HEDER: VGs nyhetsredaktør Helje Solberg (t.v.) overrakte Årets Navn-stauetten til Anita og Tore Henriksen, Tore Arne Lau-Henriksens foreldre. Foto: MAGNAR KIRKNES

Ofret livet for fred

(VG Nett) Løytnant Tor Arne Lau-Henriksen ble drept i en skuddveksling i Afghanistan i sommer. VG-leserne hedrer ham med Årets navn.

  • Tom Bakkeli
  • Geir Terje Ruud

I rekken av store norske personligheter som har fått hedersbevisningen Årets Navn av VG og VGs lesere, føyer Lau-Henriksen seg fint inn. Kjente folk fra kultur- og sportslivet har tidligere fått prisen, pluss de som gir en innsats ut over det vanlige for fellesskapet, slik som Jan Egeland, Stein Magne Lian og Arne Rinnan.

Lau-Henriksens enke, lille datter og foreldrene Anita og Tore Henriksen var tilstede i Det militære samfund for å ta i mot prisen fredag.

Generalinspektør for Hæren, Robert Mood, representerte Forsvaret da VGs nyhetsredaktør Helje Solberg delte ut statuetten, 50.000 kroner som skal gis videre til et veldedig formål og fortalte hvorfor Tor Arne Lau-Henriksen ble valgt med sisse ordene:

"Det er en hyggelig tradisjon at vi i VG få dager før julaften kårer Årets Navn i Norge. I år er det løytnant Tor Arne Lau-Henriksen som hedres på denne måten. Bak dette valget har vi også i år støttet oss på råd fra leserne, blant annet gjennom nettavstemning og sms-votum. Det var et par-tre kandidater som ganske tidlig pekte seg ut med solid margin. Det ble et close race frem mot målsnoren, men særlig blant VGs faste lesere var valget krystallklart: Årets navn måtte bli Tor Arne Lau-Henriksen, den 33 år gamle spesialsoldaten som i spissen for sine kamerater den 23. juli, på nattlig rekognoseringstokt i Lowgar-provinsen sør for Kabul, ble skutt ned og drept på kloss hold av Taliban.

ELSKET NATUREN: Nærheten til naturen når du er ute i fjellet gir meg en intens og god frihetsfølelse, sa Tor Arne Lau-Henriksen til VG i 1998. Faksimile fra VG.

Tor Arne tilhørte Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando. Han og hans kamerater skulle rekognosere i et område som Taliban brukte til å forberede og gjennomføre angrep på hovedstaden. På en støvet landeveg, ved et typisk afgansk storfamiliehus, ble de beskutt av sivilkledte geriljasoldater.Måten Tor Arne ledet sin patrulje var vesentlig for at de andre i laget kunne løsrive seg og gå til motangrep uten selv å bli skadet. Men i den intense skuddvekslingen ble han selv truffet og døde på stedet.

Lau-Henriksen er den første som er blitt tildelt utmerkelsen «Militærkorset med sverd». Han har også fått tre andre dekorasjoner: Medaljen for falne i strid, Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Forsvarets operasjonsmedalje.

"Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner" var et av prestens bibelsitater under bisettelsen i Elverum hovedkirke. Tor Arne ble av alle - familie, venner, kamerater, offiserskolleger og overordnede - betegnet som et sjeldent godt menneske og en høyt respektert og kunnskapsrik militær leder. Han var kritisk og ansvarsfull med en særdeles sterk vilje. Dette kom blant annet til uttrykk da han allerede i guttedagene søkte utfordringer i skog og mark, eller da han som ung mann gikk Norge på langs - de 2542 kilometrene langs riksgrensen fra Halden til Grense Jacobselv.

Det synlige symbol for årets navn er VGs statuett, som vi i år deler ut for 34. gang. Statuetten heter Blomstergutten. Den er laget av kunstneren Nils Aas, spesielt for formålet. Mange hverdagshelter, redningskvinner og -menn, idrettsutøvere og kulturpersonligheter har mottatt den tidligere. I fjor ble det FNs tidligere visegeneralsekretær Jan Egeland. Med statuetten følger det 50.000 kroner som skal doneres til et godt formål.

Vi føler at kåringen av Årets Navn skjer i en spesiell harmoni med avisens historie. Avisen Verdens Gang er som kjent et ektefødt barn av freden, etablert av motstandsbevegelsen som kjempet Norges frihetskamp under andre verdenskrig. En av heltene fra den gang, Gunnar Sønsteby - eller "Kjakan" som han ble kalt, har fortsatt sin daglige tur innom avishuset i Akersgaten.

VGs linje har alltid vært å bygge opp under forsvarstanken, og kampen for fred. Utenriks- og sikkerhetspolitikken har vært trygt forankret i NATO-samarbeidet, og VG har aktivt støttet opp om det norske engasjementet i Afghanistan.

Medarbeiderne i forsvarets spesialstyrker er ikke akkurat kjent for å fremheve sin innsats eller søke anerkjennelse i det offentlige rom. Innsatsen skjer helst i det stille.Tor Arne Lau-Henriksen var heller ikke en mann som søkte oppmerksomhet. Tvert imot.

Derfor er årets heder også en anerkjennelse til alle dem som ofrer noe i kampen for fred i Afganistan og kampen mot den internasjonale terrorismen."

BISETTELSE: Tor Arne Lau-Henriksen ble bisatt fra Elverum kirke 31|. juli 2007. Foto: Gøran Bohlin, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder