BØTELAGT: Advokat Fridtjof Feydt møtte sent i retten, slik at hovedforhandlingene måtte utsettes med en time. Foto: Terje Bringedal , VG

Forsvarer i Lime-saken fikk 20.000 i bot

Advokat Fridtjof Feydt, en av forsvarerne i Lime-saken, er ilagt en rettergangsbot på 20.000 kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det fremgår av en kjennelse fra Oslo tingrett datert 29. februar.

Bakgrunnen for boten er at Feydt ikke var i Oslo tingrett fra morgenen av fredag 12. februar. Fraværet ga han beskjed om en liten halvtime før retten gikk i gang med saksbehandlingen i den såkalte Lime-saken.

Grunnet sakens omfang og varighet har hver av de tiltalte fått oppnevnt to forsvarere. Feydts medforsvarer, Waqar Aslam Malik, hadde to dager i forveien gitt beskjed om sitt fravær, som følge av annet forsvareroppdrag. Da Feydt i siste time så ga beskjed om sitt eget fravær, stod deres felles klient altså uten forsvarer.

Les mer: Slik mener politiet Lime-nettverket er knyttet sammen

Denne dagen skulle retten avslutte forklaringen til fornærmede nummer tre i saken. Den fornærmedes forklaring involverte i stor grad Feydts klient, og retten fant det derfor ikke forsvarlig å fortsette hovedforhandlingen uten at klienten var representert ved forsvarer.

I e-posten fra advokat Feydt, til rettens leder, fredag 12. februar kloken 08.33 heter det følgende:

«Advokat Malik er i dag opptatt med en drapssak i Oslo Tingrett. Jeg skal ha en kort tilståelsessak samme sted, og vil komme opp i rettssalen i Lime saken straks jeg er ferdig med tilståelsessaken».

Betydelig offentlig kostnad

Hovedforhandlingen ble derfor utsatt til klokken 10.05 i påvente av at advokat Feydt skulle innfinne seg.

«På det aktuelle tidspunkt var det 22 forsvarere og 3 bistandsadvokater til stede. Med en offentlig timesats på 995 kroner per time eksklusiv merverdiavgift, innebærer fraværet en betydelig kostnad for det offentlige. I tillegg kommer utgifter til tolker, fremstilling av tiltalte i varetekt, aktorat og rettens medlemmer», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Fikk du med deg? Politimann brukte egen mor som tolk i Lime-saken

Feydt beklager

Da Feydt omsider dukket opp, varslet rettens leder at retten vurderte å ilegge han rettergangsbot. Han fikk dermed anledning til å redegjøre for bakgrunnen for sitt fravær i en skriftlig uttalelse. Feydt skriver i sin redegjørelse at han for lenge siden hadde fått berammet en sak mot en ung kvinne, hvor han selv var oppnevnt som fast forsvarer.

«Jeg oppfattet klienten som svært sårbar. Etter møtet med henne i forrige uke tok hun kontakt med meg flere ganger over telefon, og virket svært tynget av saken», skriver han i uttalelsen.

Feydt anså dermed situasjonen som så alvorlig for klienten, at han valgte å møte til hovedforhandling for henne. Han skriver selv at det er rimelig å kritisere han for dette, men minner også om at han var i en knipe, og at han var svært redd for klientens psyke.

Lime-tiltalt: – Jeg har problemer med å forstå hva som er kriminelt

«Jeg beklager selvsagt på det sterkeste forholdet, og tar kritikk for de jeg ikke prioriterte en time i Lime-saken. På den annen side var jeg meget bekymret for klienten, og jeg kunne ikke være to steder på en gang. Jeg vil selvsagt sørge for i god tid på forhånd at jeg ikke kommer i samme situasjon», skriver han avslutningsvis.

Feydt hadde ikke lest kjennelsen da VG snakket med han lørdag formiddag, og ønsket derfor ikke å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder