VANT: Vy har fått en ti års avtale om å drifte togene på Østlandet. Flytoget skal fortsette å drifte linjer til Gardermoen som vanlig.

Vy vant – Flytoget frykter nedleggelse om fem år

Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet. Flytoget frykter nedleggelse om få år.

Publisert:

Det bekrefter Jernbanedirektoratet fredag.

Jernbanedirektoratet ønsker nå at Vy leverer et tilbud på hele trafikken. Det betyr at en omstridt oppsplitting av togtilbudet på Østlandet i to pakker kan bli lagt til side, melder LO fornøyd.

– Dette er gode nyheter, som betyr mye for både de ansatte og alle dem som er avhengig av et godt togtilbud hver dag, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde sier de er «veldig overrasket og skuffet».

Han sier at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles.

Les mer om hans kommentar lenger nede i saken.

LO har engasjert seg kraftig mot forslaget som Erna Solberg-regjeringen tok initiativet til og som Støre-regjeringen ikke har skrinlagt:

Flytoget skulle få overta seks sentrale linjer på Østlandet fra Vy, for å bedre kapasiteten gjennom Oslo.

Men regjeringen er blitt knallhardt presset.

– For LO har det vært viktig at hver krone til norsk jernbane skal gå til å bygge ut mer og bedre jernbane. Å splitte opp norsk jernbane enda mer er ikke løsningen på det togkaoset vi dessverre har sett de siste årene med milliardsprekk, kanselleringer og forsinkelser, sier Følsvik.

Hun legger til:

– Fremover bør en samordne de ulike aktørene innen jernbanen for å utnytte ressursene og kapasiteten bedre.

FEIRER SEIER: LO-lederen jubler over vedtaket.


I en pressemelding melder Jernbanedirektoratet at de i fjor vår fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direkte tildele persontogtrafikken på Østlandet.

De skriver at Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy og Flytoget, og har nå konkludert med at Vy hadde det beste tilbudet.

– Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet. Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og
gode forhandlinger underveis, sier Sletta.

Flytoget fortsetter som før

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Vi har lagt større vekt på dette enn på muligheten for å utnyttelse av flytogkapasiteten fra 2026, som ville vært konsekvensen av en delt tildeling. Nivået på vederlaget har altså vært utslagsgivende for å velge Vy til å kjøre alle persontog på Østlandet, sier Sletta.

Det betyr at Flytoget fortsetter å drifte sine strekninger til Gardermoen.

De har avtale om det frem til 2028.

Sammenslåing

LO-lederen berømmer de tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund og Norsk
lokomotivmannsforbund, som har jobbet for å få til denne løsningen.

– Dette er en kamp som kan spare fellesskapet for milliarder av kroner. I tillegg så blir jernbaneansatte spart for å bli skaltet og valtet med. Så dette er både bra for de ansatte og bra for passasjerene, sier Hessen Følsvik.

Fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde sier de er «veldig overrasket og skuffet».

– Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen. Flytoget ga et tilbud hvor vi la opp til en vesentlig forbedring av togtilbudet med hyppigere avganger og med bedre plass på de togene som går. Flytoget ønsket også å utnytte hele kapasiteten i regionen bedre, inkludert flytogene, for å ta unna noe av passasjertrykket. Dessverre går togpassasjerene på Østlandet nå glipp av dette, Bryde.

FEM ÅR OG OVER OG UT?: Flytoget har avtale om strekningene til Gardermoen frem til 2028.

Han fremholder at Flytoget vet lite om bakgrunnen for den beslutningen som nå har blitt tatt.

– Hadde også Flytoget fått muligheten til å by på Østlandet samlet, er vi overbevist om at Flytoget ville gitt et tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn Vy har tilbudt. Det fikk vi ikke muligheten til, sier Bryde.

Han legger til:

– Nå vil Flytoget studere beslutningen fra direktoratet grundig. Det vi vet er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har blitt presset til å droppe planene om at Flytoget skal overta de seks strekningene.

Han har planer om å utrede sammenslåing av Vy og Flytoget, og har blitt møtt med kraftige argumenter om at det da er ulogisk Vy må gi fra seg seks strekninger og ansatte i en mellomperiode, før en eventuell sammenslåing av de to statlige selskapene kan finne sted.

Både LO og SV har sagt at de er for en sammenslåing.

– Skandale

– Dette er en skandale av store dimensjoner, sier jernbanepolitisk talsperson i FrP Morten Stordalen.

– Vi ser at det offentlige tilbudet ikke klarer å levere etter forventningene. Regjeringen burde snudd hver stein for å forbedre tilbudet, i stedet tar de nå bort både konkurransemuligheter som kunne hatt en skjerpende effekt, og trolig forsvinner et godt togtilbud i samme slengen og viser til at Flytoget kan miste strekningene til Gardermoen om få år.

– Riktig

– Dette er en riktig og viktig beslutning fra myndighetene. Nå starter arbeidet med å samle jernbanen igjen. Dette må være første skritt, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt), som også er partiets samferdselspolitiske talsperson.

Venstre er kritisk

– Trafikkpakkene for tog på Østlandet burde vært konkurranseutsatt. Det ville gitt et bedre tilbud til de reisende, til en lavere pris for samfunnet. Nå får vi mindre tog, for mer penger, sier André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson for Venstre.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no