SYRIA-FARERE: Bildet er tatt i mai 2013 i Syria, nær den tyrkiske grensen. Fra venstre: Valon Avdyli, Djibril Abdi Bashir. Nest lengst til høyre står en for PST ukjent mann og lengst til høyre en avdød norsk-algerer (32) sittende på kne. Foto: , PST

IS-tiltalte terrordømt i lagmannsretten

Forsvarer: Vil anke dommen til Høyesterett

De norsk-albanske brødrene Valon (29) og Visar Avdyli (26), samt norsk-somalieren Djibril Bashir (31), er dømt etter terrorparagrafen i Borgarting lagmannsrett.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

De var tiltalt etter § 147d i straffeloven.

Paragrafen gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe uavhengig av hva man har gjort som medlem i gruppen – fra førstehjelp til krig. Dette er den første saken som er prøvd for norsk rett etter lovbestemmelsen, som ble innført i juni 2013.

Alle tre ble også dømt i Oslo tingrett.

De har hele veien nektet straffskyld.

Valon Avdyli og Djibril Bashir dro inn i Syria på sommeren og høsten 2012.

Djibril Bashir og Valon Avdyli ble dømt til fire år og seks måneders fengsel. Visar Avdyli fikk åtte måneder for å ha gitt materiell støtte til brødreparets tredje bror, Egzon, ved å handle inn klær som skulle sendes til ham i Syria.

De vervet seg til IS: Stor oversikt over norske menn og kvinner i Syria

FORSVARER: Advokat Svein Holden representerer den terrordømte norsk-albaneren Valon Avdyli. Foto: FRODE HANSEN ,

– Klar overvekt av militære oppgaver i Syria

«Deltakelsen gjelder ISIL som allerede fra etableringen i 2013 må anses som en av de verste terrororganisasjonene i vår tid. (...) Deltakelsen varte i elleve måneder, hvorav sju i Syria og fire i Norge. Deltakelsen var mestaktiv mens de tiltalte befant seg i Syria. Oppgavene var avså vel militær som humanitær art, med en klar overvekt av militære oppgaver.», står det i dommen fra lagmannsretten.

Les også: Slik var PSTs hemmelige terrorjakt

Egzon Avdyli døde i april i 2014 i kamp for IS.

– Vi er godt fornøyd med resultatet og mener at lagmannsretten også har gjort flere viktige vurderinger i dommen som har betydning for fremtidige lignende saker, sier førstestatsadvokat Jan Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Les også: PST Internett-avlyttet terrotiltalte

Svein Holden, som er forsvarer for Valon Avdyli, sier straffeutmålingen vil bli anket til Høyesterett, muligens også lovanvendelsen.

– Det er ingen tvil om at det er en meget streng dom. Min klient er uenig i resultatet og dommen vil bli anket til Høyesterett, opplyser Holden til VG.

FORSVARER: Advokat Kjell T. Dahl representerer terrordømte Visar Avdyli. Foto: JAN PETTER LYNAU ,

Dømt, drept, utvist: Slik gikk det med de norske islamistene

– Fremmedkrigere

Advokat Kjell T. Dahl forsvarer den yngste av Avdyli-brødrene, Visar.

– Vi har mottatt dommen og vil nå studere den grundig og vurdere om det er noe som skal ankes videre til Høyesterett, sier Dahl til VG.

Les: PST avlyttet IS-tiltalt: «Lyst til å drepe alle fra liten til stor»

I dommen skriver lagmannsretten at både Valon Avdyli og Djibril Bashir sverget troskap til IS og satte seg under terrororganisasjonens kommando.

«Selv om det ikke er tilstrekkelig bevis for at noen av dem deltok direkte i krigshandlinger, vil lagmannsretten karakterisere dem som fremmedkrigere. Begge bar våpen fra starten av, jf. gruppebildet som ble tatt i slutten av mai 2013.», skriver står det i dommen.

Bakgrunn: IS-tiltalt (30) var fotballtalent og «damemagnet»

– Skapte økt rekruttering til IS etter Norge-retur

Lagmannsretten mener at de to Syria-farerne også var fremmedkrigere etter at de returnerte til Norge i januar 2014.

FORSVARER: Advokat Fredrik Schøne Brodwall representerer den terrordømte norsk-somalieren Djibril Bashir. Foto: FRODE HANSEN ,

«Begge de tiltalte var på den annen side svært engasjerte og forsvarte ISIL og omtalteorganisasjonen i positive vendinger til både meningsfeller og andre etter at de kom tilbake til Norge. Dette var egnet til å skape økt oppslutning om og rekruttering til terrororganisasjonen.», står det i dommen.

Les også: Terrodømt: Ingen rettferdig rettssak

Advokat Fredrik Schøne Brodwall forsvarer terrordømte Djibril Bashir vil først kommentere saken etter at han har gått gjennom dommen med sin klient.

«Lagmannsretten finner det utvilsomt at Bashir, mens han var i Syria, ble klar over at ISIL hadde begått de fleste av disse terrorhandlingene og at hans forsett derfor dekker alle momentene som gjør handlingen straffbar.», står det blant annet om Bashir i dommen.

Les også: IS-krigerens epost hjem til kona: Jeg stoler på Allah

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder