BODØ: Brann, helse og politi skal sitte sammen i den nye brannstasjonen i Bodø. Foto: Krister Sørbø VG

VG AVSLØRER: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

BODØ (VG) I disse flunkende nye og hypermoderne lokalene åpner det som nå blir Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral hvor politi, brann og helse sitter sammen vegg i vegg.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den 6. juni skal politidirektør Odd Reidar Humlegård ta turen fra Oslo til Bodø for å sprette champagnen, spise kake og kaste glans over norsk politis nye utstillingsvindu.

Det samme gjør justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Men her er historien som neppe vil få noen fremtredende plass i festtalene på den offisielle åpningen:

Gjennom dokumenter som har vært unntatt offentlighet og intervjuer med hovedpersonene, kan VG i kveld avsløre at Politidirektoratet (POD) over flere år har jobbet svært aktivt for å blokkere prosjektet.

BLE STANSET: Tidligere politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir. Foto: Krister Sørbø VG

Ifølge tidligere politimester Geir Ove Heir (59) i Salten politidistrikt var motstanden så sterk og kompakt at POD nær lyktes med å skrinlegge det.

– POD ville ikke

– Dette prosjektet ville ikke ha blitt noe av hvis ikke jeg hadde sagt ja til det i 2014. Det vet jeg. POD ønsket ikke å gjennomføre dette i Bodø, det viste prosessen, sier Heir.

Det er første gang han lar seg intervjue om den betente saken.

– Så «Samlok Bodø» er etablert på tross av POD?

– Ja, etter min mening lyktes Bodø kommune med dette prosjektet selv om POD ikke ønsket at politiet skulle delta. Denne saken har jeg så god samvittighet for at du aner ikke, sier Heir til VG.

VG avslører: Maktspillet om nødsentralene

Heir, som i dag er daglig leder for Remote Tower Center i Avinor Flysikring i Bodø, har 36 år bak seg i politiet. Mens striden med POD pågikk, var han også sjef for Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Heirs beskrivelse av PODs negative holdning til «Samlok Bodø» bekreftes av den daværende ordføreren i Bodø, Høyres Ole-Henrik Hjartøy, nå regiondirektør i NHO Nordland.

Stoppordre

– Hele dette prosjektet så meget lovende ut helt til stoppordren fra POD i Oslo kom i juni 2014. Som ordfører hadde jeg lagt hodet på blokka i denne saken. Stoppordren gjorde at saken holdt på å ta en helt annen vending. For når politiet trakk seg ut, ville også Nordlandssykehuset trekke seg ut. Jeg fikk imidlertid Nordlandsykehuset til å avvente sin beslutning, men dette var krevende, sier Hjartøy i dag.

Storting og regjering har vedtatt at de tre nødetatene i Norge skal samlokaliseres etter modell av den inntil nå eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Drammen.

Men den 16. desember i 2015 besluttet POD svært overraskende å nedlegge sentralen, som ifølge Justisdepartementets instruks til POD skulle være «konseptet» for alle politidistriktene i Norge.

VG har tidligere avslørt at POD har forsøkt å presse Justisdepartementet til å ta samlokalisering ut av Nærpolitireformen.

– Jeg kan forstå at både Heir og ordfører Hjartøy opplevde at vi var bremseklosser for utvikling av samlokalisering i Bodø. Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.

Initiativet om en samlokalisering mellom brann, helse og politi i Bodø kom fra ordfører Hjartøy i februar 2013.

Så til Drammen

– «Samlok Nord» ble et resultat av initiativ tatt meg som ordfører. Bodø trengte en helt ny brannstasjon. Timingen var god. Nordlandssykehuset var godt i gang med ombygging. Salten politidistrikt hadde på samme tid plassproblemer, og en ti års leieavtale på politihuset nærmet seg fornyelse. Viktigst var likevel samhandlingseffekten, sier Hjartøy.

Ordføreren fra regjeringspartiet Høyre trodde nemlig at modellen i Drammen var den alle ville ha, ikke minst etter at Samlok var den eneste operasjonssentralen som fikk godkjentkarakter av Gjørv-kommisjonen for sitt arbeid 22. juli 2011.

TIDLIGERE ORDFØRER: Ole Henrik Hjartøy (H) tok initiativet om samlokalisering i Bodø. Foto: Bjørn Erik Olsen

Også politimester Geir Ove Heir var imponert over det som hadde skjedd i Drammen, og støttet varmt forslaget om samlokalisering i Bodø.

Derfor undertegnet en optimistisk og opprømt politimester den 12. februar 2014 dokumentet «Intensjonsavtale samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler».

– Intensjonsavtalen førte til store avisoppslag. Vi var ute på tomten og stakk den første spaden i jorda sammen, erindrer Heir.

I Bodø kjører Heir VG fra dagens politihus og til den nybygde brannstasjonen på Albertmyra.

– Det var ingen hverken lokalt eller sentralt, bortsett fra POD, som snakket negativt om samlokalisering. For meg var det midt i blinken i forhold til å gjøre noe med samhandling. Som det het i Gjørv-kommisjonen: «Ressursene som ikke finner hverandre». Når man lokalt skulle bygge et bygg med felles operasjonssentraler, var det for meg utenkelig ikke å gå inn i dette, sier Heir.

– Men det var ikke utenkelig for POD?

– Nei, det var det ikke, dessverre, sier Heir.

– Beordret stanset

Heir og Hjartøys fremstilling av PODs motstand mot samlokalisering i Bodø bekreftes av hovedverneombud i region Salten i Nordland politidistrikt, Vegard Kristiansen.

– Daværende politimester Geir Ove Heir hadde et tett og godt forhold til vernetjenesten og de tillitsvalgte, og informerte oss om prosessen. Etter 22. juli ble det veldig tydelig at samlokalisering av nødetatene var et viktig ledd i å bedre beredskapen. Og her i Bodø fikk vi en mulighet servert, sier Kristiansen til VG.

– Politimesteren startet et samarbeid med Bodø kommune og Nordlandssykehuset, men da dette ble kjent for POD, ble det stoppet. Det ble beordret stanset. Jeg opplevde en politimester som var fortvilet over situasjonen. Han var opptatt av å bedre beredskapen, sier Kristiansen.

Heir aksepterte PODs instrukser om at politiet måtte trekke seg ut av samarbeidet i Bodø. Dokumenter VG har fått innsyn i hos politiet i Nordland, viser at Heir gjentatte ganger pent ba POD om tillatelse til å gå inn igjen i prosessen.

Dette ble kontant avvist av POD.

– Utover vinteren og våren 2014, så ble det tydeligere og tydeligere hva direktøren og den nye ledelsen i POD ville. Og det var slettes ikke positivt for samlokalisering og samhandling, sier Heir.

– Hvem kom det fra?

– På et politisjefmøte våren 2014, så ble jeg tatt til sides i en pause av ledelsen i direktoratet. De fortalte meg at dette måtte stoppes. Klar beskjed om det. Trekk oss ut!

NYE LOKALER: VG vises rundt i det som blir «Samlok Nord». Assisterende brannsjef i Bodø, Ronny Hagen Langfjord og tidligere politimester i Salten, Geir Ove Heir (t.v.) Foto: Krister Sørbø VG

I et brev, som frem til nå har vært unntatt offentlighet, fra administrasjonssjefen i Salten politidistrikt til POD i mars 2015, går det frem at det det var assisterende politidirektør Vidar Refvik og strategidirektør Frede Hermansen som gav stoppordren.

I det aktuelle brevet argumenterte politidistriktet for å få jobbe videre med en samlok-løsning.

– Symbolpolitikk

– Det var et kort møte på 10 minutter. Jeg fikk klar beskjed om at politiet skulle trekke seg ut av Samlok-prosjektet på Albertmyra i Bodø. Begrunnelsen var manglende avgjørelse på politidistriktstruktur og hvor hovedsetene skulle være, og så var det en annen ting som var viktig for dem: Det var ikke politiet som skulle flytte til brann. Det var brann som skulle flytte til politiet. Jeg opplevde dette som en merkelig vurdering.

– Ble det sagt rett ut?

– Det har vært en gjennomgående tanke i POD hele tiden. Hvorfor skulle det være sånn? tenkte jeg. For meg virket det som symbolpolitikk. Men samtidig var mitt inntrykk at det på politisk hold i Justisdepartementet, også hos ministeren, var stor støtte til samlokalisering. Dette inntrykket dannet seg over noe tid basert på forskjellige uformelle samtaler med ansatte i og utenfor departementet.

Politimesterveteranen likte ikke utviklingen.

– Det var med en dårlig følelse jeg ringte til ordføreren og sa at dette kunne vi ikke være med på. Så sa ordføreren: «Hør her, vi bygger videre, som om dere skal bli med. Vi tar regningen og risikoen».

Tidligere ordfører Hjartøy er ikke nådig i sin vurdering av POD-ledelsens rolle i den saken.

– Spesiell ordlyd

– Det inntrykk jeg satt med var at det var et par rådgivere i POD, med støtte fra ledelsen, som gjorde hva de kunne for å motarbeide det vi holdt på med. De likte svært dårlig at politimester hadde en dialog og prosess med Bodø kommune. Egentlig interessant i seg selv, da to regjeringer med sine ministre hadde rost dette initiativet. Først Aps Grete Faremo, så Frps Anders Anundsen, sier høyrepolitikeren.

Heir sier at han lojalt forholdt seg til PODs pålegg om å trekke politiet ut av SAMLOK Bodø.

– OK, sa jeg, jeg hører hva dere sier, og dette vil jeg forholde meg til. Beslutningen vil bli meddelt Bodø kommune, var min beskjed.

– Sa du at til POD-ledelsen at du var uenig?

– Ja. Jeg sa at vi hadde kommet langt i planleggingen, og jeg syntes ikke at de hadde en god begrunnelse. Dessuten hadde det kommet positive signaler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) undt samlokalisering av nødetatene.

Hovedverneombud Vegard Kristiansen bekrefter også Heirs påstand om at POD ikke kunne akseptere at politiet skulle flytte inn hos brann.

NØDETATER: Utgangspunktet for samlokaliseringen var behovet for å bygge en ny brannstasjon i Bodø. Foto: Krister Sørbø VG

– Det var også en spesiell ordlyd som kom fra Politidirektoratet. Beskjeden var at det ikke var politiet som skulle flytte inn til brann eller helse, men de som fikk flytte inn til oss. Det er ikke akkurat en tanke som maner til samarbeid.

Kristiansen avviser PODs påstand om at de var imot samarbeidet fordi det ennå ikke var utpekt hovedseter.

– Det lå i kortene lenge at Bodø skulle være hovedsete i Nordland, og det som kom fra POD oppfattet jeg som en unnskyldning de brukte for å unngå at vi skulle fortsette prosessen, sier han.

Hele trekvart år etter at den nye brannstasjonen i Bodø sto klar, og brann hadde flyttet inn i sin nye 110-sentral, kom POD på besøk til Bodø:

– POD sendte da en delegasjon opp til Bodø, der de begynte å måle opp lokalitetene i Bodø politihus, for å tvinge brann inn her. Dette var altså etter at brann sine nye lokaler sto ferdig. Da målte de opp, og så blant annet på muligheten for å ta pauserommet til politivakta. De ville se på muligheten for å bygge om Bodø politihus for å få brann inn her, sier Kristiansen.

Dette bekreftes nå av POD-toppen Dag Jørstad.

– Mente POD at brannvesenets 110-sentral på dette tidspunktet skulle flytte ut av sin helt nybygde, moderne nødmeldingssentral og inn i det gamle politihuset i Bodø?

– Politidirektoratet ved Prosjekt nye politidistrikter og delprosjekt operasjonssentraler planla med en utvidelse av den eksisterende operasjonssentralen ved politihuset i Bodø, som operasjonssentral for nye Nordland politidistrikt helt frem til 26.02.16. Da ga POD samtykke til at distriktet kunne gå i forhandlinger om leieavtale i det nye bygget på Albertmyra. Planleggingen frem til dette tidspunktet innebar også kartleggingen av muligheten for etablering av en 110-sentral, skriver Jørstad i en epost til VG.

Forsinket prosessen

Heir slakter PODs håndtering av denne saken:

– På dette tidspunktet sto det altså en helt nybygd og moderne brannstasjon klar bare to minutter unna, der det var holdt av god plass til politiet, og der vi var sterkt ønsket inn. I stedet mente POD at brann skulle flytte inn i vårt gamle, umoderne og altfor trange bygg. Det er ganske utrolig, sier en oppgitt Geir Ove Heir.

POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård sier det ikke var klart hvor hovedsetet til Nordland politidistrikt skulle ligge da intensjonsavtalen ble inngått. Foto: Frode Hansen VG

Ifølge den tidligere politimesteren har PODs motstand ført til store forsinkelser.

– Det skulle gjerne ha skjedd mye fortere. Hvis POD ikke hadde stoppet det, så hadde politiet vært inne tidligere.

Odd Reidar Humlegård har skrevet dette tilsvaret til VGs sak om Samlok i Bodø, og har bedt om at det publiseres i sin helhet:

«Jeg kan forstå at både Heir og ordfører Hjartøy opplevde at vi var bremseklosser for utvikling av samlokalisering i Bodø. Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge. I 2014 var det ennå ikke avklart hvor mange politidistrikter landet skulle ha. Det var flere alternative modeller for Nord-Norge. Å gå inn i en samlokaliseringsløsning i Bodø på det tidspunktet ville være å binde opp, og i praksis forskuttere valg av et hovedsete, der det kunne være andre naturlige alternativer enn Bodø.

Vi forstår iveren og engasjementet lokalt for å få hovedsete til seg. Det opplevde vi mange steder i landet. Jeg oppfatter derfor at Heir og ordfører Hjartøy her blander sammen prosess og konklusjon. Vi var opptatt av ryddige og transparente prosesser hvor alle potensielle hovedseter ble likebehandlet.

Vi var kjent med at politihuset i Bodø ikke var optimalt med hensyn til arealer og funksjonalitet, og at det kunne være fristende å flytte ut operasjonssentralen for å lette på utfordringene. Men å flytte ut operasjonssentralen uten å ha gjennomført en helhetlig vurdering av hva dette ville bety for det interne samarbeidet og fellesfunksjonene var uaktuelt. Politimester Heir avga aldri en slik vurdering.

Først etter at hovedsetet var valgt i desember 2015, etter en ryddig og inkluderende prosess, kunne politiet gå mer aktivt inn i spørsmålet om den foreslåtte samlokaliseringsløsningen. Politimester Tone Vangen presenterte i februar 2016 et godt og velfundert konsept, der politiet får nødvendig funksjonalitet og kapasitet rundt den samlokaliserte operasjonssentralen, og hvor det kan jobbes videre med å samle flere av distriktets fellesfunksjoner på sikt. Jeg godkjente hennes anbefaling kort tid etter, og gleder meg sammen med våre medarbeidere i Nordland til at vi i månedsskiftet mai/juni kan få etablert oss i de nye lokalene».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder