FLYTTET HIT: På denne hytta på Beitostølen døde 13 år gamle Angelica av avmagring nyttårsaften 2015. Da hadde hun bodd med moren på hytta siden oktober samme år. Moren er nå tiltalt for grov omsorgssvikt. Foto: HARALD HENDEN/VG

Valdres-saken: Foreldre til medelever av avdøde Angelica (13) vitnet i retten

GJØVIK (VG) Foreldre til barn som gikk på skole sammen med den avdøde 13-åringen vitnet onsdag i rettssaken mot den 46 år gamle moren. Kvinnens forsvarer reagerer på bevisførselen, mens aktor mener det kan bidra til å opplyse saken ytterligere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den tiltalte kvinnen har flere ganger hevdet at datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing ved flere skoler i Bærum, og har forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

Samtlige av de tre foreldrene som vitnet i retten onsdag ga uttrykk for at de ble overrasket da de først ble gjort kjent med at Angelica byttet skole i 2012, som følge av at hun skulle ha blitt mobbet.

– Jeg hørte ikke om mobbing før høsten 2012, da Angelica hadde sluttet på skolen. Etter noen uker hørte vi i media at hun hadde blitt mobbet, men vi skjønte ingenting, sa en mor i vitneboksen.

Lydekspert om nødsamtalen i Valdres-saken: Hører ikke lyd av aktivitet når tiltalt mor instrueres i hjerte- og lungeredning

En annen mor stilte seg også uforstående til mobbeanklagene, og sa at hun ikke skjønte hvor det kunne komme fra.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe har tidligere sagt at mobbetematikken ikke er sentralt for saken, men at den belyses i retten fordi kvinnen selv sier at datteren ble utsatt for mobbing, og at det var blant årsakene som førte til at hun tok datteren ut av skolen og flyttet til familiens hytte på Beitostølen høsten 2015.

Angelica (13) døde som følge av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling, ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen.

Da hun døde veide hun 21,7 kilo, og hadde en kroppsmasseindeks (KMI) på 8,8.

Valdres-saken: 10.000 tekstmeldinger mellom Angelica (13) og tiltalt mor i løpet av et år

Politiet fant bilde av avmagret Angelica (13) på morens mobil

– Som jeg har sagt tidligere, er det ikke veldig vesentlig for påtalemyndigheten å belyse dette. Uansett hva som er årsaken til at man har fått spisevegring, så er det avgjørende her hvordan man har forholdt seg til det. Det er likevel opplysende i det at det gir bakgrunnsinformasjon om tiltaltes troverdighet, samt at det kan ha betydning for straffeutmålingen, sier Dymbe til VG.

REAGERER: Kvinnens forsvarer Ann Turid Bugge (t.v) sier til VG at hun reagerer på bevisførselen i saken, etter at foreldre av avdødes medelever vitnet i retten onsdag. Foto: Hansen, Frode

Kvinnens ene forsvarer, Ann Turid Bugge, sier til VG at hun reagerer på at foreldrene er innkalt som vitner i saken.

– Jeg har aldri i hele mitt liv opplevd en bevisførsel i en straffesak som ikke har noe med tiltalen å gjøre, sier Bugge.

– Hvorfor er det viktig å belyse om hun skal ha blitt mobbet?

– Jeg vet ikke. Vi snakker om små barn, og jeg kan ikke se at det har noen relevans for at dette barnet døde av anoreksi. Det kan jeg ikke se poenget med, sier Bugge.

– Tiltalte har selv sagt at mobbing var bakgrunnen for at datteren ble syk?

– Anoreksi er en sammensatt problematikk, og det er umulig å vite eller sette ord på hvilke årsak-komponenter som har medvirket til hva, sier forsvareren.

Lege i tvil om dødstidspunkt i Valdres-saken: Så ut som hun hadde vært død litt lenger

Moren til avdøde Angelica (13) ble hentet av ambulanse- rettssaken utsatt

Foreldrene som vitnet i retten onsdag beskrev den tiltalte kvinnen blant annet som en «ressurs av en mor», «oppegående», og som en som «ville det beste for datteren», samtidig som de fortalte at de «opplevde bekymring» og «sterk uro» knyttet til den tiltalte kvinnens svært nære relasjon til datteren.

Foreldrene tegnet et bilde av en mor som var problemfokusert og overbeskyttende overfor datteren, samtidig som de opplevde at datteren var det viktigste i livet hennes.

Tirsdag denne uken vitnet også fem ulike skoleledere fra Angelicas (13) tidligere skoler.

Skolelederne redegjorde for kontakten med den tiltalte moren mens datteren var elev på de aktuelle skolene, det psykososiale miljøet til jenta og hvordan skolene fulgte opp påstander om mobbing.

Tilbake på hytta

Pluss content

Fylkesmennene i de Bærum og Øystre Slidre har påpekt omfattende svikt i barnevernets oppfølging av 13-åringen.

Dødsfallet utløste også en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev.

Skolene i Bærum sikret jentas rett til et godt skolemiljø, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt, ifølge en rapport fra fylkesmannen

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars i fjor med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

Rettssaken er berammet til og med 5. april i Valdres tingrett, men av plasshensyn føres saken i Gjøvik tingrett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder