FÅ FÅR BLI: Justisminister Grete Faremo sier at avtalen om asylbarna minner mest om kriserens nye klær. Foto: Frode Hansen

Faremo: Bare et fåtall asylbarn vil få opphold

STOCKHOLM/OSLO (VG) Ifølge justisminister Grete Faremo (Ap) vil bare et mindre antall av de utvisningstruede asylbarna kunne få opphold i Norge, etter at det nye stortingsflertallets regler for det såkalte engangs-amnestiet.

Artikkelen er over seks år gammel

Faremo har tidligere advart mot konsekvensene av et slikt amnesti som skal sikre barna opphold i Norge.

Nå, når avtalen mellom Frp. Høyre, KrF og Venstre er offentliggjort, har hun denne kommentaren:

- Vi er så og si der at kriseren ikke har klær. Kun et fåtall av asylbarna vil få opphold, slik vi leser kriteriene, sier justisministeren til VG.

Ifølge ferske tall fra Utlendingsdirektoratet, har 752 asylbarn har vært mer enn tre år i Norge uten å få oppholdstillatelse.

Fallhøyde
- KrF og Venstre har laget seg stor fallhøyde når de sier de har løst asylbarna sin situasjon, sier Faremo.

Hun mener det er to store begrensninger i amnestiet: Foreldre må ha medvirket til å avklare identitet, og de må komme fra land som Norge har returavtale med.

- Dette er en kjerneutfordring ved de lengeværende barnefamiliene, og en hovedgrunn til at mange ikke er tvangsreturnert. Mange vil ikke få amnesti på grunn av denne begrensningen. Mange vil også rammes av den andre begrensningen, blant andre barnefamilier fra Iran og Somalia, og statsløse palesinere, sier Faremo.

VGTV: Grande: Vi har stoppet oljeboring og sikret asylbarna

Returavtale
Hun legger til at hun ikke klarer helt å se begrunnelsen for at det må foreligge en returavtale:

- De fleste som vi returnerer, senes til land som vi ikke har returavtale med. Det er også land som vi har returavtale med, som har satt begrensninger på antall og personkategorier. Typisk eksempel på dette er Afghanistan, som det er svært vanskelig å returnere barnefamilier til, sier justisministeren.

LES MER: Ny regjering gir amnesti til asylbarna

Samarbeidspartiene i det nye stortingsflertallet har også avtalt at de vil opprette lukkede asylmottak og skjerpe reglene for familiegjenforening og familieetablering.

Les avtalen her!

Ikke stor forskjell
Faremo sier at disse reglene i liten grad avviker fra dagens praksis:

24-årsgrense for familieetablering vil ikke innebære stor forskjell fra dagens politikk, hvor vi oppstiller et krav om 4 års arbeid eller utdanning som vilkår, sier hun.

- Er lukkede asylmottak et brudd på de europeiske menneskerettighetenes krav til frihetsberøvelse?

- Avtalen viser til den fengslingsbestemmelsen som sittende regjering har gitt. Den åpner for fengsling i en rekke tilfelle på nærmere angitte vilkår. Fengsling innenfor disse rammene er ikke brudd på EMK. Slik jeg leser avtalen vil de opprette noen flere lukkede plasser, men ikke endre på hvem som kan fengsles og når, sier Faremo.

Skuffet
SV-leder Audun Lysbakken sier til NTB tirsdag formiddag at han er skuffet dagen etter at avtalen ble kjent.

- Jeg trodde det var et amnesti, og gratulerte Knut Arild Hareide mandag kveld med at de hadde fått det til. Men etter å ha lest avtalen ser jeg at det ikke ser ut til å være det amnestiet vi har kjempet for. Det ser ikke ut til at Hareide hadde grunnlag for å si at de har løst asylsaken, sier Lysbakken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder