UKLAR?: Jens setter Kristin i skyggen når velgerne vurderer ærligheten deres.

Halvorsen scorer lavt på tillit blant egne

(VG Nett) Bare halvparten av SV-velgerne mener Kristin Halvorsen er den ærligste partilederen, ifølge en undersøkelse gjort for VG Nett.

  • Ingrid Hvidsten
  • Anne Vinding
  • Elisabeth Breien Ellingsen
  • Mads A. Andersen
  • Erlend Skevik
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

På spørsmålet «Hvilken partileder oppfatter du som mest ærlig?» svarer 52,9 prosent av de som oppgir at de ville stemt på SV hvis det var valg i morgen; Kristin Halvorsen. Til sammenligning mener 64,5 prosent av Ap-velgerne at Jens er ærligst, mens Siv Jensen er den av partilederne som vekker størst entusiasme i egen leir: 71, 1 prosent av Frp-velgerne mener hun er mest ærlig. Tallene stammer fra en spørreundersøkelse analysebyrået Infact har gjennomført for VG Nett.

Blant førstegangsvelgerne i undersøkelsen er det ingen som mener Kristin Halvorsen er den mest ærlige partilederen. Regjeringspartner Jens Stoltenberg får til sammenligning toppkarakter for ærlighet blant 40 prosent av velgerne mellom 18 og 24 år.

- Det overrasker meg, for jeg får mange tilbakemeldinger fra velgerne på at de setter pris på klar tale, sier Kristin Halvorsen til VG Nett når hun hører om undersøkelsen.

- Rart

Førsteamanuensis Toril Aalberg ved institutt for statsvitenskap på NTNU syns det er overraskende at Halvorsen kommer dårlig ut sammenlignet med lederkolleger i andre partier.

- Først og fremst synes jeg det høres rart ut, blant annet fordi Halvorsen tidligere har vært en veldig populær leder - iblant mer populær enn partiet, sier Aalberg, som særlig er overrasket over den labre responsen blant 18-24-åringene.

Jens Stoltenberg vinner mest i denne gruppen. Hele 40 prosent blant de yngste plasserer ham på topp.

- Det er åpenbart et stort tap for SV i det at ungdom og førstegangsvelgere har vært en viktig velgergruppe. Samtidig viser jo skolevalgene at Høyre går frem, sier Aalberg, og viser til at bare 2,7 prosent i samme aldersgruppe mener Erna Solberg er mest ærlig.

- ÆRLIG: Nestleder Bård Vegar Solhjell i SV oppfatter Kristin Halvorsen som redelig.

SV-nestleder og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier han oppfatter Kristin Halvorsen som en veldig ærlig person.

- Jeg tror at folk over tid oppfatter Kristin Halvorsen som en veldig ærlig politiker, men fattigdomssaken for noen uker siden kan nok gjøre utslag her, sier Solhjell, og viser til at Halvorsen ikke umiddelbart sa unnskyld til de fattige da hun ble konfrontert med regjeringens løftebrudd.

- Jeg tror alle så at hun var ukomfortabel med at hun ikke hadde beklaget med en gang, og så ble det en mediedebatt om hvorvidt hun hadde holdt løftene sine. Jeg tror også finansmanisterrollen spiller inn, sier Solhjell, og påpeker at feilmarginene i én enkelt undersøkelse kan være store.

- Slitasje

Toril Aalberg mener Kristin Halvorsen har vært relativt ærlig i valgkampen, blant annet gjennom å innrømme ting som ikke har gått helt som planlagt i regjeringsperioden.

- De opplever vel noe regjeringsslitasje, og det kan hende Halvorsen tar støyten for det. Velgerne har vært vant til henne i opposisjon, men å sitte i posisjon er en annen situasjon, og velgerne ser nok at det er mye de ikke har fått til, sier Aalberg.

Hun tror blant annet Kristin og resten av SV har tapt mye troverdighet på miljøsaken i denne regjeringsperioden.

- Når miljøsakene kommer opp, burde det i prinsippet gagne SV. Nå har ikke jeg sett tall på hvem som har mest troverdighet på miljø, men SV kan nok ha tapt litt på grunn av de kompromissene de har måttet inngå. Det kan ha smittet litt over på Halvorsen, sier Aalberg.

Kristin Halvorsen selv trekker også frem slitasje som en mulig årsak til det labre resultatet.

- Det er en tøff kombinasjon å være finansminister og SV-leder og skulle forsvare de kompromissene vi får til, sier Halvorsen i en sms til VG Nett.

Kan bety mye

NTNU-forskeren sier en populær leder kan bety mye for et parti frem mot et valg, men mener det er mer å vinne på å ha en populær leder enn det er å tape på å ha en upopulær.

- Hvis partilederen er veldig populær kan det virke som en velgermagnet overfor potensielle velgere, men forskningen gir ingen eksempler på at mindre populære ledere svekker partiet. Jeg tror heller det er SV som gjør det vanskelig for Halvorsen enn omvendt. SV sin posisjon kan ha gjort at hun har fått lavere troverdighet, sier Aalberg.

Hun trekker frem Kjell Magne Bondeviks posisjon posisjon i KrF i 2001 som et eksempel:

- I den andre regjeringsperioden hans var hans personlige popularitet dalende. Det handlet nok om at en del av kompromissene KrF måtte inngå, blant annet i skattepolitikken, gikk vel langt. Han ble jo erklært som en veldig populær partileder. I 2001 ble han kjørt frem som en velgermagnet, med blant annet "stem på en statsminister"-kampanjen, men i regjering måtte KrF inngå kompromisser i viktige saker, som i skatte- og fattigdomspolitikken. Bondevik II tapte nok på det.

- Så SV har gått i KrF-fella?

- Ja, på en måte. Begge har erfart en regjeringsslitasje. Men i SVs tilfelle er det ikke fullt så overraskende, siden det er deres første forsøk i regjering. Før 2005 hadde SV
vært et evig opposisjonsparti. Derfor var nok overgangen større for dem enn for partier som har erfaring med å gå i regjering og inngå kompromisser. Og ikke minst, velgerne er ikke vant til det, sier Aalberg.

Fornøyde med mye

Det er lyspunkter for SV i undersøkelsen: 42,8 prosent av velgerne deres oppgir å være «fornøyd» eller «svært fornøyd» med det partiet har oppnådd de siste fire årene. Det tilsvarende tallet for Senterpartiet er riktignok 47,3 prosent, og for Arbeiderpartiet 54,5 prosent, men hos SV er den gruppen som har svart at de er «nøytrale» stor.

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell er svært fornøyd med tilbakemeldingen fra SV-velgerne.

- Dette viser at våre velgere er fornøyd med det vi har oppnådd spesielt når det gjelder barnehageutbygging og miljø, sier Solhjell.

Han mener Infact-målingen bekrefter funn i andre målinger som viser at SV-velgerne er mest positive til det rødgrønne samarbeidet. Solhjell mener tallene er en inspirasjon i valgkampinnspurten, og har følgende budskap til partiets tidligere sympatisører.

- Svaret for dem som ikke er fornøyde med det vi har oppnådd, kan ikke være å gå til andre partier, men å gi SV større styrke, sier han.

- Hvordan kan Kristin Halvorsen gjenvinne tilliten blant de som ikke mener hun er ærligst?

- Hun må få debatt om SVs hjertesaker, og få gjennomslag for dem. Det å klare det er nøkkelen. Et parti som ikke viser hva de vil jobbe hardt for, blir tannløst, sier Toril Aalberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder