KRITISK: Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, går hardt ut mot konsulentselskapet Sødermann. Han mener konsulentselskapet kun hjelper kommuneøkonomien, ikke innbyggerne. Foto: Helge Mikalsen, VG

Sterkt kritisk til jakten på nye diagnoser

Leder av Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin og helseminister Bent Høie reagerer begge sterkt etter VG-artikkel: – Leger skal sette diagnose ut fra medisinske kriterier, ikke ut fra kommunenes økonomi, sier Høie.

Artikkelen er over ett år gammel

Mandag skrev VG om fastleger i Sør-Fron, som ble oppfordret av konsulentselskapet Sødermann til å lete etter «nye» brukere, som kunne øke kommunens inntekter.

– Jeg følte meg presset, men ga klar beskjed om at jeg ikke ville være med på å finne på diagnoser på brukere, sa fastlege Rita Hansen Møller til VG.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, reagerer sterkt på fremgangsmåten til både kommunen og konsulentselskapet i denne saken.

– Det man gjør er å plassere et ansvar for den kommunale økonomien på legen. Legen bor ofte i den samme kommunen, og blir stilt i en skvis. Det tenker jeg er ugreit, sier han.

– Pervertering

Brelin er særlig kritisk til jakten på nye brukere kommunen kan rapportere inn.

– Kommuner som misbruker ordningen, jager etter å sette diagnoser. Det mest lønnsomme er selvsagt å finne noen som ikke krever tjenester, men som bare får en diagnose. Det blir kanskje feil å kalle det svindel, men det er en ganske ugrei medikalisering, sier han.

Brelin sier at man her blander inn behovet til en tredjepart, og viser til Sødermann AS:

– Her er det et konsulentselskap som skaper seg et marked ved å oppfordre kommunene til å sette diagnoser på folk som ikke har bedt om det. Ikke for å hjelpe innbyggerne, men for å hjelpe kommuneøkonomien. Det er pervertering av noe som er tenkt som en god ordning. Det er lett å utnytte, det er vanskelig for legene, og ugreit for brukerne.

Kritisk til Sødermann-brev

«Kjenner du innbyggere i kommunen som har, eller burde hatt, diagnose som (lett) psykisk utviklingshemming og som ikke har kommunale helse- og omsorgstjenester?», skrev Sødermann til fastlegene i Sør-Fron.

– Jeg er veldig skeptisk til et konsulentselskap som stiller den typen spørsmål, sier Brelin.

– Hvis man stiller det for å sikre at personen får de tjenestene han har rett på, og hvis spørsmålet kommer fra kommunens- pleie og omsorgssektor, så synes jeg det er greit. Men når grunnen er ren økonomisk og spørsmålsstiller er et konsulentselskap, er jeg usikker på om dette er i pasientens interesse, sier Brelin.

Han mener at det er behov for justeringer i ordningen for registrering av psykisk utviklingshemmede, slik at ikke den kan utnyttes.

les også

Konsulentselskapet Sødermann etter VG-avsløring: – Ser at vi har gjort feil

Sødermann: – Vi stiller ikke diagnoser

– Som vi har gjentatt mange ganger nå, så stiller ikke vi diagnoser. Vi bistår kommuner med å kartlegge tjenestetilbudene sine og utgiftene de har til innbyggere med spesielle behov, innenfor det statlige vedtatte regelverket, sier Petter Sødermann, grunnlegger av Sødermann AS, til VG.

– Vi er fortsatt av den oppfatningen at VGs journalistikk rundt oss oppleves som totalt absurd. De oppdragene vi utfører på dette området, blir godkjent av kommunens revisor før staten utbetaler pengene i tråd med regelverket, sier han videre.

Han legger til at VGs eksponering oppleves «ekstremt krevende» for selskapet, og viser til at Sødermann AS ikke er et stort konsern som tar ut millionutbytte.

SØDERMANN: – Som vi har gjentatt mange ganger nå, så stiller ikke vi diagnoser, sier grunnlegger Petter Sødermann til VG. Foto: Odin Jaeger, VG

Høie kritisk til metoden

– Leger skal sette diagnose ut fra medisinske kriterier, ikke ut fra kommunenes økonomi, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

– Utredning og diagnostisering av psykisk utviklingshemmede skal skje på en grundig måte. Det er viktig ikke bare for tilliten til helsetjenesten, men også for pasientens sikkerhet og rettigheter, sier han.

Høie mener VGs avsløring fra Tolga har vist at det ikke har vært klare nok retningslinjer på dette området.

– Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet gå gjennom hvordan utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemming foregår og vurdere behovet for tydelige retningslinjer.

Regjeringen har også iverksatt full gransking av Tolga-saken. De vil i tillegg undersøke om noen kommuner misbruker ordningen som gir dem ekstra midler for psykisk utviklingshemmede.

Monica Mæland (H) har tidligere gått hardt ut mot konsulentselskapet, og et møte med selskapet fikk ikke kommunalministeren til å skifte mening.

Hun fastholder også at registreringen av psykisk utviklingshemmede ikke er et komplisert system.

– KS og Norges kommunerevisorforbund er enige med meg i at dette er et enkelt system og at kommunene ikke trenger konsulenthjelp for å rapportere inn tallene, sier hun til VG.

– Det hjelper ikke hvor mange ganger Mæland sier at dette er enkelt, så lenge kommunene sier det motsatte, sier Sødermann-til VG.

les også

Monica Mæland etter VG-avsløring: – Jeg er rystet

– Ble ikke satt nye diagnoser

– Det ble i Sør-Fron kommune ikke satt nye diagnoser på noen som følge av Sødermanns oppdrag i kommunen, sier rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron kommune.

– Det ble imidlertid oppdaget at to personer som allerede mottok ulike tjenester fra kommunen, ikke var blitt rapportert slik statlige retningslinjer ga anledning til. Da dette ble oppdaget søkte kommunen om å få de tilskuddene vi var berettiget til, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder