STARTET OPPROP:  Seniorrådgiver Marit Hovdal Moan (t.h) og postdoktor Sophia Efstathiou ved NTNU startet i forrige uke oppropet #metooakdemia, hvor de etterlyser konkrete tiltak mot seksuell trakassering ved norske universitet.

STARTET OPPROP: Seniorrådgiver Marit Hovdal Moan (t.h) og postdoktor Sophia Efstathiou ved NTNU startet i forrige uke oppropet #metooakdemia, hvor de etterlyser konkrete tiltak mot seksuell trakassering ved norske universitet. Foto: KRISTOFFER OLSSON FURBERG

Krever handling mot seksuell trakassering ved norske universiteter: «Kvinner føler seg ydmyket, tråkket på, maktesløse»

Det er merkelig at personer med innflytelse i akademia ikke står frem og sier de skal komme med konkrete tiltak, sier seniorrådgiver Marit Hovdal Moan ved NTNU. Nå sier flere universitetsrektorer at de tar grep.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Inspirert av #Akademiuppropet i Sverige lanserte Moan, som også har verv som likestillingsombud ved Fakultet for medisin og helsefag ved NTNU, et opprop mot seksuell trakassering i akademia i Norge sammen med postdoktor Sophia Efstathiou ved NTNU.

I oppropet kreves det at ledelsen ved norske universiteter iverksetter fem konkrete tiltak mot seksuell trakassering i akademia.

Én uke etter at de lanserte den norske varianten av oppropet #metooakademia i slutten av november, hadde cirka 300 personer skrevet under.

Har du opplevd seksuell trakassering og vil fortelle om det i VG? Tips oss her.

– Det er dessverre ikke så mye med tanke på hvor mange ansatte og studenter det er ved norske utdanningsinstitusjoner, men jeg håper at dette skyldes at oppropet ikke er spredt godt nok, sier Moan.

Hun sier de ønsker at problematikken skal løftes opp fra individnivå til å gjelde på strukturer som åpner for seksuell trakassering og andre former for maktmisbruk ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner:

– Vi etterlyser at ledelsen ved norske universiteter og høgskoler kommer på banen. Bortsett fra å si at de tar dette alvorlig, og vise til eksisterende strategier mot seksuell trakassering har ledelsen ved universitet og høgskole så langt sittet stille på sidelinjen i denne saken, sier hun.

Moan understreker til VG at hverken hun eller Efsthatiou forsker på seksuell trakassering, men sier de sterke hierarkiene i akademia, som hun mener blant annet gir seg utslag i svært ujevn fordeling av makt og innflytelse i relasjoner mellom de som er høyt oppe i hierarkiet og de som er nederst, tilsier at seksuell trakassering er et fenomen som også rammer universitetene.

Les også: Forsker: Mangler regelverk mot seksuell trakassering av studenter

Undersøkelse: 1 prosent trakassert av ansatte

En undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Agder tidligere i år gjennomført ved tre universiteter og to høgskoler i Norge viste at én prosent fortalte at de var blitt trakassert av ansatte ved utdannelsesinstitusjonen i løpet av de siste seks månedene, mens åtte prosent svarte at de var blitt trakassert av andre studenter.

Les også: Omstridt professor har fått sparken

Professor i pedagogikk Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, som står bak undersøkelsen, sier til VG at undersøkelsen i utgangspunktet handlet om mobbing i høyere utdanning, og at bare to spørsmål i undersøkelsen handlet om seksuell trakassering:

– Tallene er dermed en indikator for hvordan det ser ut, men det er ingen komplett undersøkelse på dette temaet, men at det skjer er det ingen tvil om. Etter at disse tallene ble presentert opplevde jeg for øvrig at dette ble håndtert og tatt tak i på en svært god måte fra rektor ved Universitetet i Agder, sier Lund.

En annen undersøkelse, gjennomført av Sentio i oppdrag for Universitas og Norsk studentorganisasjon i mai i år, viste at 12 prosent av studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en medstudent eller ansatt ved lærerstedet.

NTNU og UIO: Vil iverksette tiltak

I GANG: NTNU-rektor Gunnar Bovim sier de allerede er i gang med å iverksette flere av tiltakene som kreves i oppropet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU sier til VG at de allerede er i gang med flere av tiltakene som foreslås i oppropet.

– Våre ledere har fått beskjed om å sette temaet på dagsorden både nå i høst og på nyåret når vi får resultatene av en arbeidsmiljøundersøkelse. Det gir anledning til å diskutere for eksempel hvordan man kan gripe inn, eller si fra, hvis man er vitne til uheldige hendelser. Samtidig rydder vi også opp i interne rutiner og gjør det enklere å melde fra om seksuell trakassering, sier han.

Han sier at de ved NTNU jobber for å skaffe en foreløpig oversikt over varslede tiltak om seksuell trakassering mottatt hittil i år.

Også rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sier de skal iverksette tiltak, og gjøre det de kan for å forebygge.

– Alle som studerer, forsker eller jobber hos oss skal være trygge på at det er hjelp og støtte å få dersom slike hendelser skulle oppstå, sier Stølen.
– Hvor mange varslede tiltak om seksuell trakassering har dere mottatt i år?

– Gjennom innmeldingssystemet «Si fra» for studenter er to saker hittil i år innmeldt i rød varslingslinje som i vid forstand kan kategoriseres under betegnelsen seksuell trakassering. Det er mottatt varsel fra fem ansatte. Vi må ta forbehold om at det kan være saker som ikke er kommet i varslingslinjen og at det også kan være mørketall, sier han.

– Hvordan kan universitetet bedre håndtere slike saker i fremtiden?

– Vi kan ikke endre fortiden, men la en ting være helt klart: UiO aksepterer ikke trakassering i noen form. Én sak på seksuell trakassering er en for mye. Vi mener det ikke er gjort nok og derfor setter vi i gang et større arbeid nå, sier Stølen.

Les også: Unge kvinner har mottatt seksuelle meldinger av professor

Rektor ved UIB: Ikke tydelige nok

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen opplyser at det ikke er innmeldt noen nye trakasseringssaker til universitetets HR-avdeling i 2017, og sier at de vil iverksette tiltak.

Nå tar universitetet grep:

– Vi har sendt ut en e-post til alle ansatte der vi understreker at det er nulltoleranse for trakassering ved UiB. Vi tydeliggjør også hvor man kan si ifra og at det er viktig å gjøre så tidlig som mulig slik at vi sikrer best mulig håndtering av saken. Samtidig gjør vi dette til en viktig del av opplæringsprogrammet for nye instituttledere, sier han.

Han sier de ikke har hatt nok oppmerksomhet rundt trakassering i sektoren, og at de ikke har vært tydelig nok på nulltoleranse:

– Samtidig har systemet for å melde fra ikke vært tilstrekkelig. Det er uheldig da det kan føre til at saker ikke blir rapportert og dermed ikke blir kjent for leder.

Les også: Studenter klagde i ti år før UiB-foreleser fikk ordensstraff

Universitetet i Tromsø: Ingen saker

INGEN MELDINGER: Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø sier universitetsledelsen ikke har fått noen meldinger om seksuell trakassering ved universitetet i år. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø sier til VG at de lenge har hatt en rekke tiltak vedrørende varsling av seksuell trakassering, men understreker at de mener det er viktigst å forhindre at noe skjer:

– Jeg håper vi har formidlet at det er nulltoleranse for dette hos oss. Før Metoo-kampanjen var ikke dette noen snakkis på lunsjrommet, men det er det nå. Jeg er glad for at det er blitt rettet oppmerksomheten mot dette, og ønsker at dette skal være i folks bevissthet i alle år fremover, sier hun.

Hun sier til VG at ledelsen ved Universitetet i Tromsø ikke har fått meldinger om seksuell trakassering hittil i år.

– Jeg kan ikke se bort fra at det er mørketall, og at det er saker som ikke blir meldt inn. Det bekymrer meg dypt, sier hun.

Debatt-innlegg: Den norske stillhetskulturen #metoo

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder