LAZARUS-KRITIKER: - Det er visse roller i samfunnet som man må kreve fullstendig åpenhet rundt, sier lensmann Arne Johannessen, som mange år var leder for Politiets fellesforbund. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Refser justistopp for tempelridder-verv

Får støtte fra professor- og forskerhold

Hårek Elvenes (H): - Klokt å hoppe av ridderskapet

Tidligere leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mener det er uforenlig å være med i lukkede nettverk og samtidig ha sentrale roller i det offentlige. Tidligere Lazarus-leder Øistein Knudsen jr. får nå kritikk fra flere hold.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Å være med i lukkede nettverk som ikke offentligheten har innsyn i, er uforenlig med rollen i jobber som typisk politi, statsadvokat eller embetsmann, sier lensmann Arne Johannessen som i 13 år var leder for Politiets Fellesforbund.

– Det er visse roller i samfunnet som man må kreve fullstendig åpenhet rundt. Det sentrale er upartiskhet, at ingen kan stille spørsmål ved om det er et avhengighetsforhold noe sted. Dette gjelder spesielt for offentlig ansatte som skal være helt uavhengige, sier Johannessen.

- En klok avgjørelse

Han er en av flere som reagerer på at lederen av Justisdepartementets avdeling for krise og sikkerhet, Øistein Knudsen jr. på fritiden var leder for en gammel tempelridderorden. Mandag kveld trakk han seg med umiddelbar virkning fra tempelriddervervet.

ADVARER: Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Justiskomiteen. Foto:Frode Hansen,VG

Arne Johannessen har tidligere gått ut med sterk kritikk av Frimurerlosjen og polititjenestemenn som er med i losjen. Den norske St. Lazarus-ordenen er også basert på at medlemmer inviteres inn.

– Jeg har møtt mye motbør, også i egne rekker. Men for meg er dette et grunnleggende prinsipp. Lukkede nettverk hvor du blir invitert inn, er ikke forenlig med alle typer stillinger, sier Johannessen.

Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr. vil ikke kommentere saken ytterligere.

Hårek Elvenes (H) i Stortingets justiskomité, mener det var en riktig beslutning av ekspedisjonssjefen å forlate Lazarus-ordenen.

– Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr. har sikkert tenkt grundig igjennom at han nå har valgt å trekke seg fra Lazarus-ordenen. Jeg synes det var en klok avgjørelse, sier Elvenes til VG.

– Ofte fornuftig at man trekker seg

EKS-RIDDER: Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr. i Justisdepartementet var inntil tirsdag med i The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. FOTO: PRIVAT Foto:Privat,

– Burde Knudsen jr. ha trukket seg fra Lazarus-ordenen med det samme han ble utnevnt som ekspedisjonssjef for avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justisdepartementet?

– Hvis det reises tvil om embetsfolks habilitet angående verv og interesser utenfor yrket, så er det ofte fornuftig at man trekker seg fra dette. Men vi snakker om en gråsone i dette tilfellet. Jeg går ut fra at Knudsen jr. gikk igjennom departementets etiske retningslinjer og fant ut at vervet i ordenen var i tråd med dette. Samtidig er det slik at dersom det kan stilles spørsmål rundt en embetsmanns eller politikers habilitet så kan det være greit å erklære seg inhabil, mener Høyre-politikeren på Stortinget.

– Kan medlemskap og anbefalinger i denne typen ordener skape uheldige lojalitetsbånd mellom folk i ledende stillinger i samfunnet?

– Kritikk har vært rettet blant annet mot Frimurerlosjen om at forholdet medlemmene imellom blir så sterkt at lojaliteten går i feil retning. Vi kan ikke utelukke at så kan skje, og da er det en god forholdsregel å avstå fra å delta i denne typen foreninger og losjer, sier Elvenes til VG.

LES OGSÅ:- Baserer seg på oppdiktede historier

Professor Peggy Brønn ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI stusser over Knudsens håndtering av sitt eget forhold til Lazarus-ordenen.

– Hvis det er slik at Knudsens lederskap i ordenen ikke tåler at VG omtaler det, så burde han trukket seg for lenge siden, sier Brønn.

KRISESJEF: Her sitter daværende direktør i Krisestøtteenheten, Øistein Knudsen jr. (til venstre) i møte med blant andre tidligere justisminister Knut Storberget om flom og svikt i mobilnettet. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Hun viser til at han erkjenner at VGs kontakt med ham om saken, bidro til at han trakk seg, ved siden av tidspress.

– Vi danner oss et inntrykk av at han ikke ville trukket seg hvis ikke VG rettet fokus mot hans lederrolle i ordenen. Det er i hvert fall lett å tenke slik, sier hun.

Kunne vært kjent

KRITISK: Jurist Anine Kierulf. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter mener folk flest burde ha visst om ekspedisjonssjefens rolle som leder i Lazarus-ordenen.

– En ting er å si det til arbeidsgiver, men det burde være åpent for folk flest. Dette er jo en byråkrat vi skal ha tillit til, og da må vi vite om bindingene han har som eventuelt kan innvirke på hans gjerning. På universitetet lager vi et register over våre sidegjøremål, og i domstolene må de også få godkjent sine sidemål, sier Anine Kierulf til VG.

– Som borger vil jeg vite om bindingene folk har. Jeg vil gjerne vite om folk er frimurere også, sier Kierulf.

Trond Nordby, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er også kritisk til ordenen.

– Jeg synes den typen ordener er veldig tvilsomt, for du har en lojalitet som ikke er etterprøvbar. Ordener med skjulte forskrifter og regler, og lojalitetsbånd som per definisjon er lukket, er problematisk, sier Nordby.

Har ikke gjort noe ulovlig

Juseksperter VG har snakket med er mindre kritiske, og klare på at Knudsen ikke har gjort noe ulovlig.

– Det er ikke mange grenser for hva en ekspedisjonssjef kan gjøre på fritiden. Likevel kan det oppstå situasjoner der du har en uforenlig dobbeltrolle eller står for nær parten i en konkret sak, for eksempel når en offentlig ansatt leder en privat organisasjon som er part i saken med det offentlige; da blir den offentlig ansatte inhabil i saken, sier jusprofessor Erik Magnus Boe ved Universitetet i Oslo, som er ekspert på forvaltningsrett og statsforfatningsrett.

Professorkollega Eivind Smith sier det er ikke noe kritikkverdig i seg selv å være medlem av en forening eller organisasjon ved siden av sin stilling som ekspedisjonssjef.

– Problemer oppstår først dersom medlemskapet skulle skape en situasjon som kan gjøre ham inhabil i en bestemt enkeltsak, sier Smith.

Frp-Ellingsen: – Helt uproblematisk

Frps medlem i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen (Frp), har ingen kritiske merknader til ekspedisjonssjef Knudsens fortid som Grand prior, ridder og leder for den norske Lazarus-ordenen.

– Dette ser jeg på som helt uproblematisk, sier Ellingsen.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) derimot, mener det ikke er greit å være ekspedisjonssjef og leder for Lazarus-ordenen:

– Det er ikke greit, og det er bra at han har trukket seg fra ordenen. Det ville vært en fordel om han hadde sett dette tidligere, sier Jan Bøhler til VG

Også professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, er kritisk.

– Folk som er i slike ledende posisjoner, og sitter på sentral informasjon om rikets sikkerhet, bør ikke delta i brorskap-organisasjoner som ikke er åpne for alle og hvor man ikke riktig vet hvilke lojalitetsbånd som gjelder eller bygges, sier Aarebrot.

– Jeg må nok også si at jeg reagerer med undring på at en så ledende byråkrat leder en gren i en orden som både hevder at de representerer Lazarus-ordenen og som detaljert redegjør for de historiske båndene til tempelridder-tiden. Alle som har litt kjennskap til losjekulturen vet at båndene bakover til slike gamle ordener er konstruerte, sier han.

Departementet

VG ba i tirsdag om å få et intervju med departementsråd Tor Saglie, som er ekspedisjonssjef Øystein Knudsen jrs overordnede.

Saglie ønsket ikke å svare på våre spørsmål, blant annet om Knudsen søkte råd før han gikk av, men han ønsket å gi et svar på mail:

«Øistein Knudsen jr. ble ansatt som leder av Krisestøtteenheten i Justisdepartementet i 2008. Da han i 2009 ble medlem i organisasjonen omtalt av VG 14. april, informerte han departementet. I forbindelse med at Knudsen tiltrådte som eksp.sjef i Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i januar 2013, gjorde Knudsen igjen i ansettelsesintervjuet oppmerksom på medlemskapet i organisasjonen. Ut over dette finner ikke departementet det naturlig å kommentere personalmessige forhold.»

Departementet ønsker heller ikke å opplyse om den politiske ledelsen har vært informert.

Etter hva VG har brakt i erfaring skal Knudsen ha informert ledelsen om at VG hadde tatt kontakt og om det var greit at han lot seg intervjue.

De samme kildene sier at den politiske ledelsen ikke fikk vite at Knudsen trakk seg ut av ordenen, før han informerte VG om det mandag kveld.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ønsker ikke å kommentere saken.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder