Kommentar

Derfor publiserer VG lydopptakene

Skjult telefonavlytting er en av politiets mest inngripende etterforskningsmetoder. Den er likevel forholdsvis vanlig.

Torry Pedersen, ansv. red. og adm. dir. i VG
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ifølge Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll ble metoden benyttet i 164 saker i 2014.

Det er mer uvanlig at medier publiserer opptak fra en politietterforskning der slike metoder er benyttet, slik VG gjør i dag. Det er ingen opplagt redaktøravgjørelse, men den er nødvendig.

Les spesialen: Treholt-bløffen

Telefonsamtalene har ekstraordinær offentlig interesse.

De dokumenterer at Arne Treholt og hans advokat Harald Stabell ble utsatt for et svindelforsøk, og det er betimelig å stille spørsmålet om det norske folk er forsøkt ført bak lyset i arbeidet med å få gjenopptatt en av norgeshistoriens mest omtalte straffesaker.

Journalist Geir Selvik Malthe-Sørenssen har jobbet på oppdrag for en rekke store redaksjoner, blant annet Nettavisen og NRKs flaggskip, Brennpunkt. De siste årene har han fungert som privatetterforsker og vitnet i flere høyprofilerte rettssaker.

Mest kjent er han for sitt arbeid med gjenopptagelse av Treholt-saken. Malthe-Sørenssen har anklaget navngitte polititjenestemenn for å forfalske bevis mot Treholt.

I boken «Forfalskningen» siterte han en anonym kilde som jobbet i Politiets overvåkningstjeneste på 80-tallet. Vedkommende hadde ifølge boken vært vitne til at det såkalte «pengebeviset» ble forfalsket. De oppsiktsvekkende anklagene førte til at Gjenopptakelseskommisjonen gjorde en ny vurdering av Treholt-saken.

VGTV: Se kommisjonens begrunnelse

Telefonsamtalene VG publiserer i dag, dokumenterer at Malthe-Sørenssen diktet opp en kilde i 2015. Han forledet advokat Harald Stabell til å tro at vedkommende satt på bevis som kunne bidra til å frikjenne klienten hans. Det er i seg selv oppsiktsvekkende.

Telefonsamtalene gir grunn også til å stille spørsmål ved Malthe-Sørenssens troverdighet og tidligere arbeid som journalist. Han har vært en helt sentral premissleverandør i Treholt-saken de senere år. Om anklagene hans mot politiet er korrekte, står vi overfor en gigantisk skandale. Om han også tidligere har jukset, er norsk offentlighet ført bak lyset.

Den offentlige debatten om Treholt-saken har vært komplisert fordi det blir referert til anonyme kilder. Deres oppsiktsvekkende opplysninger har ikke vært etterprøvbare, men har like fullt sådd tvil om bevisene i saken.

Når VG gjennom vanlig journalistisk arbeid, kommer i besittelse av materiale som kaster nytt lys over arbeidet med gjenopptagelsen, er det vår publisistiske plikt å offentliggjøre dette.

Det har selvfølgelig allerede kommet påstander om at opptakene er manipulert. Slike spekulasjoner ønsker ikke VG. Derfor er det ikke tilstrekkelig å gjengi dem i skriftlig form. Offentligheten kan nå selv ta stilling til samtalenes innhold og autensitet.

Treholt-saken fortjener mest mulig transparens. Mediene kjempet en lang kamp for å få frigitt opptakene fra straffesaken. Åpenhet bør også være linjen når saken angår en aktør fra pressens egne rekker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder