BEKYMRET FOR MOBBEOFRENE: Bård Vegard Soolhjell (SV) er ikke bekvem med at flere elever blir mobbet samtidig som skolene lar være å kjøpe de mest spesifikke programmene mot mobbing. Foto: Marte Vike Arnesen

Til kamp mot mobbe-økningen

Regjeringen lover å bruke mer penger neste år mot den økende mobbingen i skolen. Bård Vegar Solhjell (SV) vil avtalefeste et bedre skolemiljø.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Kunnskapsministeren lover at allerede i statsbudsjettet for 2009, som legges frem 7. oktober, vil det være mer midler til kampen mot mobbing i skolen enn de siste årene.

- De nye tendensene i mobbetallene er et varsku for meg. Vi kommer til å bruke mer penger mot mobbing neste år. Det kan jeg love. Men jeg kan ikke si hvor mye, sier Bård Vegar Solhjell til VG.

I tillegg til å øke trykket på bruken av programmer mot mobbing som har dokumentert effekt, vil regjeringen igangsette en ny periode med et eget manifest mot mobbing fra og med 2009. Men det nye hovedgrepet er en forpliktende overordnet avtale med klare grenser og regler som skolene må forholde seg til.

- Ikke fornøyd

Departementet vil lage et program for inkluderende skolemiljø som skal ha en overbyggende rolle på læringsmiljøfeltet. Gjennom programmet vil departementet videreføre støtten til tiltak og programmer med dokumentert effekt på læringsmiljøet.

Solhjell legger ikke skjul på at han ikke liker at flere barn blir utsatt for mobbing, slik den siste Elevundersøkelsen viser. Han er heller ikke glad for at kun ni nye skoler har tatt i bruk de to største programmene mot mobbing i år.

- Det hører med til dette bildet at vi har lavere tall enn for eksempel Finland på elever som er utsatt for mobbing. Men vi kan ikke være fornøyd. De siste tre årene har vi ikke sett noen nedgang, sier Solhjell til VG.

- Må styrkes

Han minner også om at mange skoler har innført programmene PALS og Lillegården-prosjektet, som også skal fremme et bedre læringsmiljø og redusere mobbing.

Likevel understreker han at innsatsen mot mobbing på skolen må styrkes.

- Det er på tide å ta et skikkelig tak i arbeidet mot mobbing igjen. Det kan nok hende at mange skoler lar være å innføre programmer mot mobbing fordi det ikke er så langt fremme i hodene deres nå som for noen år siden.

- Kan alt arbeidet med Kunnskapsløftet og nye læreplaner ha gått ut over arbeidet mot mobbing?

- Det kan jeg ikke utelukke. Arbeidet med å innføre nye lokale læreplaner har vært en tidkrevende oppgave. Samtidig er arbeidet mot mobbing og for inkludering en kjerneoppgave for skolene, svarer Solhjell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder