Etter ti måneders etterforskning ble etterforskningen av Rune Olsø og Kystad-saken i Trondheim henlagt av Økokrim. Dokumentene fra etterforskningen gir nye opplysninger om Olsøs rolle i saken. Foto: Nielsen, Thor

Olsø om Kystad-saken: – Jeg har ikke brutt loven

Tidligere Ap-topp i Trondheim Rune Olsø ble i ti måneder etterforsket i den såkalte Kystad-saken. Økokrim henla saken, men etterforskningen viser at Olsø hadde sms-korrespondanse med Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage kvelden før saken ble behandlet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Kystad-saken ble i januar henlagt av Økokrim. I henleggelsen beskrives det imidlertid flere nye detaljer fra saksforløpet som ikke tidligere har vært kjent, skrev Adresseavisen i forrige uke.

Spørsmålet i etterforskningen har vært om Olsøs opptreden i forbindelse med et politisk vedtak var i strid med habilitetsregler og straffebestemmelsene om påvirkningshandel. Økokrim tok opp etterforskningen etter en rekke avsløringer publisert i Adresseavisen gjennom 2017, men saken ble henlagt på bevisets stilling

Saken mot Ap-politiker Rune Olsø henlagt

Avtale skulle utløse millionbeløp

Ifølge henleggelsen fra Økokrim skal Olsø, daværende bystyrerepresentant i Trondheim, ha hatt en avtale som sikret hans eget selskap en økonomisk gevinst dersom grøntområdet Kystad sør i Trondheim ble holdt utenfor områder som skulle få vernestatus. Vedtaket Olsø skal ha bidratt til, skulle utløse én million kroner til Olsøs arbeidsgiver Staur Holding.

Et punkt i avtalen skulle sikre at Kystad ble holdt utenfor vedtaket om særlig vernestatus. Olsøs eget selskap Rokap AS skulle motta 400.000 etter at dette var gjort.

– Jeg har ikke brutt loven

I etterforskningen har Økokrim avdekket at Olsø, var delaktig i formuleringen av vedtaket som skulle behandles dagen etter, via gruppeleder Geir Waage (Ap). Ifølge Økokrim kommuniserte de to kvelden før vedtaket, til tross for at begge skal ha benektet dette tidligere.

– Opplysningene Adresseavisen fortsatt omtaler har vært vurdert av myndighetene, og det er slått fast at jeg ikke har brutt loven og har fulgt habilitetsreglene. Jeg er glad for at saken nå er henlagt, skriver Olsø til VG.

Nytt innvandringsbråk i Ap: Vil at partiet skal droppe «streng»

Han har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt i saken, og har søkt om fritak fra bystyret. Etter at saken først kom opp har Trondheim som første kommune i Norge innført et lobbyregister, og ordfører Rita Ottervik (Ap) kalte avtalen for «svineri» overfor Adresseavisen.

Olsø sier selv at han var åpen overfor Ap om at han hadde økonomiske interesser i flere geografiske områder i saken. Han viser til at Økokrim slår fast at det ikke er avdekket lovbrudd, og at det er bevist at han allerede hadde meldt seg inhabil da han ga innspill til saken.

– Det var jobben min å fremme disse interessene, derfor erklærte jeg meg inhabil fra å delta i behandlingen av saken i bystyret. Første etter dette oversendte jeg mine innspill, i tråd med reglene. Innspillene var for øvrig helt i samsvar med Aps allerede vedtatte politikk, og endret ikke på Aps standpunkt, skriver Olsø til VG.

Olsø formulerte forslaget til vedtak

Kvelden før vedtaket ble gjort i bygningsrådet i Trondheim 8. april 2015, kommuniserte Waage og Olsø via SMS. Olsø skal ha bidratt til å formulere et innspill til en merknad i vedtaket, som Waage deretter videresendte til partifellene, uten at det kom frem at det kom fra Olsø. Olsø sendte følgende tilleggssetning til Waage på epost, gjengitt i Økokrims henleggelsesdokument:

«Spesifikt vil merknadsstillerne foreslå å ta ut Kystad, Preshus, Rotvoll, XXX. Merknadsstillerne vil påpeke at dette betyr at områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling. Merknadsstillerne vil komme tilbake til de øvrige områdene foreslått i planene ved endelig behandling».

Olsø sendte SMS-melding til Waage like etter:

«PS: Sett inn på XXX det du mener er nødvendig»,

Slik startet byggeskandalen på Stortinget

Waage var på tidspunktet i permisjon og har tidligere sagt at han ikke var involvert i saken. Adresseavisens avsløringer i fjor viste imidlertid at nettopp Waage hadde skrevet merknaden som tok Kystad ut av vernestatus. Merknaden fra Waage skal ifølge Adresseavisen i stor grad ligne de innspillene Olsø hadde sendt han tidligere.

Waage er for tiden sykemeldt, og opplyser til VG at han ikke har kapasitet til å kommentere opplysningene fra Økokrim. Overfor Adresseavisen uttalte Waage i forrige uke at han ga Olsø muligheten til å komme med innspill, og at dette ikke brøt med habilitetsreglene. Waage sier videre at han ikke husket dette fordi det var «politisk ukontroversielt».

Økokrim: – Ikke bevis for at Olsø søkte å holde dette skjult

I Økokrims henleggelsesdokument står det at «straffebudene om påvirkningshandel og korrupsjon krever at det må foreligge et klart klanderverdig forhold», men at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis om dette. Videre skriver de at heller ikke forvaltningslovens habilitetsregler kan regnes som overtrådt.

Henleggelsen refererer til Olsøs erklæring som inhabil i mai 2015, og at det var kjent for flere partimedlemmer at han hadde interesser i saken om hvilke områder som skulle vernes. At Olsø ikke ga opplysninger om interesser knyttet spesifikt til Kystad-området, er ikke isolert sett klanderverdig, står det videre.

Hverken ordfører Rita Ottervik (Ap) eller kommunalrådene Sissel Trønsdal og Eirik Schrøder var kjent med at Olsø hadde gitt innspill til teksten, ifølge Økokrims opplysninger.

«Det foreligger imidlertid ikke bevis for at Olsø bevisst søkte å holde dette skjult for dem» heter det i henleggelsen.

– Har lært

Rune Olsø selv viser til at Økokrim slår fast at det ikke er avdekket lovbrudd, og at det er bevist at han allerede hadde meldt seg inhabil da han ga innspill til saken.

Olsø avviser overfor Adresseavisen at han mottok noen penger etter behandlingen av Kystad-saken, fordi avtalen ble hevet i 2016. Han svarer imidlertid ikke på spørsmålene om hvorfor han tidligere avviste å ha hatt kontakt med Waage i saken.

– I etterpåklokskapens lys kunne enkelte forhold vært håndtert klokere for å unngå senere misforståelser. Det har jeg lært av. Samtidig har dette vært en svært tung tid for familien, og jeg har fått innvilget fritak fra bystyret på grunn av helsetilstanden i min familie, skriver Olsø til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder