UNG PLAN: AUF-leder Astrid Hoem ber om kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå velgernes tillit igjen.

AUF-lederen: − Slik kan vi komme ut av krisen, Jonas

GOL (VG) AUF-leder Astrid Hoem fikk sjokk da hun tirsdag så målingen som ga Ap 15,4 prosent oppslutning. Hun satte seg ned og laget en kravliste til sitt eget parti

Publisert:

Blant ingrediensene: Et klart mål om helt gratis barnehage og SFO.

– Vi må tydeliggjøre de sosialdemokratiske verdiene og på kort sikt sørge for å hjelpe dem som virkelig trenger hjelp for å komme gjennom vinteren. Og på lang sikt må vi gi småbarnsforeldre gratis barnehage og SFO, sier AUF-lederen til VG, etter katastrofemålingen på 15,4 prosent som rammet Ap-skuta midtskips tirsdag.

Her er noen av AUFs punkter på kort sikt:

  • Heve satsene for sosialhjelpen til unge, enslige og de på de laveste satsen.
  • Sikre at folk på sosialhjelp ikke får støtte avkortet av at annen støtte øke.
  • Doble bevilgningene til Husbanken i dagens statsbudsjett og styrke dem som en boligsosial aktør.
  • Sette tak på hvor mye husleien kan økes.

– Hva har Ap gjort feil?

– Ap har gjort mange grep som er riktige, for å treffe folk som har dårlig råd, gjennom satsing på SFO, barnehager og ungdomsgaranti. Men i hverdagen må vi være mye mer offensive for dem som har minst, sier hun:

– Unge forteller at de er et kredittkortforfall unna å ikke kunne betale husleien. Vi kan ikke ha det sånn.

Selv om Ap i statsbudsjettet kan vise til sosial profil har mye fokus blitt på svake grupper; som mister dagpenger og rammes av omsorgsboligkutt.

AUF-lederen er enig i at det er en utfordring som må løses, men sier tirsdagens presentasjon av Høyres budsjettforslag, viser alternativet.

– De gjør kutt i feriepenger, de kutter i barnetillegget for uføre og gjeninnfører karensåret. Det budsjettet gjør det ikke enklere for dem som har minst å komme seg gjennom denne vinteren. Det viser at det er vi som styrer politikken og ikke Høyre.

– De har også en sosial profil og gir økt barnetrygd til alle?

– Vi diskuterer gjerne økt barnetrygd, og ser det i sammenheng med å gjøre barnehage og SFO gratis for alle barn, som en del av de universelle velferdsordningene våre. Men summen av Høyres politikk vil være mindre til de som har minst, til fordel for de som har mest.

VENTER PÅ STØRE: AUF-lederen deltar på den årlige kartellkonferansen på Gol, hvor statsminister Jonas Gahr Støre skal holde tale onsdag ettermiddag.

Hun sier det er to områder de er opptatt av.

– Vi må sørge for at folk har et hjem og at det blir lettere å få seg en bolig. Vi må gjøre noe med husleiene som øker.

– Dere vil regulere boligmarkedet?

– Ja, det vil vi. Vi mener at man må skattlegge hardere det å eie flere boliger. Det må være et politisk mål at alle skal ha råd til å eie et hjem. Da må vi gjøre noe for at unge lettere kommer inn i boligmarkedet, i stedet for å bruke penger på å leie.

– Det andre, sier hun:

– Er at vi må sørge for at folk ikke havner i så stor fattigdom at man ikke greier å sette mat på bordet. Folk skal leve mye tryggere liv enn det. Vi skal ha en arbeidslinje, hvor det skal lønne seg å jobbe, men vi kan ikke ha så lave minstesatser for de som trenger støtte, at de ikke får hverdagen til å gå opp. De satsene må opp.

– SV har fremmet en rekke slike krav for å hjelpe svake grupper gjennom krisen, i forhandlingene med regjeringen om neste års statsbudsjett. Deler av dine krav kan løses raskt på kort sikt, ved å innfri deler av SVs krav?

– Jeg vil ikke blande meg direkte inn i de forhandlingene, men det er mulighet på kort sikt. Ap må være åpen på å se på sosialpolitikken og se hva som kan gjøres akkurat nå for dem som er hardest rammet, slik at de kommer seg gjennom vinteren.

Selv om mange rike har skatteflyktet til Sveits, mener hun at de rikeste må ta sin del av ansvaret for velferdssamfunnet.

– Jeg har grunnleggende tro på omlegging av skattepolitikken, og synes det er helt greit å hente inn penger via lakseskatten. Flere stiller seg i kø til fattighuset og matsentralene, samtidig som Norge aldri har hatt flere millionærer. Da er det ikke bare rom for omstilling, da må vi ta noe mer fra rike for å sikre de som har minst.

STØRE-SVAR: Hoem får lite konkrete løfter fra statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Hun sier Ap må satse på to store løft på sikt.

– Vi må stadfeste noen nye prinsipper for velferdsstaten, hvor vi prioriterer barnefamiliene, hvor barnehager og SFO må bli gratis.

– Dette vil koste mange milliarder?

– Sosialdemokratiets oppgave er å peke på hvordan fellesskapet kan utvides videre. Godt over 100 000 norske barn vokser opp i fattigdom, da må vi vise hvordan vi vil sikre at disse løftes ut av fattigdom.

Hun legger til:

– Vårt ansvar er å skape trygghet i folk sine liv, uavhengig av hvilke kriser som herjer.

Hun sier at gratis barnehage og SFO bør innfases i løpet av neste stortingsperiode, frem til 2029.

– Støre leder partiet og regjeringen. Hva har han gjort feil?

– Vi har ting vi er uenige med regjeringen om, blant annet når det gjelder bistand, men nå handler det mest om at det er så mye som har endret seg siden Hurdalsplattformen ble laget, at vi må tørre å tenke nytt rundt sosialpolitikken og for å gi unge bedre muligheter.

Støres svar

Statsminister Jonas Gahr Støre skjønner AUF-lederens bekymring, men gir ingen konkrete løfter.

– Jeg deler i høyeste grad AUF og Hoems bekymring for at mange unge har det vanskelig nå, med presset økonomi og stadig høyere priser. Derfor har vi blant annet lansert en ny ungdomsgaranti for å få flere unge i arbeid, økt satsingen på inkludering av barn og unge, utvidet sosialhjelpssatsene og gitt strømstøtte til studenter.

15,4-SVAR: Jonas Gahr Støre sitter i bilen på vei til Gol, hvor han blant annet må svare på spørsmål om 15,4 prosent oppslutning.

– Rammes hardest

Han sier det har vært viktig og riktig, for dette er en generasjon som har vært gjennom noen vanskelige år med pandemi, og som nå også opplever å få dårligere økonomi.

– De som har minst, rammes hardest når prisene øker, mens unge nyetablerte rammes hardt når rentene øker. Derfor er vår viktigste jobb nå å bidra til at prisveksten kommer ned, og at rentene ikke øker med enn nødvendig.

Støre sier det har gjort det nødvendig å holde igjen på pengebruken og skaffe inndekning gjennom omprioriteringer.

– I denne jobben har vi så langt som mulig søkt å skjerme barn og unge og våre felles velferdstjenester, sier han.

Om Hoems ønske om hurtig handling via forhandlingene med SV, er han veldig forsiktig.

– Vi forhandler nå med SV om budsjettet, og derfor har jeg ikke mulighet til å gå inn på enkeltpostene som Hoem nevner nå.

Han sier at regjeringen har lagt fram et statsbudsjett «som bygger på trygghet og rettferdig fordeling, og der vi prioriterer en sterk velferdsstat for alle».

– Vi har startet jobben med å gjøre de universelle velferdstjenestene billigere for folk, ved å redusere barnehageprisen og innføre gratis SFO for alle førsteklassinger. I tillegg tar regjeringen grep for å sørge for at kommende generasjoner har trygge, gode, jobber å gå til når de er ferdig med skole og utdanning.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no