Økt pappaperm, men ikke nok

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir fedrene ti omsorgsuker. Det er ikke nok, mener likestillingsombudet, farogbarn.no og NHO.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Pappapermisjonen økes fra seks til ti uker i regjeringens forslag. Det skal styrke fedrenes omsorgsrolle. Likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener lengre permisjonsuttak for fedre fører til mer likestilte foreldre.

Men forslaget får ikke bare ros. Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, Ingeborg Grimsmo, understreker at det fortsatt er langt fram til utopien om tredelt pappaperm.

- Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har gått lengre i å forbeholde mer av permisjonstiden til far. En økning er bra, men fortsatt er bare i overkant av 20 prosent forbeholdt pappa, sier Grimsmo.

Likestillingsombudet mener en tredeling av foreldrepermisjonen vil styrke likestillingen. Mor og far vil da få en tredel av permisjonen hver, mens den siste delen kan disponeres fritt.

Skuffet redaktør

Heller ikke fra nettstedet Far og Barns redaktør, Fred Johan Ødegård, vanker det lovord til regjeringens forslag.

- Farogbarn.no er dypt skuffet over at regjeringen fortsatt nekter å gi selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon til alle fedre, skriver Ødegård.

Redaktøren reagerer på løftebrudd fra regjeringspartiene.

- I valgkampen gikk de rødgrønne ut med krav om at fedre skal opptjene selvstendige rettigheter til fødselspenger. Og da det ble dannet regjering for tre år siden, ble dette programfestet i den såkalte Soria Moria-erklæringen, skriver han.

Ifølge nettstedet nektes 8.000 fedre pappapermisjon hvert år, fordi mor har for liten arbeidsaktivitet.

- Lite modig

Næringslivsorganisasjonen NHO betegner økningen i pappapermisjonen som «lite modig».

- Mer tid for far er positivt. Men NHO mener regjeringen burde fulgt likelønnskommisjonens forslag om å dele foreldrepermisjonen i tre og reservert en tredel til far. Det bidrar til at kvinner kommer raskere tilbake til arbeidslivet, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- En forlengelse bidrar ikke til økt likestilling og er i strid med arbeidslinjen, hevder hun.

Norges Kvinne- og Familieforbund er fornøyd med at pappapermisjonen økes og at dette ikke går ut over mors permisjon. Forbundet er imidlertid skuffet over at far ikke får lovfestet rett til å opptjene permisjonsrettigheter baser på egne lønnsinntekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder