LØSNER PÅ KRAVENE: Venstre-leder Trine Skei Grande skal selv inn i forhandlingene etter at de ble flyttet opp på parlamentarisk leder-nivå.
LØSNER PÅ KRAVENE: Venstre-leder Trine Skei Grande skal selv inn i forhandlingene etter at de ble flyttet opp på parlamentarisk leder-nivå. Foto:Kyrre Lien,VG

Venstre gir etter i formuesskatten

INNENRIKS

For første gang åpner Venstre for å gi etter for Høyres knallharde krav om å senke satsen på formuesskatten i statsbudsjettet. Partiet aksepterer også en senking av de totale bilavgiftene.

Publisert: Oppdatert: 11.11.14 17:48

Dette fremgår av en skisse som partiet la frem på forhandlingsmøtet med regjeringspartiene og KrF tirsdag ettermiddag. VG kjenner innholdet i viktige deler av denne skissen.

Venstre har erkjent at for Høyre er det å redusere selve satsen i formuesskatten – som vil gi millioner av skattelette til de aller rikeste i Norge – den uten sammenligning aller viktigste saken i hele statsbudsjettet.

Men Venstre vil ikke kutte den like mye som Regjeringen, som ville senke den fra 1 prosent til 0,75 prosent av formuer på over 1,2 millioner kroner.

I stedet kan Venstre strekke seg til å senke den til 0,9 prosent.

Inntil nå har Venstre gått inn for at hele lettelsen i formuesskatten skal gå til økte bunnfradrag. Men på den måten vil de superrike ikke få noen lette i formuesskatten i det hele tatt.

Dette er uakseptabelt for Høyre, som bare vil øke bunnfradraget fra 1 millioner i formue til 1,2 millioner.

Venstre foreslår i sin ferske skisse å bruke halvparten av lettelsene i formuesskatten til å heve bunnfradraget.

Partiet understreker likevel at det i stedet for å senke prosentsatsen heller vil gjeninnføre den gamle ordningen med aksjerabatter – som det i dag fortsatt er på næringseiendom og annen sekundærbolig.

– Vi ønsker å signalisere at vi kommer Høyre og næringslivet i møte. Vi ønsker et samarbeid også med Frp om statsbudsjettet, sier en kilde i Venstre.

Regjeringspartiene har tidligere i forhandlingene – som nå er løftet opp fra Finanskomiteens medlemmer og til de parlamentariske lederne – at de ville legge frem nye modeller og tall på formuesskatten.

Men dette skal etter det VG får opplyst ikke ha skjedd ennå.

Ifølge VGs kilder har regjeringspartiene for lengst gitt seg på de aller fleste av de «såkalte» omkampene fra fjorårets budsjett.

For å imøtekomme Frp har Venstre også kommet med reviderte forslag til bilavgifter.

Til sammen foreslo Regjeringen lettelser for 1,3 milliarder kroner i bilavgiftene – den uten sammenligning viktigste saken for Frp.

Venstre hevdet i gårsdagens forhandlingsmøte at deres nye forslag ville gi en netto avgiftslette på 440 millioner kroner.

Partiet nuller nå ut kravet sitt om at bensin- og dieselavgiften skal økes med 50 øre literen, men holder fast ved at disse avgiftene skal prisjusteres.

Venstre aksepterer også halvparten av kuttene i omregistreringsavgiften.

Samtidig vil Venstre øke CO2-avgiften med 20 øre.

Partiet sier ifølge skissen fortsatt nei til avgiftslettelser for tunge kjøretøyer, campingvogner, motorsykler og snøscootere.

Inntil nå har Høyre kjørt hardt på kravet om kutt i barnetillegget til uføre enslige i forhandlingene. Både Venstre og KrF ønsker å utsette dette, blant annet fordi dette ikke har noen budsjettvirkning for 2015 og trolig også krever lovendring for å vedtas.

– Det er uforståelig for oss hvorfor Høyre er så opptatte av å ta dette gjennom statsbudsjettet, sier en kilde.

Her kan du lese mer om