ET STEG VIDERE: Norge skal være nærmere toprosentmålet i 2024, men Erna Solberg vil ikke tallfeste noen prosentandel av BNP nå. Foto: Gøran Bohlin

Lover nytt forsvarsløft foran NATO-toppmøtet

Statsminister Erna Solberg (H) varsler nå at regjeringen vil putte mer penger inn i Forsvaret i neste langtidsplan. Men hun kan fortsatt ikke garantere at Norge når toprosentmålet innen 2024.

Artikkelen er over ett år gammel

I et debattinnlegg i VG i dag skriver statsministeren at den neste langtidsplanen for Forsvaret vil bevege nasjonen «i retning av å bruke to prosent av BNP på forsvar», slik NATO-landene ble enige om i 2014.

– Regjeringen har bestemt at den nye langtidsplanen fra 2021 til 2024 skal bygge på at vi skal bevege oss videre mot to prosent-målet. Det betyr at det skal bli en ytterligere opptrapping, ut over det som ligger i gjeldende langtidsplan, sier Erna Solberg til VG.

les også

Nye tall: Norge bruker lavere andel på forsvar – i strid med NATOs mål

– NATO måler landene på om de har en plan for å nå toprosentmålet innen 2024. Vil regjeringen lage en slik plan nå?

– Det er viktig å huske på hva vi ble enige om på NATO-toppmøtet i 2014: Vi skulle strekke oss mot dette målet. Det gjør vi i den gjeldende langtidsplanen. Vi har trappet betydelig opp, men vi flater litt ut nå fordi BNP vokser mer. Nå sier vi at vi skal videre opp, og vi er tydelige på at vi vil øke andelen innen 2024.

Skal øke mer

– Men vil Norge være av landene som har en plan for to prosent i 2024?

– Det er mange land som har planer. Det er viktig at planene er realistiske og faktisk settes ut i livet. I Norge har vi levert en faktisk opptrapping, store og tunge investeringer i forsvaret vårt. Det skal vi fortsette med.

– Vi kan ikke si noe nærmere om hvor vi treffer før planen er ferdig. Det er ganske langt opp til det målet. Men vi skal øke mer. Det er beskjeden nå, sier Solberg.

Klar melding fra NATO

NATO-sjef Jens Stoltenberg har hamret budskapet inn flere ganger overfor sin etterfølger i den norske statsminister-stolen:

– Alle NATO-landene som grenser mot Russland – med unntak av Norge – vil nå NATOs felles toprosentmål i 2018, sa Stoltenberg til Erna Solberg, senest da de møttes i Oslo i februar i år.

les også

NATO: Norge brukte mer på forsvar i fjor. Men nå faller tallene igjen.

KOMMER USA I MØTE: På vei ut av VG-intervjuet støtte statsministeren på den amerikanske admiralen John M. Richardson, sjef for US Navy, som var på besøk hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Gøran Bohlin

Ber om forsvarssjefens råd

Forsvarssjefen vil om kort tid få i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd til regjeringen om neste langtidsplan fra 2021. Når den politiske behandlingen er klar, vil Solberg kunne si hvor nært Norge vil være to-prosent målet i 2024.

Før Stortinget tok ferie, hadde regjeringen en ny feide med opposisjonen i Stortinget om landmakt, hvor forlikspartnerne Ap og KrF ikke uten videre ville godta at regjeringen vil omgjøre Brigadens 2. bataljon fra kampavdeling til en mobiliserbar bataljon. Slaget om hva Hæren skal ha tilgjengelig av helikoptre i Nord-Norge er heller ikke avklart.

Prioriterer Finnmark

Solberg sier at det i så fall må gå ut over satsingen på en ny bataljon i Finnmark, som partene også var enige om:

– Innenfor dagens økonomiske rammer har vi prioritert mer tilstedeværelse i Finnmark foran en hel brigade. Stortinget må være med og gjøre den vurderingen: Skal vi gjøre det ene eller det andre. Gjør vi mer et sted, blir det mindre et annet sted. Uansett skal vi ikke tilbake til situasjonen der strukturen i langtidsplanen var ikke var fullt ut finansiert, sier Solberg.

les også

Kommentar: Søreides forsvarsplan i krise

Kystvakt-kontrakt

Hun minner om at det nå gjøres store investeringer på forsvar, F-35 kampflyene, men også nye ubåter, overvåkningsfly, og mandag har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) signert en kontrakt om bygging av nye kystvaktskip på Vestlandet.

På listen over NATO-landenes forsvarsutgifter i andel av eget BNP, er Norge nå på 10. plass.

– Hvordan tror du din plan fram mot 2024 blir mottatt i NATO, og av USA, om du ikke kan love to prosent i 2024?

– Det er mange land som har løse planer, men vi er konkret og leverer. Og vi ligger på topp i NATO på forsvarskroner pr. innbygger. Vi tar ut en høyere andel de neste årene, men man må huske at det også ligger andre regninger der som må betales. Blant annet har vi et ikke finansiert pensjonssystem for fremtiden, sier Solberg.

les også

Søreide: Tror Trump-bråk vil prege NATO-toppmøtet

Det dype fellesskapet

På NATO-toppmøtet i Brussel 12. juli møter Erna Solberg de andre NATO-toppene, og USAs president Donald Trump, som har skapt sterke motsetninger mellom USA og Europa på flere områder som handel og forholdet til Irak.

Erna Solberg sier at hun håper ikke dette smitter over på samarbeidet i NATO, hvor hun insisterer på at USA leverer:

– Jeg oppfatter at Trump-administrasjonen leser bildet på samme måten som oss, og at de viser det ved å forsterke sitt nærvær i Europa. Det dype fellesskapet og samarbeidet har vært solid siden NATO ble grunnlagt i 1949 og endres ikke av ulike presidenter i USA. Det er også rimelig at byrdefordelingen blir bedre, og at Europa yter mer til felles forsvar. Man må huske at toprosentmålet ble lagt under den forrige presidenten, Barack Obama, sier Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder