VIL LØFTE GUTTENE: Camilla Stoltenberg overleverte i dag anbefalingene fra utvalget hun selv leder til kunnskapsminister Jan Tore Sanner på Eiksmarka skole i Bærum. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Utvalg: Heldagsskole for alle de fire første skoleårene

Stoltenberg-utvalget foreslår at alle elever i 1.-4. klasse skal gå i obligatorisk heldagsskole. I tillegg: gratis førskoletilbud med lekbasert læring for alle femåringer.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over ett år gammel

Det er to av flere tiltak for å løfte spesielt guttene i den norske skolen, går det frem av rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget.

Blant hovedfunnene i rapporten er at jenter har bedre språkforståelse allerede før de begynner på skolen. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving.

For å imøtegå utviklingen, foreslår utvalget også et tilbud om et utforskende skoleår (11. skoleår) etter grunnskolen og innføring av inntil to ekstrapoeng til det underrepresenterte kjønn i opptak til utdanningsprogrammer på videregående.

Se de viktigste forslagene til utvalget i faktaboksen.

Heldagsskolen

Heldagsskole for alle elever på 1. til 4. trinn er et av hovedforslagene som foreslås innført av et flertall i utvalget.

– Tanken er at det skal gi mulighet til mer fysisk aktivitet og spredte skoletimer utover dagen. I tillegg skal lekser kunne gjøres ferdig i skoletiden. En slik ordning gir også betydelig rom for frilek og fysisk aktivitet, sier Camilla Stoltenberg.

I forslaget fra utvalget skal ikke timetallet i fagene utvides, men spres over et lengre tidsrom i heldagsskole-dagen. Tanken bak er også at heldagsskolen kommer elever til gode som ikke går på skolefritidsordninger (SFO/AKS).

les også

Sanner om «mobbeapp»: – Barn og unge skal ikke utsettes for slikt djevelskap

– En heldagsskole vil gjøre det mulig å gjennomføre undervisningen i kortere økter spredt utover en større del av skoledagen, skriver utvalget i sin rapport. Men samtidig bemerkes det at forslaget innebærer at elevene må være i «skolemodus» i et lengre tidsrom enn i dag, noe som kan ramme gutter spesielt.

Les også: Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

Vil koste 8 milliarder årlig

Forslaget vil også innebære at dagens SFO/AKS må organiseres på en annen måte.

Men en omlegging vil koste høye beløp.

les også

Her leker førsteklasse en time daglig i skoletiden

Et maksimumsalternativ der SFO er totalt innlemmet i et heldagsskoletilbud, er beregnet til å koste 8,1 milliarder kroner årlig.

Det kan fort bli for mye.

– Det er et forslag som er svært kostnadskrevende, og det står nok ikke øverst på min liste, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til VG.

Han er mer interessert i å se nærmere på hvordan skolefritidsordningene fungerer, og styrke disse.

les også

Her går førsteklassingene i barnehagen

Gratis førskoletilbud med lekbasert læring for alle femåringer, er et annet forslag som skal treffe barn i overgangen mellom barnehage og skole.

– Tilbudet skal ikke være obligatorisk, men tanken er å gi alle barn en best mulig overgang til skolen. Et poeng er å nå de barna som ikke går i barnehagen, sa Camilla Stoltenberg under presentasjonen av rapporten mandag.

Utvalget foreslår en kommunal plikt til å tilby gratis førskole med minst fem timer lekbasert læring i uken for alle femåringer.

Hensikten er å forberede barna bedre på skolehverdagen som møter dem når de begynner på skolen det året de fyller seks år, går det frem av Stoltenbergutvalgets rapport.

Heller ikke dette forslaget får umiddelbar positiv respons fra regjeringen.

– Jeg har ikke fått finlest dette forslaget, og må se nærmere på hva det innebærer. Men vi har allerede innført stor grad av lekende læring i barnehagen, sier Jan Tore Sanner.

Guttene skal bli bedre

Camilla Stoltenberg fremhevet på generell basis at tiltakene skal gjøre guttene bedre, og ikke jentene dårligere. De skal også være kunnskapsbaserte, og gjelde for begge kjønn.

les også

Slik er skolestarten i Danmark: Seks ganger flere barn får utsatt skolestart

Det foreslås også en støttemodell på tre nivåer – i stedet for dagens spesialundervisnings-modell.

– Her skal man ha prøvd ut nivå 1 og 2 før spesialundervisning settes inn. Nå er det høy overvekt av gutter i spesialundervisningen. Vi vil også ha lovkrav som utløser fagpersonell i spesialundervisningen, sier Stoltenberg.

Les også

 1. Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

  GARDERMOEN (VG) Firepartiregjeringen vil gjøre det lettere å utsette skolestarten for fem- og seksåringer som ikke er…
 2. Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

  Regjeringsoppnevnt utvalg er splittet om innføring av mer fleksibel skolestart for fem- og seksåringene.
 3. Bra at elevene er mer på skolen

  Etter at fraværsgrensen ble innført skulker elevene mindre. Det var et hovedmål med den nye regelen.
 4. SSB: Lærermangelen øker

  Grunnskolen vil mangle 5800 kvalifiserte lærere i 2040, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Kjønn
 3. Oppvekst
 4. Camilla Stoltenberg
 5. Jan Tore Sanner
 6. Skolefritidsordning (SFO)

Flere artikler

 1. Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

 2. Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

 3. Hvorfor er ikke barnehagen gratis?

 4. Passer ikke skolen for guttene?

 5. Vi forventer ikke for mye av gutta i skolen. Vi forventer for lite.

Fra andre aviser

 1. Leder: Senere skolestart kan redde gutta

  Fædrelandsvennen
 2. Byrådet vil ha mer lek i bergensskolen, men ikke heldagsskole

  Bergens Tidende
 3. Fremtidens skole

  Bergens Tidende
 4. Ekspertutvalg: Skolene må bli flinkere til å løfte fram gutter

  Bergens Tidende
 5. Andelen gutter i Bergen som får spesialundervisning øker gjennom hele barneskolen

  Bergens Tidende
 6. Aftenposten mener: Verdt å prøve fleksibel skolestart

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder