Det nye barnebidraget: Favoriserer fortsatt mor

(VG Nett) Hovedforsørger - i de fleste tilfeller mor - har ennå overtaket på far i barnebidragssaker.saker.

Monica Bjermeland
ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

På mors premisser

Samvær skal etter de nye reglene gi fratrekk i barnebidraget for den bidragspliktige, i de fleste tilfeller barnefaren. Ennå er over 90 prosent av hovedforsørgerne mødrene. 30. mars skulle begge foreldre ha fylt og levert inn et skjema til Rikstrygdeverket, der blant annet samvær skulle oppgis.

Men hvis foreldrene oppgir ulik samværsstørrelse, er det bidragsmottakerens informasjon som blir lagt til grunn for utregningen. Dette bekrefter Rikstrygdeverket overfor VG Nett.

Skeptisk

- Praksisen er betenkelig. Vi har fått en del reaksjoner fra våre medlemmer på denne problematikken. Vi påpekte svakheten ved dette systemet på høring i Stortinget allerede i fjor, men det har ennå ikke blitt løst, sier Rune Harald Rækken, leder i Foreningen 2 Foreldre.

- Prinsippene i de nye bidragsreglene er gode, men noen elementer er lite tilfredsstillende, som dette problemet. Vi har foreslått at fradraget bør gis i forhold til samværsreglene i barneloven. Hvis det er avvik i forhold til dette samværet, må den av foreldrene som eventuelt har noe å vinne, dokumentere det selv - for eksempel gjennom en skriftlig samværsavtale, sier Rækken til VG Nett.

Reaksjoner

- Betyr ikke dette at det er mor som ennå sitter med makten?

- Det er riktig det, men vi mener dette er noe partene må ordne opp i selv. For oss er det viktige at en avtale blir oppnådd. Og det er foreldrene sitt ansvar. Vi kan ikke vite hvilke av partene som har rett, men må stole på at de er redelige, sier Roar Olafsen, rådgiver i Rikstrygdeverket, til VG Nett.

- Har dere fått reaksjoner på problemet?

- Ja, vi vet at det er en del fedre som har problemer med å få i stand en tilfredsstillende avtale. Det er også tilfeller der far oppgir samvær, men ikke mor. Ved slike uoverstemmelser legger vi til grunn de opplysningene hovedforsørger gir, forteller Olafsen.

fsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder