PENSJONSEKSPERT: – Får du en sikringsbestemmelse som også inkluderer offentlig tjenestepensjon, får du enda større forskjeller, sier Alexandra Plahte i Steenberg & Plahthe. Foto:Steenberg & Plahte,

Pensjonseksperter ut mot pensjonistopprør

Frykter økte forskjeller mellom offentlig og privat pensjon

Pensjonseksperter advarer mot å innføre en «pensjonssikring» i dagens system. De mener forskjellene mellom offentlig og privat pensjon da vil øke ytterligere.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Årets trygdeoppgjør har endt med storm i pensjonistkretser ettersom konsekvensen er at alderspensjonistene vil få om lag 47 kroner mindre å rutte med i måneden.

Bakgrunnen er pensjonsforliket hvor man kom frem til å regulere pensjonen etter lønnsutviklingen – fratrukket 0,75 prosent.

Modellen tar ikke hensyn til prisstigning, og dermed kan pensjonene i år med moderate lønnsoppgjør ende med at det blir færre kroner i lommeboka i forhold til prisstigningen.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) – som kommer fra det eneste partiet som gikk i mot pensjonsreformen – sa i forrige uke at «regjeringen vil snu alle steiner, slik at man kan finne løsning som hindrer at alderspensjonistene blir de store taperne i år etter år med moderate lønnsoppgjør».

Les også:Dette får pensjonistene de neste tre årene

Krever måtehold

Men pensjonseksperter VG har snakket med, advarer mot å innføre nye bestemmelser som skal sikre at pensjonene øker, uansett.

– Lave lønnsoppgjør viser at arbeidstakerne har vist måtehold. Spørsmålet er om det er urimelig at også pensjonistene skal vise det samme måteholdet, sier pensjonsekspert Tom Rune Ervik i Gabler Pensjon Consulting, til VG.

VIL HA MÅTEHOLD: Pensjonsekspert Tom Rune Ervik i Gabler Pensjon Consulting. Foto:Gabler Pensjon Consulting,

– Pensjonistene har ingenting å klage over?

– I år er det spesielt. Med dagens reguleringsbestemmelse – som det var bred politisk enighet om – vil imidlertid alderspensjonistene i de aller fleste år få en god regulering av sin pensjon, sier ekspertene Alexandra Plahte i Steenberg & Plahte og Tom Rune Ervik, til VG.

Ekspertene minner om at reguleringsbestemmelsen gjelder alle som mottar alderspensjon fra NAV – også den yngre generasjonen som «rammes hardest av pensjonsreformen», ifølge de to.

Både Plahte og Ervik viser til at innføring av en sikringsbestemmelse i regelverket vil få konsekvenser for andre ytelser enn kun alderspensjon fra NAV:

– Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordninger reguleres nemlig på samme måte som alderspensjon fra NAV. Det samme gjelder AFP både i privat sektor og offentlig sektor, sier de Plahte og Ervik.

Pensjonsekspertene mener dagens system allerede favoriserer grupper som mottar offentlig tjenestepensjon:

– Offentlige tjenestepensjoner reguleres allerede bedre enn det som gjelder for så godt som alle med private tjenestepensjonsordninger. En sikringsbestemmelse vil i så fall bidra til ytterligere å øke forskjellen mellom privat og offentlig tjenestepensjonsregelverk, sier Alexandra Plahte og Tom Rune Ervik.

VG mener:Et nulloppgjør må tåles

Nektet å signere

Pensjonistforbundet var en av de fire organisasjonene som nektet å signere protokollen i årets trygdeoppgjør. Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet sier til VG at en sikringsbestemmelse må på plass.

– Til og med statsråden har sagt at han vil se på regelverket, sier han.

Daglig leder Birger Myhr i Pensjonseksperten AS har liten tro på at det er politisk vilje til å endre dagens system.

– Dette er grep som er tatt i pensjonsreformen for å bremse kostnadsveksten, og det vil ikke bli gjort noe som endrer på det. Det eneste må være at man gjør mindre justeringer som tilsier at når man kommer i en slik situasjon i enkeltår, vil effekten bli hentet inn de påfølgende årene slik at det ikke blir en varig effekt, sier Birger Myhr.

Han er også delvis uenig med ekspertkollegene Alexandra Plathe og Tom Rune Ervik.

– Offentlig tjenestepensjon er annerledes enn pensjonssystemet i privat sektor, og i de fleste tilfeller får man bedre pensjon i det offentlige enn i det private. Men det er ikke alltid tilfelle, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder