Frykter for vitners liv: Trekker rekordtiltale

Riksadvokaten trekker tiltalen mot to menn etter norgeshistoriens største beslag av heroin på 35 kilo. Årsak: Viktige vitner risikerer å bli drept.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

Forrige uke avviste Høyesteretts kjæremålsutvalg begjæringen fra påtalemyndigheten om å få holde navnene på informantene i saken hemmelige.

Derfor har påtalemyndigheten nå bestemt seg for å trekke den alvorlige tiltalen. De frykter for sine informanters sikkerhet dersom deres navn blir kjent.

Saken er rullet opp gjennom et tett samarbeid med utenlandsk politi, og ifølge NTB var ett av premissene for å gi norske myndigheter informasjon, et absolutt hemmelighold om informantnavnene.

- Fare for liv

-Vi har ikke mulighet til å ivareta sikkerheten til våre informanter etter kjennelsen i Høyesteretts kjæremålsutvalg. Behovet for å ivareta informantenes sikkerhet veide tyngre enn ønsket om å fremme saken for retten. Her er det snakk om fare for liv, og det blir en for høy kostnad ved å føre saken, sier statsadvokat Arild Holden til NTB.

Et nederlag

Mandag fikk han beskjed fra Riksadvokaten om at tiltalen mot to menn trekkes etter det rekordstore beslaget av 35 kilo heroin 19. januar i fjor. Han bekrefter at de to mennene løslates umiddelbart etter Riksadvokatens avgjørelse.

-Dette er et nederlag for politi og påtalemyndighet. Vår oppgave er å avdekke og forfølge kriminalitet. Men denne saken kan vi altså ikke gå til retten med, sier Holden.

Kjempet for innsyn

Advokat Øystein Storrvik, som forsvarer en av de to tiltale, en 31 år gammel kosovoalbaner som ble tatt sammen med de 35 kiloene med heroin 19. januar i fjor, har hele tiden kjempet for at hans klient skal få innsyn i alle politidokumentene, inkludert informantnavnene.

Torsdag vant Storrvik fram da Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste påtalemyndighetens begjæring om å få holde disse navene hemmelig.

Saken mot hans klient skulle ha startet i Oslo Tingrett i dag. Nå frafalles altså tiltalen, og de to som er tiltalt etter norgeshistoriens største heroinbeslag, går fri.

- Beklagelig

-Meget beklagelig. Avgjørelsen er en invitasjon til oss justispolitikere om å gå gjennom regelverket når det gjelder beskyttelse av vitner, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Knut Storberget om saken

Han er opptatt av at forsvarerne skal ha innsyn i sakene.

-Men i de alvorligste sakene må politiet finne løsninger slik at de kan gå for retten, sier Storberget til NTB.

Storberget tror det kommer flere lignende saker, og han mener det må finnes løsninger.

-Slik kan vi ikke ha det, lyder hans konklusjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder