Mer romavlytting, hemmelig ransaking og kameraovervåkning

PST får lov til dataavlesning direkte fra telefoner og PC-er

Gir politiet nye fullmakter til skjult overvåkning

Regjeringen vil la PST få lov å lese av tale og data direkte fra telefoner og tastaturer. Fredag la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et nytt lovforslag om skjult metodebruk for politiet.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fire år gammel

PST, Politiets sikkerhetstjeneste, har ønsket dette verktøyet i en årrekke, og nå vil regjeringen gi grønt lys.

«De eksisterende skjulte tvangsmidlene har tapt mye av sin effekt som følge av den teknologiske utviklingen», skriver Anundsen i en pressemelding fredag formiddag.

Innhente tekst og tale

Politiet har selv klaget over at utstrakt bruk av kryptering både på telefon og digital kommunikasjon som epost, har gjort det vanskelig og umulig å drive skjult avlytting og kommunikasjonskontroll.

«Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking. Det er et stort behov for effektiv tilgang til kommunisert og elektronisk lagret informasjon, og dette vil vi nå dekke», sier Anundsen i pressemeldingen.

Mer overvåkning

Regjeringen foreslår også det de mener er en forsiktig utvidelse av adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting, kameraovervåking og tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed.

De skjulte tvangsmidlene vil bare kunne brukes i de mest alvorlige sakene:

Det gjelder blant annet terrorlovbrudd, drap, menneskesmugling, menneskehandel, frihetsberøvelse, samt ulovlig befatning med overgrepsbilder av barn og masseødeleggelsesvåpen.

Vil hacke kriminelle

Anundsen varslet i fjor at han ønsket å tillate at politiet hacker seg inn på telefoner og PC-er som brukes av personer mistenkt for grov kriminalitet og forberedelse til terrorhandlinger.

Regjeringen viderefører terskelen for at PSTs inngripende tiltak slik at de fortsatt – som hovedregel – må til domstolen og innhente godkjenning på forhånd.

Ba om nye verktøy

Allerede høsten 2011, noen måneder etter det største terrorangrepet på norsk jord mot Utøya og regjeringskvartalet, etterlyste PST nye verktøy for å kunne avsløre forberedelser til nye terrorhandlinger.

Her kan du lese PSTs brev til regjeringen.

Allerede da påpekte PST at de ikke kunne bruke inngripende og skjulte metoder på en rekke av sine kjerneområder, som å avsløre rekruttering til terror, finansiering av terror og forbrytelser som kan ramme rikets sikkerhet.

Tause telefoner

De siste årene har produsentene av mobiltelefoner utviklet kryperingsverktøy som har gjort det stadig vanskeligere for myndighetene å avlytte mobilsamtaler. Flere app-er er også lett tilgjengelig for de som ønsker å beskytte innholdet i samtaler, og dette er også noe myndighetspersoner benytter seg av for å skjerme fortrolig informasjon.

PSTs adgang til såkalt skjult kommunikasjonskontroll har i stor grad begrenset seg til å avlytte samtalene via teleselskapenes linjer. Men når samtalene krypteres, blir det stille på linjene.

PST har derfor argumentert med at de må få lese av trafikken direkte i telefonen, eller på tastaturet der det er snakk om tekst og epost.

Mer om

 1. PST
 2. Anders Anundsen
 3. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Vil gi PST rett til haste-overvåking for å forebygge terror

 2. Vil avlese mobiler med «stille SMS»

 3. Den siste CIA-lekkasjen gir en pekepinn om hvilke verktøy kriminelle snart vil bruke

 4. Regjeringen åpner for å registrere alle flypassasjerer

 5. Styrket beredskap for økt trygghet

Fra andre aviser

 1. Aftenposten mener: Riktig med målrettede tvangsmidler mot kriminelle

  Aftenposten
 2. På bekostning av rettssikkerhet

  Fædrelandsvennen
 3. Nei til digitale frisoner for kriminelle

  Aftenposten
 4. Dataavlesing og skjulte tvangsmidler – tidriktige politimetoder | Benedicte Bjørnland

  Aftenposten
 5. Manglende tilgang på metoder skal ikke stå i veien i kampen mot alvorlig kriminalitet | Anders Anundsen

  Aftenposten
 6. Styrket kontroll av politiets metodebruk

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no