Norske forsvaret: Planla masseødeleggelse av Finnmark

TROMSØ (VG) Få år etter krigen jobbet Norges øverste militære ledelse med planer om å brenne Finnmark og Nord-Troms i tilfelle sovjetisk invasjon.

11 000 hus. 4700 fjøs og uthus. 650 industribedrifter og forretninger. 106 skoler. De tyske brannpatruljene lot lite eller ingenting stå igjen vinteren 1944/45.