TRUMFER OLJE: Hensynet til rent hav for norsk torsk og andre viktige arter gjør at Havforskningsinstituttet fraråder oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bildet er fra linefiske i Lofoten. Foto: Bo Mathisen

Fant senskader på fisk – fraråder oljeaktivitet i Lofoten

Fiskeegg som overlevde oljesøl kunne likevel utvikle senskader på kjeve og hjerte. Disse nye funnene fører nå til av Havforskningsinstituttet fraråder oljeaktivitet utenfor Lofoten.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Utspillet fra norske havforskere kommer samtidig med at også Arbeiderpartiet gir sterkere signaler om at utbygging av oljevirksomhet på sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan bli lagt dødt.

Så sent som i valgkampen i 2017 gikk statsminister Erna Solberg inn for å utrede åpne havområdene utenfor Lofoten og Senja for oljeleting, men inngikk et kompromiss med sine regjeringspartnere om ikke å iverksette en slik konsekvensutredning i denne regjeringsperioden.

E24: Fagforeningstopper vil ha utredning av Lofoten

les også

Støre blir utfordret av sine egne til å verne Lofoten

Kjeve- og hjertefeil

– Beslutningen om å fraråde oljeaktivitet her bygger dels på eldre og kjent kunnskap, men også på ny kunnskap om de enkelte fiskeartenes følsomhet for oljesøl. Mens vi tidligere hadde kontrollerte forsøk som viste økt dødelighet hos fiskeegg som ble utsatt for oljesøl, har vi nå oppdatert kunnskap om eggene som overlever. Dette viser at disse eggene kan få senskader som feilutvikling av kjeve og hjerte, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet.

NYE FUNN: Det er ny forskning av skader ved oljeutslipp som gjør at Havforskningsinstituttet nå fraråder oljeaktivitet ved Lofoten, Vesterålen og Senja, sier forskningssjef Frode Vikebø. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet

les også

Ap og de blåblå kan åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten

Verdi: 500 mrd.

Sokkelen utenfor Lofoten er anslått til å romme betydelige olje- og gassmengder – tilsvarende åtte prosent av de resterende olje- og gassforekomstene som finnes på norsk sokkel. I brutto salgsverdi er oljen og gassen anslått til rundt 500 milliarder kroner – om 60 dollar per oljefat legges til grunn. Inntektene herfra ville kunne tilføre oljefondet om lag fire milliarder kroner årlig og i hele levetiden om lag 130 milliarder kroner.

les også

Høyre åpner for vern av Lofoten i fire nye år

VAKKERT OG SÅRBART: Ny informasjon fastslår at fiskebestander er mer følsom overfor oljeutslipp i områdene utenfor Lofoten. Foto: Sara Johannessen / VG

Svake bestander utsatt

– Men debatten om utbygging av Lofoten har pågått i mange år, hvor har Havforskningsinstituttet vært tidligere?

– Vi har aldri gitt motsatt råd enn dette. Nå har de kommer mer artsspesifikk kunnskap, og kunnskap om senskader. Vi vet for eksempel av hyse er ti ganger mer sensitiv for oljeutslipp enn torsk. Vi vet at en sterk bestand, som den vi har av torsk nå, trolig vil klare seg gjennom et verst tenkelig utslipp, men at det er verre med mindre sterke bestander. For sild – norsk vårgytende sild – har vi ikke hatt en sterk årsklasse siden 2004, sier forskningssjef Frode Vikebø.

VIL HA MER OLJE: Adm. direktør Karl Eirik Schjott-Pedersen i Norsk olje&gass. Foto: Helge Mikalsen

– Torsken ikke truet

Mannen som er ansatt av oljebransjen for å arbeide for oljeleting ved Lofoten, tidligere Ap-topp Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, fremholder at Havforskningsinstituttet vet at torskebestanden slett ikke er truet av oljeaktivitet.

– Selv ved det verst tenkelige oljeutslipp, på det verst tenkelige sted og på verst tenkelig utslipp, vil ikke torskebestanden reduseres med mer enn 12 prosent. Dette fremgår at forskning som Havforskningsinstituttet selv har deltatt i, sier Schjøtt-Pedersen til VG.

– Og husk på at fiskeriene selv årlig tar ut så mye som 20 til 35 prosent av bestanden, fremholder Pedersen.

Han er sjef for oljeselskapenes næringsorganisasjon Norsk olje & gass, som blant annet driver lobbyvirksomhet for å fremme utvinning ved Lofoten.

– Rammer ikke voksen fisk

Forskningssjef Frode Vikebø medgir at torskebestanden ser ut til å kunne klare et større oljeutslipp:

– Kunnskapen vår tilsier at det er de tidligere stadiene som er sårbar for oljesøl – altså fiskeegg, larver og yngel, ikke voksen fisk. Derfor er det årskullet av nye individer som rammes, og for lokalt tilpassede bestander står hele årskullet i fare for å utraderes. Konsekvensen for bestanden som sådan avhenger av hvordan rekrutteringen svinger mellom år. Noen bestander rekrutterer jevnt og da kan det komme nytt påfyll neste år. Men dette varierer mye mellom bestander, sier Vikebø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder