DÅRLEG HANDTERT! Statsminister Erna Solberg (H) får slakt av veljarane for handteringa av abortsaka, sidan ho opna for endringar i abortlova i regjeringsforhandlingar med KrF. Foto: Tore Kristiansen

Ny undersøking: Knusande dom over Ernas abortflørt

Eit klart fleirtal i befolkninga meiner statsminister Erna Solbergs (H) opning for å endre abortlova er handtert ganske eller svært dårleg, viser ny VG-undersøking. Dette er dommen også frå Høgres eigne veljarar.

Respons Analyse har på vegner av VG spurt veljarane om kor godt eller dårleg dei meiner Erna Solberg har handtert saka der ho, i forbindelse med KrFs vegval av regjeringspartnar, opna for å gjere endringar i abortlova.

les også

Erna Solberg om abort-kritikken: Alle må gi og ta

Nærmare 60 prosent av veljarane meiner Solberg har handtert saka på ein ganske eller svært dårleg måte. Berre 12 prosent meiner ho har handtert saka på ein god måte.

– Resultatet er nok uttrykk for at abortlova har stor oppslutning blant veljarane og at diskusjonar om lova engasjerer. Den politiske diskusjonen har blitt veldig hard og det skaper også usikkerheit. Det er viktig for meg å understreke at for Høgre er det ein føresetnad at kvinners rettar ikkje skal svekkast som følgje av ei eventuell endring i paragraf 2c, seier Solberg til VG.

KrF-tillitsvalde har i ei tidlegare VG-rundspørjing svart at dei meiner dette i stor grad påverka retningsvalet i partiet, som valte høgresida.

Høgre-veljarane kritiske

Det er ei klar overvekt blant veljarar i dei fleste av partia som meiner Erna Solberg har handtert saka dårleg.

Mest støtte får statsministeren frå KrF og Frp, men også her er det delte oppfatningar.

Blant Høgre sine eigne veljarar er det derimot stor ei stor overvekt som meiner Solberg har handtert saka dårleg.

– Dette er nok også uttrykk for at abortlova har stor oppslutning blant veljarane og diskusjonar om lova skapar mykje engasjement. Den politiske diskusjonen har blitt veldig hard og det skapar også usikkerheit, seier helseminister og Høgre-nestleiar Bent Høie.

Statsministeren har i fleire omgangar måtte svare på spørsmål om abortsaka i Stortinget, her har ho vore tydeleg på at den sitjande regjeringa ikkje arbeider for å endre abortlova, og at regjeringsforhandlingar med KrF ikkje er i gang enda.

les også

Meiner statsministeren feilinformerte Stortinget om abortloven, etter erkjenning frå departementet

Førre veke erkjente helseminister Bent Høie å ha instruert tilsette i Helse- og omsorgsdepartementet til å utarbeide vurderingar av korleis abortlova kunne endrast.

På grunn av dette meiner SV at statsministeren har feilinformert Stortinget, fordi dagens regjering alt er i gang med å endre abortlova. Dette avviser Solberg.

les også

Dette er de einige om i statsbudsjettet

KrF sit no i samtalar med regjeringspartia Høgre, Venstre og Frp, med eit mål om å kome i regjering. Det er i forhandlingar mellom dei fire partia abortspørsmålet vert avgjort. Partia er alt einige om eit statsbudsjett for 2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder