Fastlegeordningen: 17 av 425 kommuner vil være med på Høies fastlegeprosjekt

Fastlegene har det så travelt at de ikke har tid til å være med på helseminister Bent Høies prøveprosjekt med primærhelseteam.

 • Anne Stine Sæther

Artikkelen er over to år gammel

Bare 17 av 425 kommuner har søkt om å delta. Ministeren er godt fornøyd.

– 17 kommuner er ikke veldig få. Ser du på antall søkere til andre prosjekter, er dette et godt utvalg, sier helseministeren.

VGs kartlegging i sommer viser at 198 av 425 kommuner opplever fastlegerekrutteringen som vanskelig. I disse kommunene bor det 2 millioner mennesker. Helseledere og fastleger over hele landet frykter at fastlegeordningen bryter sammen og at det skal bli enda vanskeligere å rekruttere leger til kommunene.

De har krevd strakstiltak for å ned antall pasienter på legenes lister. Blant annet vil legene endre finansieringen av fastlegeordningen for å kunne ha færre pasienter på listene og bedre tid til hver enkelt.

Her er VGs kartlegging av fastlegesituasjonen i kommunene

Treårig pilotprosjekt

PRØVEPROSJEKT: Helseminister Bent Høie vil at sykepleiere skal avlaste fastlegene. Foto: Frode Hansen VG

Helseministeren mener kommunene kan skylde seg selv og at rekrutteringsarbeidet har vært for dårlig. I juli inviterte han landets kommuner til å delta i et treårig pilotprosjekt. Høie vil prøve ut såkalte primærhelseteam i seks kommuner. Fastlegen skal være teamleder i et samarbeid sykepleier og helsesekretær. Tanken er at sykepleier kan ta seg av flere oppgaver på et legekontor og dermed avlaste legen.

LES: Oslo-legen: Har for dårlig tid til pasientene hver dag

– Jeg ønsker å utnytte fastlegenes kompetanse bedre enn i dag, blant annet ved å legge til rette for at de i samarbeid med flere yrkesgrupper kan løse oppgavene. Vi er bekymret for kronisk syke, rusavhengige og pasienter som ikke oppsøker helsehjelp på eget initiativ. De får dårligere helsehjelp enn de kunne hatt. Vi vil se om primærhelseteam kan gi bedre resultater, sier Høie.

– For krevende

PRESIDENT: Marit Hermansen, Legeforeningen Foto: Janne Møller-Hansen VG

Legeforeningen er positiv til å teste ut primærhelseteam før ordningene tas i bruk i kommunene.

– Vi tror likevel ikke dette alene vil bøte på utfordringene fastlegeordningen står overfor, blant annet når det kommer til rekruttering, sier president i legeforeningen Marit Hermansen.

Hun sier at fastlegene er presset på tid og at det for mange kan det oppfattes som krevende å gå inn i et prosjekt som vil kreve enda mer arbeid i selve oppstartsfasen.

–- Et av spørsmålene vi må ha svar på i et slikt prøveprosjekt er om en slik organisering faktisk avlaster fastlegen, sier Hermansen.

Les: Kommune betalte vikarlege 229000 for 20 arbeidsdager

Tom Willy Christiansen i Ørskog er kommuneoverlege i en av de 17 kommunene som har søkt seg inn i prosjektet.

– Jeg ble i utgangspunktet irritert da jeg hørte at dette skulle løse fastlegekrisen. Det kommer det ikke til å gjøre. Men intensjonen er god. Tanken er at dette skal fange opp de som ikke kan nyttiggjøre seg av fastlegetilbudet så godt i dag. Fastlegene får i dag mange oppfølgingsoppgaver fra sykehuset. som det er vanskelig å få gjort. Det kan vi gjøre bedre. Men det kreves at fastlegene har tid. Vi jobber mye, men vi er godt bemannet i Ørskog og, har muligheten til å omdisponere, sier Christiansen.

HAR SØKT: Kommuneoverlege Tom Willy Christiansen var prosjekter for fastlegereformen i Helsedepartementet. Han er kommunelege i Ørskog, en av 17 kommuner som har søkt på helseministerens prøveprosjekt. Foto: Odin Jæger VG

Ørskog har søkt å være pilotkommune, men forutsetningen er avklaringer rundt finansieringen av prosjektet.

– Jeg forstår at mange kommuner ikke har søkt. Det må være tilstrekkelig antall stabile fastleger for at man skal ha tid til dette, sier Christiansen.

– Feil medisin

Rana er eneste nordnorske kommune som har meldt interesse for prosjektet. Malvik er den eneste i Trøndelag. Ingen kommuner i Buskerud, Østfold eller Oppland har søkt. 14 av de 17 søkerkommunene er grønne kommuner i VGs oversikt over fastlegesituasjonen i kommunene. De er blant kommunene som rekrutterer godt.

Les om fastlegen i Alta: Umulig å kombinere jobben med et vanlig liv

–- I Bodø er vurderingen er at vi trenger flere fastleger til å ta unna økende arbeidsoppgaver, ikke primærhelseteam. Altså; rett diagnose – feil medisin, sier helseleder Arne Myrland ved Helsekontoret i Bodø.

Helsekontoret har bedt om legenes mening om prosjektet:

– Svarene vi får fra fastlegene er rimelige entydige og går i store trekk ut på at det er behov for å håndtere disse pasientgruppene på en bedre måte, men at metoden det legges opp til i realiteten ikke er særlig god. Det å la dagens fastleger blir ansvarlig for flere ansatte som skal ha en pasientkontakt, vil sannsynligvis medføre enda mer arbeid for den enkelte fastlege som skal delta i gruppen. Fastlegene vil jo ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret. Det som trengs er flere fastleger med færre pasienter på sine lister slik at disse pasientene kan følges bedre opp av fastlegene. Først når dette er på plass, vil det være hensiktsmessig å etablere slike primærhelseteam, sier Myrland.

Helseministeren mener prøveprosjektet med primærhelseteam ikke er et alternativ til etablering av fastlegehjemler.

– Jeg opplever at det han sier må bero på en misforståelse. Hvis Bodø trenger flere leger, står de fritt til å gjør det. Jeg oppfordrer kommunene til å lære av dem som får til en god rekruttering. Pilotprosjektet vi kjører for å få mer kunnskap om rekruttering er ikke dette med primærhelseteam, men prosjektet med utdanningsstillinger i allmennmedisin, sier Høie.

For store krav

Trondheim kommune har hatt informasjonsmøter med byens fastleger og informert om at de vil støtte legesentre som vil søke.

TRONDHEIM: Elise B. Vesterhus avdelingsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Foto: Therese Alice Sanne VG

– Det var ingen legesentre som meldte sin interesse. Alle legene i legesenteret måtte være enige og motivert for oppgaven., sier avdelingsleder Elise B. Vesterhus, avdelingsleder for legetjenester og smittevernarbeid.

Heller ikke Bergen er med på Høies prosjekt.

– Prosjektet stiller store krav til deltagende fastlegesentre. Det gjør at det må bygge på frivillighet. Det er uaktuelt å pålegge fastlegesentrene å delta. Ingen av fastlegesentrene i Bergen kommune har meddelt ønske om å være med, sier spesialrådgiver Karsten Sylta i Etat for helsetjenester i Bergen.

Fredrikstad er ikke med fordi kommunen skal bygge opp et kommunalt legekontor.

–- Kommunen vurderte å søke, men konkluderte med at det er for krevende å drive et prosjekt i en oppstartsfase av et nytt legekontor, sier kommuneoverlege Guro Leiting.

Ål i Hallingdal deltar ikke fordi kommunen har nok med innflyttingen i nytt helsehus. Haugesund har drøftet prosjektet med ett legekontor, men valgte å ikke søke om å delta i prøveprosjektet.

Helseministeren sier at med 17 søkerkommuner vil man kunne teste ut ordningen i to små, to mellomstore og to store kommuner. Kommunene skal også prøve to forskjellige finansieringsmodeller. Totalt 80 leger skal delta.

Les også

 1. Fastlegene: Kommune betalte vikarlege 229 000 kroner for 20 arbeidsdager

  Det siste halvåret har Bindal kommune i Nordland leid inn en svensk-amerikansk legevikar for opptil 11.450 kroner dagen.
 2. Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

  Her rer fastlege Heidar Olsson opp sengen på kontoret øst i Oslo. Der sover han når arbeidsdagen blir for lang.
 3. Kommunene langer ut mot Bent Høie i fastlegesaken: – Vi gjør alt vi kan!

  Helseminister Bent Høie sier kommunene må ta mer ansvar, og bli mer kreative for å skaffe fastleger til innbyggerne sine.
 4. Krise da legen ble pensjonist: Flere hundre prøvesvar ble liggende uåpnet

  Pasientene fikk ikke svar når de ringte legen. Ingen åpnet brev fra sykehus og laboratorier.
 5. Fastlegeordningen er ikke i ferd med å kollapse

  Vi skal sørge for at pasienter fortsatt har en fastlege å gå til i fremtiden.
 6. Ingen søkte på legejobb i Gjøvik

  To ganger har Gjøvik kommune annonsert den samme ledige legestillingen. Siste gang var det ingen søkere.
 7. Fastlegeordningen: Ane Emaus (43) sier opp fastlegejobben: - Umulig å kombinere med et vanlig liv

  ALTA (VG) Etter fem år som fastlege sier Ane Emaus nå opp jobben på legekontoret «Sentrum Legepraksis» i Alta.

Mer om

 1. Helse

Flere artikler

 1. Kampen om fastlegene: Helseministeren om fastlegemangelen: – Kommunene har skylden

 2. Fastlegeordningen er ikke i ferd med å kollapse

 3. Stortinget krever flere fastleger

 4. Rapport: Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

 5. Kommunene langer ut mot Bent Høie i fastlegesaken: – Vi gjør alt vi kan!

Fra andre aviser

 1. Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Ønsker helseministeren svenske tilstander?

  Aftenposten
 2. Tester ut ny fastlegeordning i Kristiansand

  Fædrelandsvennen
 3. Fastlegemangelen: – Vi skal hjelpe alle

  Bergens Tidende
 4. Antallet fastleger må økes

  Aftenposten
 5. Fastlegene blir eldre, og færre ønsker å bli fastlege. Legeforeningen frykter for ordningen.

  Aftenposten
 6. En av ti fastleger vurderer å slutte: – Alvorlig, sier helse­minis­teren

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder