SANK: KNM «Helge Ingstad» gikk ned etter fregatten krasjet med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Flere uhell i Hjeltefjorden – men ingen der «Helge Ingstad» kolliderte

Rundt 90 sjøulykker er registeret i Fedje VTS’ område mellom 2000 og 2014. Ingen av dem var i området av Hjeltefjorden hvor KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS» kolliderte.

Det viser Kystinfos kart over registrere for sjøulykker, som er basert på tall fra Sjøfartsdirektoratet.

– Vi har ingen indikasjoner på at Fedje VTS-området skiller seg særlig ut. Brann og maskinhavari, støt mot kai og lignende hendelser skjer langs hele kysten, men i selvfølgelig økt grad der det er mer trafikk og aktivitet. I slike tilfeller bidrar trafikksentralene med koordinering, assistanse og beredskap, sier Jon Leon Ervik, som er avdelingsleder for senter for los og VTS.

les også

Skipssjefen på KNM «Helge Ingstad»: Slik opplevde han det dramatiske havariet

Kystverkets tall viser at 66 fartøy har grunnstøtt eller kollidert i området mellom 2000 og 2014.

– Også nestenulykker er inkludert i tallene hos Kystinfo fra Sjøfartsdirektoratet, men disse må sees i sammenheng med antall avvergede hendelser fra trafikksentralen, sier Ervik.

Fra før er det kjent at politiet i Bergen etterforsker Fedje trafikksentral for mulige brudd på forskrifter, instrukser eller lover, etter kollisjonen mellom tankskipet fregatten.

Dette er Fedje VTS’ vaktområde:

25 år siden sist

Kystinfos kart viser at det mellom 2000 og 2014 kun er registret en hendelse i umiddelbar nærhet av der tankskipet og fregatten kolliderte.

– Havariet var en ulykke som ikke skulle skje. Det er 25 år siden fartøy sist Sjøforsvaret mistet er fartøymateriell, da vi mistet KNM «Oslo» som følge av at fartøyet mistet fremdrift og besetningen ikke rakk å restarte maskineriet før de gikk på grunn, sier Torill Herland, som er kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

les også

Forsvaret viser skadene på KNM «Helge Ingstad»: – Man kan bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord

Les det eksklusive intervjuet med skipssjefen på KNM «Helge Ingstad».

Sjøforsvaret har ikke plikt til å rapportere hendelser med egne fartøy inn til sivile instanser.

Se video av hvordan ulykken trolig skjedde:

Skadepotensial

De fleste ulykkene som er registeret i Fedje VTS’ område er mindre alvorlige, men skadepotensialet er stort. I vaktsentralens ansvarsområde ligger det nemlig to olje- og gassterminaler: Sture og Mongstad.

Fjordene Fedje VTS har ansvar for er derfor tungt trafikkert av tankskip. I tillegg kommer trafikken fra de mange oppdrettsanleggene i området.

1. januar 2014 ble virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje utvidet.

Fedje sjøtrafikksentral ble etablert i 1992 som følge av trafikken med tankskip til og fra oljeterminalene på Sture og Mongstad. Alle fartøy på 24 meter og mer som skal seile inn i virkeområdet skal ha en tillatelse fra sjøtrafikksentralen på Fedje før de seiler inn.

les også

KNM «Helge Ingstad»-ulykken: Politiet etterforsker trafikksentralen

VG har sett på ulykkene som har skjedd i det som er dagens virkeområde for Fedje VTS. Hvor mange ulykker som har skjedd etter 2014, har VG ikke fått tall på.

Se skadene fra sammenstøtet:

Kommunikasjon

Til VG har Kystverket tidligere beskrevet området kollisjonen skjedde i som «åpent og oversiktlig».

Ervik sier at menneskelig svikt ofte spiller inn i sjøulykker.

les også

Nye tall: KNM «Helge Ingstad» kostet 4.316.962.611 kroner

– Erfaringsmessig er flere av grunnstøtingene i trange farvann, der det ikke kan forventes at trafikksentralen rekker å reagere og varsle da det er snakk om kort tid og distanse mellom normal seilas og avvik fra dette. Vi ser imidlertid en del grunnstøtinger som skyldes at navigatøren er sliten og sovner, sier Ervik.

Radiokommunikasjonen mellom skipene og sjøtrafikksentralen viser at tankskipet ber KNM «Helge Ingstad» om å svinge til styrbord (altså til høyre inn mot kysten) cirka klokken 04.00. Krigsskipet svarer tilsynelatende at de ikke kan ta styrbord fordi «da går vi for nærme båkene», som er sjømerker, som varder. Rett før kollisjonen var det vaktskifte på fregatten.

les også

Kystverket: Vil vurdere å gjøre engelsk til trafikkspråk

På kartet kan du tydelig se at «Helge Ingstad» har god plass til å svinge styrbord og dermed rundt tankskipet. Det er langt til grunt vann og skjær. Det er ingen båker. Men «Helge Ingstad» tror da altså tilsynelatende at «Sola TS» med sine lys er båker som henger sammen med terminalen, viser Statens havarikommisjons foreløpige rapport fra ulykken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder