VIL HA ENDRING: Skipshandleren Eurosupply ønsker at mat som må destrueres heller skulle gått til folk som trenger det. På bildet leverer firmaet mat og forsyninger til et skip ved kai i Haugesund.

Skipshandler fortviler: − Må kaste tonnevis med mat

BERGEN (VG) Fersk fisk. Ferskt kjøtt. Ost og andre meierivarer. Fra tid til annen må skipshandleren Eurosupply i Bergen sende store mengder fullt brukbar mat til destruksjon.

Publisert:

– Det er fortvilende. Vi skulle gjerne gitt denne maten til Matsentralen, sier daglig leder Petter Bartz-Johannessen i Eurosupply til VG.

VG har tidligere fortalt om cruiseselskapet Costa Cruises, som i 2019 forsøkte å få til en ordning med levering av overskuddsmat fra et skip som hadde faste anløp til Bergen.

Beskjeden fra tolletaten var at matvarer som innføres må fortolles, og at regelverket ikke tillater at det gjøres unntak, heller ikke når varene skal doneres til vanskeligstilte.

FORTVILER: Petter Bartz-Johannessen er daglig leder for skipshandleren Eurosupply.

Dermed strandet dialogen, og det ble ingenting av planene til det italienske rederiet.

– Denne problemstillingen kjenner vi så altfor godt. Det er med en dårlig smak i munnen vi sender pallevis med gode produkter til destruksjon hvert år, sier Bartz-Johannessen.

Eurosupply leverer proviant og forbruksmateriell til skip og plattformer i tollfrie soner. Mat og drikke utgjør en stor del av leveransene. I fjor omsatte selskapet for 387 millioner kroner.

Les også

Tollregler forhindrer cruiseskip i å donere mat: – Forferdelig

Norske tollregler kan ikke stå i veien for at cruiseskip kan gi bort matoverskudd, mener MDG og Frp.

– Etterspørselen fra kundene kan variere, og det er ikke uvanlig at noen varer kan gå ut på dato. Det kan vi ikke levere til kundene våre. Men dette kan være mat av høy kvalitet som vi kunne gitt bort til folk som trenger det, for eksempel via Matsentralen.

Når tollfrie varer skal innføres til Norge, krever loven at det skal betales toll og avgifter. Det betyr at Eurosupply - og andre aktører - må betale for å donere bort mat.

VIL DONERE: Skipshandleren Eurosupply leverer blant annet proviant til cruisebåter som anløper norske havner i sesongen. Bildet er tatt i cruisehavna i Flåm i Vestland fylke.

Bartz-Johannessen sier det er betydelige mengder som hvert år må sendes til destruksjon.

– Jeg har ikke nøyaktige tall, men det blir fort noen tonn. Det er ergerlig at så mye god mat går til spille, sier han.

Maten som leveres fra Eurosupplys lagre på fastlandet og på Svalbard, havner blant annet på bordene på olje- og gassutvinningsplattformer på norsk kontinentalsokkel.

Maten som serveres der har rykte på seg for å holde svært høy standard. Bartz-Johannessen sier mange kunne hatt glede av det som må kastes på grunn av kort eller utløpt holdbarhetsdato.

Når matvarer skal destrueres, skjer det under nøye oppsyn av tolletaten.

– Vi må avtale med Tolletaten, som stiller opp og registrerer at varene blir destruert.

Les også

Advarer om familier som sliter: – Vi merker en massiv endring

Rentehopp, høye strømpriser og økte matpriser gjør at flere organisasjoner som deler ut gratis mat nå slår alarm.

Eurosupply har i flere år levert varer til Matsentralen som ikke trenger fortolling.

– Dette gjelder varer som ikke må fortolles. Her er det kun snakk om merverdiavgift, men når en vare er utgått på dato har den per definisjon ingen verdi. Dermed kan det gis vekk.

Sjokolade og godteri kan nå doneres, etter at sukkeravgiften ble fjernet i 2020.

Bartz-Johannessen sier det er frustrasjon i bransjen over at norske regler hindrer at kvalitetsmat kan doneres til folk som trenger det.

– Det hadde vært fint om myndighetene kunne finne en måte å løse dette på, for eksempel ved at Matsentralen og andre kunne blitt godkjent som mottakere av transittvarer.

VIL HA MER: Monica R-M Fuhr er leder for Matsentralen i Bergen. Hun sier de er klare til å ta imot overskuddsmat fra cruiseskip som anløper norske havner.

Leder for Matsentralen i Bergen, Monica R-M Fuhr, husker godt saken fra 2019.

– Det var både Mattilsynet og toll som var utfordringen. Vi fikk blant annet beskjed om at hver varelinje måtte deklareres på eget skjema om vi skulle ta imot noe av dette.

Fuhr sier de flere ganger har opplevd at leverandører som ville donere mat, i stedet har måtte sende varer til destruksjon.

– En gang kom det en full trailer og leverte to paller julekaker. I bilen var det også assorterte matvarer som nok var samlet opp over litt tid. Dette skulle til destruksjon. Vi fikk opplyst at det var lovverket som forhindret dem i å donere disse varene.

REAGERER: Christiano Aubert er leder ved Matsentralen i Oslo.

Daglig leder ved Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, mener det er uheldig at mat som kan leveres til vanskeligstilte skal fortolles.

– Jeg har full forståelse for at aktører velger å ikke donere mat med høy toll når denne da må betales for at de kan gi det bort. Det blir for kostbart.

Aubert mener myndighetene må gripe inn for å løse problemet.

– De klarte å fjerne sukkeravgiften på brus, da må de klare å fjerne avgiftene på matvarer som leveres til frivillige organisasjoner som oss. Det må gjøres enkelt, slik at de som eier maten får en enkel vei ut av det.

Les også

Matkastelov, nå!

Store matproduserende land som Italia og Frankrike har klart det. Men i Norge lar en matkastelov vente på seg.

Mattilsynet skriver i en e-post til VG at det er riktig at alle som handler med/importerer mat fra andre land må registrere seg hos Mattilsynet med de aktuelle vareslagene de tar inn. I tillegg skal innførsel/importer meldes til Mattilsynet.

Når det gjelder omsetning av varer fra cruiseskip er det viktig å være klar over at slik proviant har et eget regelverk, skriver etaten.

– Disse varene skal ikke inntas/spises i EU/EØS, men skal kun tilbys på båter når disse går i internasjonalt farvann. De blir derfor ikke kontrollert på samme måte og trenger ikke oppfylle de samme krav som tilsvarende omsettelige varer fra butikker og produsenter, men kan komme fra virksomheter i tredjeland som ikke har lov å eksportere varer til EU/EØS. Dette innebærer at det per i dag ikke er lov å omsette mat fra cruiseskip, skriver Mattilsynet i en e-post.

Mattilsynet peker på at Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å følge EUs regler, og at Norge er del av EUs indre handelsmarked på dette området.

– Det er gode grunner for disse strenge bestemmelsene, og selv om det kan oppfattes som byråkratisk, er dette satt i system for å trygge folke- og dyrehelsa på EUs indre marked.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no