen leverandør.

EY påpeker at en kontrollberegning av opplysningene i internrapporten fra varsleren ikke har vært en del av mandatet for granskingen, men skriver likevel at de tror differansen som omtales som «overfakturering» «kan henføres til vilkår som var avtalt mellom BYM (Bymiljøetaten journ.anm.) og Guthorm Hoff i pristilbud for de respektive prosjektene.»

EY har ikke gjennomført fysiske kontroller over utførte arbeider.

les også

Varsler: Oslo kommune har betalt 11 millioner i overpris for kunstgressbaner

DIREKTØR: Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten. Foto: Frode Hansen / VG

Gransket på ny

De to entreprenørene Thorstein Skjaker og Guthorm Hoff AS ble første gang gransket av EY våren 2018.

Da fant konsulentselskapet at Skjaker hadde overfakturert, samt at Hoff burde undersøkes nærmere. Også i Hoffs tilfelle dreide det seg om mulige uregelmessigheter knyttet til fakturering, og EY anbefalte en vurdering av om det var grunnlag for privatrettslig oppfølging av Guthorm Hoff AS.

Etter VGs mange saker i høst, valgte Bymiljøetaten å følge opp EYs anbefaling, og iverksatte gransking av en rekke baner de to entreprenørselskapene har hatt ansvar for å bygge eller rehabilitere innenfor rammeavtalen med kommunen fra 2015 til 2017.

14 av Skjakers baner og åtte av Guthorm Hoff AS sine baner har vært under lupen siden september.

Gransket over 20 prosjekter

Etter rapporten som ble offentliggjort mandag har Bymiljøetaten i samråd med Kommuneadvokaten kommet frem til at det på det nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å forfølge saken privatrettslig.

– Det er godt å kunne konstatere at det er gjort en grundig gjennomgang av de kunstgressprosjekter som Bymiljøetaten har gjennomført. Vi har fått et svar fra EY og det er dokumentert i den utvidede undersøkelsen at kommunen og etaten ikke har vært utsatt for store misligheter eller flere ulovligheter, sier etatsdirektør Gerd Robsham Kjørven i en pressemelding.

EY har gjennomgått over 20 kunstgressbaneprosjekter til en pris på over 100 millioner kroner.

Dømt til fengsel

Entreprenør Thorstein Skjaker ble i oktober dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri, og forsøk på grovt bedrageri, mot Oslo kommune i 2016.

Han ble blant annet dømt for dokumentforfalskning, da han fikk en underleverandør til å produsere åtte falske kjøresedler. Han ga en uforbeholden tilståelse i Gjøvik tingrett.

BEKLAGER: Thorstein Skjaker har tidligere beklaget at han prøvde å overfakturere kommunen. – Det var veldig dumt, sier han. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Skjaker har tidligere erkjent at han prøvde å overfakturere kommunen for 336.000 kroner. Dette ble avdekket etter en intern gransking, og det var på bakgrunn av dette at kommunen anmeldte ham for grovt bedrageri.

– Vi beklager dette, det var veldig dumt at vi prøvde å overfakturere i denne saken. Jeg legger meg helt flat for det, og det er så dumt at det ikke er mulig, sa han til VG.

Entreprenøren har hatt oppdrag for Oslo kommune siden 1994, og levert tjenester fra eget enkeltmannsforetak siden 2007.

I en kommentar til granskingsrapporten fra EY mandag, sier Skjaker:

– Jeg er veldig lettet. Jeg regnet ikke med at de skulle finne noe. Jeg har verdens beste samvittighet i denne saken, sier Skjaker til VG.

les også

Entreprenør på obs-liste fikk nytt oppdrag for kommunen

Manglende kontroll

Manglende kontroll i etaten som står for kunstgressutbygging i Oslo ble avdekket allerede i 2007 etter et varsel mot kommunen. En intern gransking konkluderte med «grove brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt kommunens interne regelverk».

Over ti år etter granskingen, konkluderte granskingsrapporten fra EY i 2018 med at interne rutiner i tilsvarende etat fremdeles er svake, noe som i 2016 gjorde det mulig å overfakturere kommunen.

Også i den ferske rapporten offentliggjort mandag peker EY på svakheter ved rammeavtaler og rutiner i etaten, noe som har ført til at entreprenør Guthorm Hoff AS har fått mer betalt enn hva prisene i rammeavtalen tilsa at kommunen skulle betale. Blant annet fordi entreprenøren har lagt til et transporttillegg.

EY mener det likevel ikke er grunnlag for å si at entreprenørens handlinger kvalifiserer som misligheter eller straffbare forhold, men går langt i å skylde dette på dårlige rutiner i Bymiljøetaten.

Nåværende ledelse har sagt at de har prioritert å få bedre struktur.

– Dette er forhold vi var klar over, og som vi har jobbet systematisk med siden 2016, sier etatsdirektør Gerd Robsham Kjørven i dag.

IDRETTSBYRÅD: Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (t.h.) har tidligere sagt at det ikke er bra at noen har klart å lure kommunen. Her med direktør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen / VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder