FÅR SKJENN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) prioriterer ikke å lære elevene om grenser og forebygging av seksuell trakassing, mener Aps Anette Trettebergstuen. Foto: Klaudia Lech VG

Skolestatsråden får skjenn: Ap: Høyre stemte ned tiltak mot seksualisering blant skoleungdom

Skolestatsråden får kjeft for tafatthet mot seksuell trakassering av skoleelever. Både Anette Trettebergstuen (Ap) og en lektor mener Røe Isaksen skyver alt ansvar over på lærerne.

Den siste uken har VG fortalt om et svært seksualisert miljø blant elever på videregående skoler rundt om i landet. Blant annet har unge elever fortalt om fadderuker som inkluderer oralsex og deling av intime bilder i skolens aula.

I noen miljøer brukes sex som valuta for å komme inn i de rette gjengene.

Les saken på VG + (NB! Krever innlogging)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier skolene har et stort ansvar for å slå hardt ned på arrangementer som fadderuker med sex-rebuser og seksuell trakassering.

REFSER RØE ISAKSEN: Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Trond Solberg VG

Anette Trettebergstuen (Ap) mener Røe Isaksen løper fra ansvaret han selv har for å sikre elever kunnskap om og trygghet mot seksuell trakassering og overgrep.

Les også VGs leder: Sexpress og overgrep

– Det er bra at kunnskapsministeren reagerer på slike fadderarrangementer og festvoldtekter som omtalt i VG, men jeg synes det blir for tynt å bare peke på skolene, og si at de må gjøre mer samtidig som han selv ikke tar ansvar, sier Trettebergstuen til VG.

Les også: Var redd for horestempel - holdt tett

Hun viser til at Isaksens parti stemte ned flere konkrete forslag i april, som Ap mener er tiltak som hadde satt skolene bedre i stand til å bekjempe dette.

– Det er vanskelig for den enkelte lærer å ha oversikt over hva elevene gjør på fritiden, og det er et umulig krav å skulle håndheve. Vi er opptatt av å gi lærerne et bedre verktøy gjennom mer og bedre seksualundervisning. På den måten kan vi endre holdninger og på sikt påvirke ungdommen, argumenterer Ap-representanten, som er medlem i familie- og kulturkomiteen.

Les også: Skole la ned fadderprogram - innholdet ble for seksualisert

Hun får støtte fra lektor Christian Lomsdalen fra Bergen.

– Undervisningen som er i dag er ikke god nok. Læringsmålene er for så vidt gode nok, men undervisningen skjer nesten utelukkende i forbindelse med forplantningslære og når det er fokus på å unngå kjønnssykdommer, sier Lomsdalen til VG.

REFSER RØE ISAKSEN: Lektor Christian Lomsdalen i Bergen. Foto: Privat

For lite konkret

Han mener undervisningen må starte mye tidligere, allerede i barnehagen.

– Utspillet fra Torbjørn Røe Isaksen kommer for sent. Det er vel og bra at han ønsker at skolene rydder opp, men resultatet blir at det er noe man håndterer i ettertid. Jeg mener det må handle mer om å forhindre fremfor å reparere, sier lektoren.

Kunnskapsministeren selv understreker betydningen av at skolene faktisk tar innholdet i kompetansemål og læreplaner på alvor. For det står mye om forebygging av seksuell trakassering der, ifølge Røe Isaksen.

– Finnes i læreplanen

– Forslaget fra Ap og KrF fikk ikke Høyres stemme eller flertall på Stortinget fordi seksuell trakassering finnes i læreplanen fra før. Blant annet i samfunnsfag for 10. trinn ble kunnskap om seksuell trakassering som et eget læringsmål tatt inn høsten 2013. I tillegg inneholder læreplanen i naturfag samtale om grensesetting, sier statsråden.

– Gir du lærerne og skolene for mye av ansvaret for å forebygge hendelser som VG har fortalt om?

– Dette er ikke er skolenes ansvar alene. Også i lokalmiljøet har man et ansvar for å forebygge og gripe inn når man vet at det foregår overgrep. Men skolen har også et ansvar som en del av lokalmiljøet.

– Trettebergstuen synes du er for mye opptatt av reparasjon fremfor forebygging av hendelsene som er omtalt i VG?

– Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Hendelsene som kommer frem i VGs reportasje, må det slås ned på med en gang. Det er uakseptabel atferd. Samtidig skal skolen veilede elevene til å kunne kjenne igjen denne typen hendelser. Jeg mener også at foreldre og de eldste skoleelevene har vet ansvar. Russestyrene må for eksempel ta ansvar for å bidra i forebyggingen av denne typen hendelser.

– Er seksualitet og seksuell trakassering noe lærere likevel vegrer seg for å snakke konkret med elevene om?

– Det står i læreplanen at dette skal være tema og læringsmål. I samfunnsfag er seksuell trakassering sånn sett en like viktig del av faget som kunnskap om demokratiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder