AVVISER VINGLING: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener partiet ikke har vinglet i asylsaken, og angriper Sylvi Listhaug (innfelt) for å ødelegge samarbeidsklimaet. Foto: Fredrik Solstad , VG

Støre frykter asyl-rømming

Svarer om «asylopprøret» innad i Ap

Mener Listhaug ødelegger samarbeid

Tusenvis av asylsøkere som nektes behandling i både Norge og Russland kan rømme fra norske asylmottak, advarer Jonas Gahr Støre.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han står ved hovedlinjen den blå-blå regjeringen har lagt seg på og som Stortinget sluttet seg til i høst, nemlig at asylsøkere som har kommet fra Russland bør returneres dit.

Det gjelder også dem som ikke har oppholdstillatelse, og som reiste gjennom Russland på én-gangs visum.

– Men ved retur har regjeringen ansvar for å sørge for at alle som trenger det får en individuell behandling, som sikrer mot forfølgelse eller umenneskelig behandling, slik at Stortingets klare vilkår oppfylles, sier Støre.

FNs høykommissær: Tre norske brudd på menneskerettighetene

– Kan bli sittende i et juridisk tomrom

Ap-lederen konstaterer at den fastlåste situasjonen kan tvinge fram at flere av asylsøkerne som kom via Russland likevel får sine søknader behandlet i Norge.

– Vi mener fortsatt at det store antallet i denne gruppen kan returneres. Men dersom det ikke kan skje innen deres visum utgår, og Russland ikke åpner for retur, så er jeg bekymret for at disse menneskene kan bli sittende i et juridisk tomrom, sier Støre til VG.

– Da må Norge behandle søknadene her. Ellers så kan de som lever i en slik utrygghet finne på å forlate asylmottakene i tusentall, og unndra seg norske myndigheters kontroll – det vil være en alvorlig situasjon, fortsetter han.

Denne uken ble det kjent at 937 asylsøkere som kom til Norge fra Russland i fjor, allerede har forsvunnet fra mottakene.

Totalt 5.500 asylsøkere kom i fjor til Norge via Russland – og det er kun enighet om retur av 700 av disse – de som har oppholdstillatelse eller multivisum i Russland.

Blant de resterende 4.800 kom flertallet på turistvisum. Det er fra denne gruppen Støre mener Norge kan bli tvunget til å behandle søknader.

Ikke fornøyde: Velgerne slakter Støres flyktninghåndtering

Avviser at Ap vingler

Ap-ledelsen er flere ganger blitt beskyldt for å vingle i asylsaken, noe Støre avviser.

– Jeg merker meg at SV og Frp beskylder oss for å vingle, men det tar jeg med ro. Arbeiderpartiet er ikke noe fløyparti, men står for både streng kontroll ved grensen, og aktive tiltak for god integrering, sier Støre.

Han sier han står ved det de ble enige med regjeringen om i hasteinnstrammingene rett før jul, men avventer nå en rapport fra FN om forholdene i Russland.

Rapporten skal avklare om Russland sender flyktninger videre til land som Jemen og Syria, og Støre understreker at det er opposisjonens rolle å forsikre seg om at forutsetningene blir respektert.

– Vi har som forutsetning at de som sendes ut av Norge, ikke returneres dit de risikerer å sendes videre til land der de blir forfulgt.

– Men hvis det likevel viser seg at Russland har sendt syriske flyktninger tilbake, forandrer det ditt syn?

– Hvis det er personer som er blitt sendt fra Russland til land som Syria og Jemen, så må det telle med i vår beslutning. Men det viktigste er at det skal tas en individuell vurdering.

Støre har jobbet mye opp mot Russland i sin tid som utenriksminister, og sier det kan tas ulike beslutninger på ulikt nivå.

– Flyktningene passerte flere kontrollposter på russisk side, og å slippe personer fram til grensen var en ny praksis fra russisk side. Men jeg vil ikke spekulere i hvordan det kunne skje. Kontrollen er nå bedre, og det kommer ikke flyktninger denne veien lenger.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Støre og tankenes flukt

– Listhaug hisser opp debatten

Ap-lederen legger ikke skjul på at han er skuffet over hvordan innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) håndterer saken.

– Regjeringen fikk betydelig politisk kapital da et bredt flertall la stridsspørsmål til side for å finne forlik. Men denne politiske kapitalen er dårlig forvaltet.

– Ordbruken teller. Når Listhaug søker konflikt og hisser opp debatten, er det dårlig for samarbeidsklimaet. Jeg mener Frp vektlegger sine egne behov, mens andre partier har lagt noe til side for enighetens skyld. Men til syvende og sist er det også statsministerens ansvar.

Støre har signalisert at Ap vil gå mot to av forslagene til innstramming som har kommet fra Listhaug: De økte kravene for å få permanent opphold, og at det vil ta lengre tid å få familiegjenforening.

– Det ser ut som man har et mål om gjøre livet i Norge så komplisert at det skal avskrekke fra å komme hit. Da mener jeg disse forslagene har en for høy kostnad for enkeltmennesket, og for samfunnet ved at det hemmer integrering av de som uansett vil bli værende i Norge.

Fikk du med deg?: Rabaldermøte da Jonas og Trond var på reise

– Rabaldermøte? Nei, glødende engasjement

Støre kom med kritikken første gang under et intervju med VG i Davos. Intervjuet ble gitt rett etter et internt møte i Aps stortingsgruppe, der det ifølge VGs kilder ble uttrykt frustrasjon over at ikke Ap-ledelsen var mer kritisk til regjeringen.

– Jeg avviser at det var et «rabaldermøte», slik dere skrev i VG. Det var et møte med glødende engasjement og høy temperatur, det kjennetegner debatt om disse spørsmålene i Ap. Det er riktig at jeg orienterte meg om hva som ble tatt opp der, før jeg lot meg intervjue i VG.

– Sett i etterkant, er det noe du, Trond Giske og Helga Pedersen kunne gjort for å kommunisere budskapet tydeligere og tidligere?

– Jeg mener at vi helt fra det første utspillet kommuniserte at vi skulle se grundig på forslagene, og at vi var bekymret for det som handlet om integrering. nå er forslagene på høring, og vi skal ta tid til å vurdere dem og så avvente hva regjeringen legger frem for Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder