I RETTEN: Saken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett i januar. Her avbildet med sine forsvarere Aasmund O. Sandland og Ann Turid Bugge. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Valdres-moren delvis frikjent i ankesaken: – En dom det går an å leve med

Moren i den såkalte Valdres-saken frikjennes for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømmes for grov mishandling.

Det er NRK som melder at moren meldes til åtte måneders betinget fengsel, noe som innebærer at hun slipper å sone fengselsstraffen.

Kvinnen ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling, og for å hensatt noen i en hjelpeløs tilstand da saken ble behandles i Valdres tingrett på Gjøvik i 2018.

Aktor ba i ankesaken om tre års fengsel for moren, ett år mindre enn påstanden i tingretten. Ankesaken startet 15. januar i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

les også

Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) dømt til tre års fengsel

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert. Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

Kvinnen har i retten forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

Ifølge NRK legger retten vekt på at det var et symbiotisk forhold mellom mor og datter «som åpenbart har gjort det vanskelig for tiltalte å ta den styringen som en foreldre må ta i en kritisk situasjon».

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk og hans meddommere har ikke funnet det bevist at kvinnen hensatte datteren i hjelpesløs tilstand.

Retten mener at moren har utsatt datteren for grov mishandling og idømmer henne derfor åtte måneders betinget fengselsstraff. I tillegg må kvinnen betale 125 000 kroner i oppreisning til 13-åringens far, skriver NRK.

I retten trekkes det frem som formildende at kvinnen de siste fire årene hadde eneansvar for en «meget krevende anorektisk datter»:

«Hennes rasjonalitet kan ha blitt påvirket av å leve i en slik situasjon, sjøl om straffeloven § 78 bokstav d klart nok ikke kan
komme til anvendelse. Etter hvert som situasjonen ble mer og mer kritisk for Angelica, ble forholdene også mer og mer krevende og uoversiktlig for tiltalte», heter det i dommen.

Videre står det:

«Tiltalte er sjøl rammet hardt av lovbruddet. Hun har mistet sin eneste datter, som hun åpenbart holdt meget kjær, jf. straffeloven § 78 bokstav g»

les også

Valdres-moren forklarer seg i retten: Så på hytte-oppholdet som redning for datteren

Kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland sier til VG at de er fornøyd med dommen:

– Det er en dom det absolutt går an å leve med. Det er ganske lang avstand fra å sammenligne dette med nært opptil forsettlig drap slik statsasvokaten har gjort - til en åtte måneders betinget dom. Som nevnt er dette en dom vi kan leve med, særlig med tanke på premissene i den, sier han.

Han sier at dommen ikke blir formelt forkynt for hans klient før i neste uke, men sier at de fikk den tilsendt på e-post torsdag morgen.

les også

Forsvarer krever frifinnelse i Valdres-saken: – Domfellelse vil sende et farlig signal

Da saken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett kom kvinnens forsvarere med kraftig kritikk av etterforskningen i saken, som de mente tidlig bar preg av at det skulle bli en straffesak.

Medforsvarer Ann-Turid Bugge påpekte i prosedyren at hun ikke kjenner til tilsvarende saker i Norge, kanskje ei heller i Europa eller verden.

– Det finnes ingen tilsvarende saker mot foreldre med barn som har dødd av anoreksi, sa hun.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra førstestatsadvokat og aktor i saken, Arne Ingvald Dymbe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder