MANNEN BAK: Peer Sahlström-Leyh er grunnleggeren av Stiftelsen Fyrlykta og flere andre fosterhjemstiftelser i Europa. Foto: Tore Kristiansen VG

Rapport: Fyrlykta har brutt loven

En ekstern rapport konkluderer med at Fyrlykta har seilt under falskt flagg. Nå sier Bufdir opp alle avtaler med stiftelsen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ifølge rapporten fra Deloitte har ledelsen i Stiftelsen Fyrlykta over tid etablert en praksis som ikke er forenlig med å være en ideell stiftelse. Som følge av funnene sier Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet opp avtalene de har med stiftelsen.

Les VGs avsløring: Fosterhjemskongen

Disse avtalene har sikret Fyrlykta inntekter på flere hundre millioner kroner.

– Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon, sier direktør Mari Trommald i en pressemelding.

Hun viser til at det har vært smutthull i regelverket for ideelle stiftelser, og at Bufdir nå vil gå gjennom rutinene sine for å hindre lignende tilfeller.

– Det kan bli aktuelt med revisjon av flere ideelle og kommersielle aktører på bakgrunn av denne saken, sier Trommald.

Ekspert: Fyrlyktas hundremillionersavtale var ulovlig

VG har tidligere avslørt hvordan tyske Peer Salström-Leyhs stiftelse fikk tilgang til en milliardpott i barnevernet ved å kalle seg ideell.

VG har avdekt at stiftelsen oppnådde et overskudd på 52 millioner kroner på fire år. I tillegg til høye lederlønninger og eiendomskjøp er det årlig overført flere millioner til Estland, blant annet gjennom kjøp av varer og tjenester fra 63-åringens aksjeselskap Elukaar.

Lovbrudd

De siste to årene har Fyrlykta overført fire millioner til Elukaar. Selskapet har gått med overskudd og det er også tatt ut utbytte.

Slik har handelen foregått: Kjøpte reiser for millioner

I tråd med det VG tidligere har skrevet, påpeker Deloitte at Elukaar har tatt et påslag på 20 prosent. Dette er å regne som en utdeling i strid med stiftelsesloven, ifølge Deloitte, som også kritiserer Fyrlyktas høye lederlønninger:

«Stiftelsen ved dets styre har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll som
etter vår vurdering representerer brudd på stiftelsesloven, og faktisk ledelse er i strid med egne vedtekter. Disse forhold har muliggjort så vel internprising av tjenester for uttak av profitt i sluttledd og fastsettelse av for høye lønninger for to av de daglige ledere», heter det i rapporten.

Fyrlykta har nå stanset all handel med Elukaar.

Deloitte kommer videre med skarp kritikk av grunnlegger og daglig leder Peer Salström-Leyh:

«Gjennom våre intervjuer med ansatte og ledelse har det fremkommet at Salström-Leyh i realiteten alene er den reelle beslutningstaker i alle vesentlige beslutninger, inklusive besetning av stiftelsens organer. De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten, på tross av at det har blitt etterspurt.»

Les også: Ansatte i Norge følte seg lurt

Deloitte understreker samtidig at vurderingene har vært vanskelige og at konklusjonen om at de ikke er ideell, er gjort under tvil. De viser blant annet til at Fyrlykta er en stiftelse, at de har fått skattefritak og at deler av overskuddet er brukt i tråd med formålet.

Avviser funnene

Fyrlykta mener Deloittes slutning er feil.

– Fyrlykta bestrider Deloittes konklusjon og har den siste tiden endret flere forhold ved driften. Disse endringene er gjort for at det ikke skal kunne stilles spørsmål til om Fyrlykta er en ideell stiftelse eller ikke. Disse endringene er dessverre ikke hensyntatt i Deloittes rapport. Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.

Advokatfirmaet Schjødt, som har kommentert Deloitte-rapporten på vegne av Fyrlykta, mener det ikke er grunnlag for å si at lederlønningene og overføringene til Estland er utdeling av midler.

Les også: Fyrlykta lokker med vervebonus

Fredheim sier stiftelsen nå vil studere både rapporten og oppsigelsen nærmere.

Bufdir sitt vedtak ble mottatt med tungt hjerte av alle ansatte. Det må understrekes at dette ikke får kortsiktige konsekvenser for ansatte eller tilknyttede familier. Det blir løpende drift i oppsigelsesperioden for rammeavtalen for institusjon, mens rammeavtalen for fosterhjem løper ut avtaleperioden. Fyrlykta vil alltid sette hensynet til barna først, også i denne krevende situasjonen, sier Fredheim.

Ifølge Fredheim har Bufdir helt siden oppstart har vært fornøyd med kvaliteten stiftelsen leverer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder