FYLLER PÅ MED AVGIFT: I 2010 var Frp-leder Siv Jensen misfornøyd med å fylle diesel til over 12 kroner. Nå kan arbeidsgruppen som ser på bilavgifter sende dieselprisen videre opp. Foto:Knut Erik Knudsen,VG

Utvalg vurderer prishopp på diesel

Kan få samme avgift som bensin

En krone økt avgift på diesel vurderes som en aktuell måte å finansiere en grønn omlegging av bilavgiftene på.

Pål Ertzaas
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Etter det VG får opplyst er det et av alternativene arbeidsgruppen som ble nedsatt i Nydalen vil vurdere.

Etter det første møtet i gruppen har man ikke kommet særlig lenger enn til innhenting av informasjon og bestilling av utredninger. Men etter det VG får opplyst er det i flere av partiene allerede blitt vurdert om økt dieselavgift kan være et godt alternativ for å skaffe penger til omleggingen.

I dag er den delen av drivstoffavgiften som kalles veibruksavgiften ulik for bensin og diesel. For bensin er den 4,87 kroner pr liter, for diesel er den bare 3,82 kroner. Dette er den viktigste årsaken til at en liter diesel gjerne koster en krone mindre enn bensin for norske bilister.

2,8 milliarder liter

Etter at den rødgrønne regjeringen la om avgiftssystemet for bilkjøp slik at dieselbiler ble billigere i innkjøp, har dieselsalget gått i taket.

Mens det i 2006–2007 ble solgt omtrent like mye diesel og bensin, selges det nå rundt dobbelt så mye såkalt autodiesel som bensin i Norge, ifølge tall fra Norsk Petroleumsinstitutt. I 2013 ble det solgt nesten 2,8 milliarder liter diesel. En dieselavgift på nivå med bensin kunne dermed gitt tre milliarder kroner mer i inntekter til staten.

– Med en slik økning kunne vi virkelig lagt om til en grønnere bilpark uten at det går utover statens totale inntekter, sier en kilde med godt innsyn i utvalgets arbeid så langt.

Andre kilder antyder at det også er aktuelt med en mellomløsning der dieselavgiften øker, men ikke helt til nivået på bensin.

Målet med endringer i bilavgiftene er – i det minste for KrF og Venstre – å stimulere grannene bilpark. Spesielt Venstre vil fortsette å gjøre det billigere å velge null- og lavutslippsbiler som hybrid og hydrogenbiler, mens Frps løfte til velgerne gjennom mange år har vært å senke bilavgiftene.

Fjerne effekt-avgift

Også engangsavgiften for kjøp av ny bil kan bli endringer. En endring flere trekker frem som aktuell er å redusere eller fjerne den delen av engangsavgiften som går på motorens effekt.

– Det er mer logisk å legge mer vekt på bilens utslipp, sier en kilde som følger forhandlingene.

En slik endring vil i så fall bety at det blir billigere å kjøpe kraftige biler med lavt utslipp, og dyrere å kjøpe biler med høyt utslipp til tross for liten motor.

En annen endring som kan gi staten økte inntekter er å begynne å fjerne noen av fordelene for elbiler. Frps Gjermund Hagesæter er blant dem som mener det snart er naturlig å innføre merverdiavgift på elbiler.

Gruppen som skal gå gjennom bilavgiftene skal ha flere møter de neste ukene, og det åpnes for at signalene på en den nye retningen kan komme allerede i revidert budsjett før sommeren.

Til høstens ordinære statsbudsjett, som regjeringspartiene har diskutert på Hurdalssjøen i tre dager, regner kildene med at flere endringer vil bli klare.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder