GÅR AV: Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken. Her med stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Sandblad, Mattis

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken

Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

Artikkelen er over to år gammel

Stortingets enorme byggesprekk, som nå ligger an til å ende på 1,2 milliarder kroner, får konsekvenser for stortingsdirektør Ida Børresen.

Torsdag opplyser Stortinget i en pressemelding at hun går av.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding.

les også

Stortingets byggesprekk øker med 1,2 milliarder

Bakgrunnen for avgangen er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling, står det i pressemeldingen. Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder:

«En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,32 mrd. kroner. Årsaken er i hovedsak betydelig økning i kostnader til prosjektering, som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før», skriver Stortinget i pressemeldingen.

Budsjettsprekken for det omstridte byggeprosjektet har vist seg stadig mer omfattende. I 2015 ble det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter økte det til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen altså bli 2,3 milliarder.

Byggeskandalen: Krever at stortingspresidenten går av

Riksrevisjonen la i juni i fjor frem en rapport som viste at byggeprosjektet kunne gå 700 millioner kroner over budsjett. Hverken Børresen eller stortingspresident Olemic Thommessen ville da vurdere sine stillinger, til tross for press fra flere partier på Stortinget.

Tar på seg ansvaret for mangelen på informasjon

I en pressemelding utdyper Børresen.

– Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen, og derfor trekker jeg meg fra min stilling, sier hun.

Riksrevisjonen: Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser

– Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 mrd. og ha behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig, fortsetter hun.

Stortingspresidenten fortsetter

Det ble ikke stortingspresident Olemic Thommessen (H) som fikk betydelige bulker under håndteringen av den forrige sprekken i prosjektet, men direktøren som likevel snart er ute av Stortinget.

Thommessen er den eneste fra Presidentskapets seks medlemmer som fortsatte i Stortingets ledelse etter valget i fjor høst.

Etter flere runder i Stortingets kontrollkomite i fjor, erkjente Thommessen at informasjonen videre til Stortinget ikke hadde vært god nok.

Men tidslinjen som nå er blitt kjent, tyder på at heller ikke denne gang fikk Stortinget vite noe før alle tall igjen var gjennomgått og kvalitetssikret.

– Det ble klart at noen måtte ta ansvar

Børresen skulle etter planen sitte som stortingsdirektør frem til 30. april i år. Hun har ikke søkt om nytt åremål.

Ifølge VGs opplysninger var det ikke Børresens eget initiativ at hun skulle gå av nå, bare to måneder før hennes åremål løper ut i april. Det avviser hun.

– Vi hadde et langt møte med presidentskapet, og i løpet av det ble det klart at noen måtte ta ansvaret. Da synes jeg det var naturlig at det ble meg, sier Børresen til VG.

Direktøren forteller imidlertid at hun ikke hadde intensjoner om å trekke seg i forkant av møtet.

– Jeg visste jo at det ville bli et spørsmål, men det var ikke noe jeg hadde seriøst vurdert, sier hun.

Uenige om tallene

Senere har Stortinget gått til retten og saksøkt prosjekteringsselskapet Multiconsult for inntil 125 millioner kroner. Nå skriver presidentskapet at en av de største tilleggsregningene som må dekkes inn, er en faktura på 95 millioner kroner fra nettopp Multiconsult.

– Det grunnleggende problemet i prosjektet, som har fulgt oss gjennom hele byggeperioden, er det mangelfulle entreprisegrunnlaget som ble utarbeidet av Multiconsult og Multiconsults manglende evne til å levere på tid og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Det tar jeg ikke ansvar for, uttaler Ida Børresen torsdag ettermiddag.

Årsaken til kostnadsøkningen forklares med mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til betydelige endrings- og tilleggsarbeider.

– Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, står det i pressemeldingen.

Multiconsult: – De bør gå i seg selv

Konsernsjef i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen, sier at de ikke skjønner hvor presidentskapet har de nye tallene fra.

– Vi registrerer at presidentskapet kommer med budskap som viser tydelig at de ikke vet hvordan byggesaker henger sammen og hvem som sitter med hvilket ansvar. I hele perioden har totalhonoraret vært på godt under ti prosent, sier han til VG.

Han sier de bør ser til Riksrevisjonens rapport, som trekker frem at det er presidentskapet som sitter med ansvaret i saken.

– De sliter fortsatt med å skjønne med at de sitter med ansvaret. De burde gå i seg selv. Presidentskapet sier vi har ansvaret for den nye økningen på 95 millioner, men prosjektet har også blitt større, sier Madsen.

les også

Byggeskandalen: Kontrollkomiteen slår tilbake

Stolte ikke på Multiconsults anslag

Børresen sier til VG at i kostnadsrammen på 1,8 milliarder, som ble satt sommeren 2016, høynet Multiconsult sitt anslag på gjenstående timer vesentlig.
Det ble satt en sikkerhetsavsetning på 40 prosent av Multiconsults honorar for å sikre seg mot ytterligere økninger.

– Nå har anslaget på deres honorar økt med ytterligere 95 millioner kroner. Også her er det et tilsvarende usikkerhetsanslag, derfor kjenner nok ikke Multiconsult seg igjen i beløpene. Men historien har jo vist at vi ikke kan stole på anslagene deres, sier hun.

Thommessen kan ikke utelukke større økninger

Olemic Thommessen sier til NTB at han ikke trodde sine egne ører da han først fikk høre at prosjektet blir opptil 500 millioner kroner dyrere. Han kan ikke garantere at man har hørt det siste.

– Denne saken har jo til ettertrykk vist at man skal være forsiktig med å utstede garantier, sier Thommesen til NTB.

Han påpeker at det i det siste påslaget ligger en buffer på 200 millioner kroner. Thommessen avviser imidlertid at han også burde gå av.

– Jeg opplever å ha tillit i presidentskapet i denne saken, sier han til NTB.

Støre: – Alvorlig

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at de gjentatte budsjettsprekkene vitner om sviktende kontroll med prosjektet. Han ber om at prosjektet nå fullføres forsvarlig og kontrollert.

– Dette er svært alvorlig. Denne sviktende kontrollen må ta slutt. Nå er det avgjørende at prosjektet fullføres med forsvarlig styring og kontroll. Det må trekkes grundige lærdommer fra denne prosessen før det igangsettes nye byggeprosjekter knyttet til Stortinget, sier han til NTB.

Stortingets presidentskap vurderer tiltak for å følge opp det som omtales som en alvorlig situasjon.

– Presidentskapet vil blant annet ha enda tettere oppfølgning av prosjektet gjennom å styrke egen prosjektorganisasjon og å kreve tilsyn med Multiconsult, heter det i pressemeldingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder