PÅVIRKER OMGIVELSENE: Personer er i nærheten av den som røyker en e-sigarett kan få i seg like mye nikotin som brukeren selv, viser en rapport som Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt.

PÅVIRKER OMGIVELSENE: Personer er i nærheten av den som røyker en e-sigarett kan få i seg like mye nikotin som brukeren selv, viser en rapport som Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt. Foto:Berit Roald,NTB scanpix

Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko

Rapport overrasker FHI og helseministeren

E-sigaretter er ikke er så ufarlig som mange har trodd. Både røykeren og personer i nærheten kan få i seg like mye nikotin som ved vanlig røyking.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Folkehelseinstituttet har på bestilling fra Helse – og omsorgsdepartementet (HOD)foretatt en risikovurdering av bruk av e-sigaretter. Rapporten kommer tirsdag:

– Det som gjør inntrykk er at de som damper e-sigaretter får i seg nikotin i samme mengder som ved sigarettrøyking, med risiko for de samme skadene. Jeg var heller ikke klar over at dampen fra e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten kan få i seg samme mengde som ved passiv tobakksrøyking, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) fikk seg også en overraskelse:

– Jeg må innrømme at jeg har levd i den tro at e-dampingen ikke har utgjort noen risiko for omgivelsene. Denne rapporten vil nok overraske både befolkningen og de som bruker e-sigaretter.

Ensidig bilde

Rapporten konkluderer også med at e-sigaretter er et positivt alternativ til tobakksrøyking, fordi røykeren og omgivelsene ikke får i seg tobakksrøyk. Det reduserer risikoen for ulike typer kreft betraktelig. Men at det er et bedre alternativ, gjør ikke akkurat e-sigaretten sunn.

Inntak av nikotin under graviditet ser også ut til å være forbundet med risiko for nedsatt lungefunksjonsutvikling hos fosteret og senere i livet, prematur fødsel og dødfødsel.

VG+: E-sigaretter skaper røykeboom

– HOD vil se nærmere på hvordan dette skal reguleres, særlig med tanke på passiv røyking. Nikotin har også akutte effekter på hjerte- og karsystemet og kan øke puls, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon. Har man hjerte- og karsykdom, enten man vet det eller ikke, kan nikotin gjøre skade hos røyker og passiv røyker, sier Stoltenberg.

OVERRASKET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innrømmer at han har trodd at e-sigaretter ikke har utgjort noen risiko for omgivelsene. Foto:Roger Neumann,VG

Forventer regulering

Det er ikke tillatt å importere eller omsette e-sigaretter med nikotin i Norge, fordi røykeloven forbyr nye tobakk- og nikotinprodukter. Det er imidlertid lov å kjøpe e-sigaretter via nettet til eget bruk, og det er ikke forbud mot å røyke e-sigaretter offentlig, på kollektivtransport, ved skoler eller lignende. Det er opp til eier eller arbeidsgiver å innføre forbud på arbeidsplass eller på utesteder. Et forbud skulle vært med i en regulering av tobakksskadeloven i 2012, men en redigeringsfeil i HOD førte til at det ikke kom med.

Giæver kommenterer:Opp med dampen

– Det har ligget i kortene lenge at HOD vil anbefale en regulering. Spørsmålet er om det skal gjøres etter legemiddelloven, slik at e-sigaretten blir et behandlingsalternativ for røykere, på linje med nikotinplaster og -tyggis, og med rett til å annonsere. Eller skal det inn under røykeloven, noe som vil sende et sterkt signal om farene ved nikotininntak, også for passive røykere, sier Stoltenberg.

Helsegevinst

Høie satser på at den siste rapporten vil bli et viktig bidrag i det videre arbeidet med hvordan e-sigaretter skal reguleres i Norge:

– Det er mange hensyn å ta. Det er ingen tvil om at det ligger en stor helsegevinst i å gå over til e- heller enn tobakksigaretter. Samtidig må vi også tenke på å beskytte mot passiv damping og å hindre rekruttering av barn og unge.

Verdens helseorganisasjon (WHO) tok i august i fjor til orde for å forby salg av e-sigaretter til mindreårige og viste til at de utgjør en «alvorlig trussel» for fostre og småbarn. Organisasjonen anbefaler at bruken av e-sigaretter faller inn under nasjonale røykelover.

I november la det japanske folkehelseinstituttet frem sin rapport etter å ha undersøkt hvor farlige e-sigaretter er på oppdrag fra helsedepartementet i landet. De fant at dampen inneholder opp til ti ganger så mye kreftfremkallende stoffer som vanlig tobakk. Rapporten fikk i ettertid kritikk, blant annet av en lege som kalte medieoppslagene om den «vanvidd».

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder