STATOIL-SJEF: Eldar Sætre, her i fly på vei over Nordsjøen for å se på havvindmøller.
STATOIL-SJEF: Eldar Sætre, her i fly på vei over Nordsjøen for å se på havvindmøller. Foto: Brian Cliff Olguin VG

Statoil-sjefen om #metoo: Utilgivelig

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Nå tar landets kanskje mektigste næringslivsleder et kraftfullt oppgjør for selskapets og landets kvinner.

VG er med konsernsjef Eldar Sætre i fly over Nordsjøen, for å se på den statlige oljegigantens storslåtte planer for å bli en gigant også innen havvind.

Men debatten om #Metoo engasjerer også Sætre. Torsdag fikk Statoil rettens medhold i å sparke en mann fordi han sex-trakasserte flere kvinner.

Sætre vil kommentere #metoo, ikke den konkrete saken:

– Jeg synes det er veldig bra at trakassering av kvinner kommer opp i lyset og gripes fatt i. Det er utilgivelig av menn å utsette kvinnelige kolleger for sex-trakassering, sier Sætre.

– Har dere mange slike saker i Statoil i løpet av ett år?

– Nei, det har vi ikke, men med over 20.000 ansatte, får også vi tidvis slike saker. Jeg oppfatter det ikke som noe utbredt problem i Statoil. Vi har gode rutiner for melding av uønsket atferd, men jeg er ikke naiv; vi er et stort selskap, og selvsagt skjer uakseptable ting også hos oss. #Metoo øker bevisstheten om problemet, også i Statoil, og det er bra. Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre de som opplever eller observerer uakseptabel oppførsel om å rapportere det.

Les: Gro åpen om seksuell trakassering

– For mannsdominert

– Statoil og oljebransjen er en mannsdominert bransje, hvor mye trolig har foregått på menns premisser?

– Vi har vært og er en for mannsdominert bransje, spesielt ute i havet. Kvinneandelen har gradvis økt de siste årene, og i dag er 31 prosent av de ansatte og 29 prosent av lederne kvinner. Det er fortsatt for dårlig og vi jobber aktivt og bevisst for å rekruttere flere kvinnelige ansatte og å få opp flere kvinnelige ledere, sier han og legger til:

– Dette gjelder ikke bare Statoil: Innen industri og næringsliv er det for få kvinner: Vi trenger flere kvinner og flere kvinnelige ledere. Og jeg ønsker å formidle tydelig: Seksuell trakassering og nedlatende behandling av kvinner, er utilgivelig. Vi skal ha en mangfoldig kultur, hvor alle blir behandlet likt og med respekt.

– Vil flere kvinnelige ledere i et selskap skape en bredere og bedre kultur, som i seg selv vil kunne forebygge seksuell trakassering?

– Ja, jeg tror det kan bidra til en sunnere kultur. Ved å styrke mangfoldet får du en bedre organisasjon. Det gjelder ikke bare kvinner; mangfold betyr at vi skal ha medarbeidere med ulik nasjonalitet, utdanning, alder og bakgrunn.

– Hva gjør dere for å rekruttere flere kvinner?

– Vi jobber systematisk med å få med flere kvinner i alle ledd. Vi skal være et inkluderende selskap der alle må oppleve at de er en del av et lag som sammen skaper resultater, hvor alle har samme mulighet til å bidra. Får man til det, vil det bli lettere å få med kvinner.

Les: Ørefik mot trakassering

Denne artikkelen handler om