Tiet om mulig livsfare

I nesten ett år satt forsvaret på prøver som kunne avsløre om norske soldater i Kosovo var utsatt for livsfarlige kjemiske stridsmidler.

Men selv om det ikke var avklart om det var forsvarlig å oppholde seg området hvor de urovekkende målingene var blitt gjort, ble norske soldater fortsatt tildelt oppdrag der.

Krisemøte

23. juni 2000 samles forsvarstoppene på kort varsel til krisemøte om en konkret «ABC-trussel» som er avdekket i den norske KFOR-bataljonens operasjonsområde i Kosovo.

I et fortrolig notat orienterer saksbehandleren, en oberstløytnant i operasjonsstaben i Forsvarets overkommando (FO/O), sin sjef og ledelsen i Sanitetsstaben (FO/SAN) om den alvorlige situasjonen som er oppstått.

Dokumentets ordlyd bærer preg av at bruken av utarmet uran er noe som har bekymret deler av Forsvaret meget sterkt i en viss tid.

I det to sider lange notatet fremkommer det at operasjonsstaben slår alarm på bakgrunn av målinger som er gjort av den norske bataljonen selv nede i Kosovo.

Farlig gods

I Lukaredalen, 10-15 kilometer øst for Pristina, ligger det store mengder våpen og det som kan være kjemiske stridsmidler. Allerede kort tid etter de norske styrkene ble satt inn i området i september/oktober 1999 gikk alarmen i den norske Telemarkbataljonen om funn av det som kunne være ampuller for giftige stridsgasser.

Men det viste seg snart vanskelig å få hjem prøver som norske ABC-eksperter hadde tatt i området.

Hercules-flygere nektet konsekvent å ta med seg de uidentifiserte hudstridsgass-ampullene hjem til Norge. Norge fikk ikke lov til å transportere det farlige godset gjennom 3. land. Det forteller kilder i 335-skvadronen på Gardermoen til VG.

Ni måneder senere - da forsvarstoppene samles for å diskutere den alvorlige ABC-trusselen - er prøvene som kan avklare sikkerhetssituasjonen for de norske soldatene i Kosovo, ennå ikke blitt sendt hjem og ferdiganalysert.

Stridsgass

I et nytt notat om situasjonen, datert 28. juni 2000 og som blir unntatt fra offentlighet av hensyn til «rikets sikkerhet», skriver flaggkommandør Ole-Gerhard Røn bare at «transporttekniske årsaker» er grunnen til at prøvene ikke er sendt hjem til Norge. Til slutt må Norge og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) be Sverige og Storbritannia om hjelp - for å få transportert og analysert prøvene.

Etter nærmere ett års uvisshet får forsvarsledelsen vite at det måleinstrumentene antydet, var livsfarlig hudstridsgass.

Forsvarsledelsen hevder i dag overfor VG at analysen viser at stoffet ikke representerte noen alvorlig helsefare.

Men de valgte å holde usikkerheten for seg selv

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder