HEMMELIG: Siv Jensens departement ønsker ikke at notatene skal komme ut i offentligheten. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Finansdepartementet vil holde sentrale SSB-dokumenter hemmelig

Stortinget, Sivilombudsmannen og pressen har alle bedt om Finansdepartementets notater fra møter med Statistisk sentralbyrå (SSB). Men så langt har ingen fått dem. – Helt galt, mener ekspert på offentlighet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Onsdag ettermiddag skal kontrollkomiteen på Stortinget ha en åpen høring om den betente SSB-saken. Det store spørsmålet er om finansminister Siv Jensens (Frp) eller tidligere SSB-direktør Christine Meyers versjon av begivenhetene stemmer. De to var i en åpen ordkrig i fjor høst.

Kjernen av saken handler om Jensen og hennes departement har støttet omorganiseringen i SSB som Meyer ønsket, eller om de har advart mot den. Det er partene uenige om.

Tre skriftlige kilder kan belyse hva som skjedde: Såkalte nedtegnelser eller notater fra møter mellom Finansdepartementet og SSB 13. januar, 26. januar og 19. september 2017.

Kjernen av saken handler om Jensen og hennes departement har støttet omorganiseringen i SSB som Meyer ønsket, eller om de har advart mot den. Det er partene uenige om.

Tre skriftlige kilder kan belyse hva som skjedde: Såkalte nedtegnelser eller notater fra møter mellom Finansdepartementet og SSB 13. januar, 26. januar og 19. september 2017.

Dag Terje Andersen har spådd en lang høring:

Dette må du vite om SSB-saken

Mener de er misvisende

Jensen har referert til innholdet i disse møtene i sine svar til Stortinget i saken, men har ikke sendt nedtegnelsene selv om Stortinget har bedt om dem. Det er uenighet om hva som skjedde på møtene. VG og flere andre medier har også bedt om innsyn i dokumentene, uten hell.

I en e-post begrunner Finansdepartementet dette med at offentlighetsloven gir anledning til å unnta dokumenter fra innsyn om de er utarbeidet for internt bruk. «Departementet kan ikke se at offentlighetens behov for innsyn veier tyngre enn behovet for unntak», står det i svaret.

Derfor klagde VG i desember saken inn til Sivilombudsmannen, som ba om å få oversendt «alle relevante saksdokumenter, herunder usladdet versjon av dokumentene det er bedt innsyn i». Sivilombudsmannen skal vurdere om departementet kan la være å levere ut dokumentene.

Men det fikk de ikke. Departementet mener nemlig at dokumentene ikke er saksdokumenter.

«De interne nedtegnelser som foreligger fra møtene det er bedt om innsyn i, er på flere punkter misvisende med hensyn til hva som ble sagt i møtet og i forhold til hvordan møtene forløp, og er heller ikke godkjent av møteleder», skriver ekspedisjonssjef Amund Holmsen i departementets svar til Sivilombudsmannen.

«I lovens forstand kan de interne nedtegnelsene ikke anses som ferdigstilte og har dermed ikke karakter av å være saksdokumenter», står det.

Den omstridte forskeren Erling Holmøy omtalte striden i byrået i fjor:

Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

Ber om dokumentene igjen

Sivilombudsmannen reagerer på avslaget. I et svarbrev sendt 3. januar blir det påpekt at ombudsmannen selv avgjør hvilke skritt som bør tas i avklaring av en sak.

«Som det fremgår avgjør ombudsmannen selv hvilke dokumenter og opplysninger som er nødvendige å innhente», står det i svaret. Det legges til at departementets standpunkt om at nedtegnelsene fra møtene ikke er saksdokumenter, ikke er avgjørende for innsynsretten til ombudsmannen.

Derfor ba ombudsmannen igjen om dokumentene med frist 10. januar – samme dag som Stortingets høring.

– Sivilombudsmannen ba oss i sitt brev av 7. desember 2017 om å sende over relevante saksdokumenter. Vi vil selvfølgelig sende Sivilombudsmannen dokumentene han nå spør om, og svare innen fristen, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en e-post til VG.

VGs kommentator om striden i byrået:

Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

«Helt galt»

Norges fremste ekspert på offentlighetsloven, Jan Fridthjof Bernt, reagerer kraftig på departementets håndtering.

Svaret fra departementet tar utgangspunkt i en «finurlig» tolkning av offentlighetsloven, ved å si at dokumentet ikke er opprettet fordi det er misvisende, mener han.

– Dette kan ikke være riktig lovforståelse, sier Bernt.

Han mener det også blir «helt galt» siden saken gjelder ombudsmannsloven, som bestemmer at Sivilombudsmannen kan kreve opplysningene han ønsker for å avklare saken.

Kontorsjef Anette Dahl hos Sivilombudsmannen opplyser om at forvaltningsorganer fra tid til annen ikke utleverer dokumenter. Imidlertid har ombudsmannen alltid fått dokumentene etter å ha vist til lovverket så langt.

Departementet har blitt tilsendt kritikken fra Bernt, men vil bare gi kommentaren om at dokumentene nå vil bli sendt til Sivilombudsmannen.

SSB-saken: Dette er det omstridte skjebnemøtet

KRITISK: Jussprofessor Bernt går hardt ut mot departementet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder