PRESENTERTE FORSLAG: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Haakon Mosvold Larsen , Ap

Ekspert: - Opplagt at Listhaug har behov for å vise handlekraft

Strenge krav kan føre til dyrere asylsøkere, advarer forsker

Eksperter spår tøffe runder i Stortinget for Sylvi Listhaug og regjeringspartiene om asylinnstrammingene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

NRK-kommentator Magnus Takvam mener spesielt ett av forslagene i høringsnotatet, som ble presentert tirsdag, vil kunne skape problemer:

– Det er opplagt at forslagene om familiegjenforening først etter fire år med arbeid eller utdanning er problematiske for de fleste partiene. Jeg vil bli overrasket hvis det blir stående. Det er veldig vidtgående, og mange vil oppfatte det som problematisk, hvis asylsøkere som åpenbart har beskyttelsesbehov ikke får startet på integreringen med familiegjenforening tidligere, sier Takvam og fortsetter:

– Jeg tror Venstre og KrF vil ha problemer med en del av forslagene og at det blir harde runder i Stortinget om de mest kontroversielle forslagene.

Les deg opp: Her er forslagene

FORSKNINGSSJEF: Jan-Paul Brekke. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Advarer mot dyrere asylsøkere

Forskningssjef Jan-Paul Brekke ved Ipsos påpeker at det er bred enighet bak mange av forslagene. Han mener likevel at forslagene bærer preg av at de skal ha en avskrekkende effekt.

– Man skal lage en pakke som er avskrekkende, samtidig som man skal ivareta integrering, og det er en vanskelig balansegang. Nå søker man lenger i retning av avskrekking , og det går som en rød tråd gjennom forslagene. Man bruker integrasjonsvirkemidler for å oppnå asylpolitiske mål. Krav til botid og tester av norsk- og samfunnskunnskaper er virkemidler i integreringspolitikk, men målsetningen er at det skal bli mindre attraktivt å komme til Norge.

Brekke påpeker at denne politikken har noen faremomenter:

– Det stilles krav, og så håper man at det virker både avskrekkende og motiverende. Samtidig tar man en viss sjanse, fordi innstrammingene også kan gjøre integreringen vanskeligere. Hvis kravene som stilles blir uoppnåelige for en del asylsøkere, vil de kunne ende opp med å bli dyrere for samfunnet enn hvis de hadde hatt mer trygghet fra starten av, sier Brekke.

– Behov for å vise handlekraft

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier at Sylvi Listhaug har vært opptatt av å være raskt ute med asylforslagene, kort tid etter at hun ble utnevnt som statsråd i nytt departement - og at hun spiller et dristig spill med samarbeidspartiene.

– Det er opplagt at Listhaug har behov for å vise handlekraft.

– Benytter Frp nå sjansen til å markere sine standpunkter også overfor sine egne velgere?

– Ja. Det er taktisk: Frp oppnår uansett å markere partiets primærstandpunkter i innvandringspolitikken, selv om hun kanskje må gå tilbake og godta en mer moderat pakt til slutt. Det en dristig strategi, på grunn av det skjøre forholdet med Venstre og Krf. Det er en krevende balanse.

Listhaug: – Følger opp asylforliket

– Vanskelig for Ap

– Hvor vanskelig kan denne saken bli for samarbeidet mellom regjeringen og Venstre/KrF?

– Det er opplagt at flyktningsituasjonen kanskje er den aller vanskeligste saken fremover, sammen med klima og økonomi. Mye avhenger av hvordan antallet asylsøkere som kommer til Norge utvikler seg de neste årene.

Takvam gir Arbeiderpartiet en nøkkelrolle for sakens utvikling.

– Ut fra det jeg har lest så langt, har de sagt at de støtter mange av forslagene. Det vil være interessant om Ap går lengre i innstramninger enn Venstre og KrF gjør. Det er et politisk spill om sentrums gunst mellom Høyre og Ap. Derfor er Ap i en litt vanskelig balansegang. Det er ikke bare for Ap å hoppe på Frps forslag, for de har en samarbeidsstrategi med sentrumspartiene de må ivareta, sier Takvam.

Valgforsker: Frp og Ap veldig like

Også Marcus Buck, valgforsker og instituttleder ved Universitetet i Tromsø peker på Arbeiderpartiets rolle.

– Slik det er nå, må Arbeiderpartiet gi sin støtte om forslagene skal gå gjennom, siden Venstre og KrF ikke er positive. Det blir en spesiell situasjon dersom det bare er Ap som støtter dette til slutt, men det er nok til at det går gjennom. Og rent realpolitisk er det kanskje det vi kan se for oss. Frp og Ap er veldig på linje i asylpolitikken, påpeker Buck.

– Hvordan blir nå klimaet mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF?

– Klimaet blir ikke bra. For både Krf og Venstre er dette hjertesaker, så det er veldig vanskelig.

– Kan saken i ytterste konsekvens være så vanskelig at den kan velte regjeringen?

– Nei, det tror jeg ikke. Det som er mest sannsynlig er at forslagene blir vannet ut i Stortinget, sier Buck.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder