OSLOLEGEN: Når fastlege Heidar Olsson på Haugerud legesenter jobber til langt på natt for å få unna papirarbeidet, er det praktisk å kunne brette ut sovesofaen på kontoret. Foto: Janne Møller-Hansen VG

Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

Her rer fastlege Heidar Olsson opp sengen på kontoret øst i Oslo. Der sover han når arbeidsdagen blir for lang.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

To millioner mennesker bor i kommuner som rapporterer til VG at de sliter med legerekrutteringen. Nå forteller legene på Haugerud om et arbeidstempo de mener kan være direkte farlig for pasientene. Olsson beskriver dager med opptil 38 pasienter, stramt fordelt gjennom femten minutter lange konsultasjoner.

Les: Kampen om fastlegene

– Vi har hver eneste dag for dårlig tid til pasientene.Vi er redde for å gjøre feil eller overse noe fordi vi ikke har tid nok til hver enkelt, sier fastelegene Heidar Olsson og Silja Rekdal.

– Jeg jobber til mellom 2 og 3 om natten en dag i uken for å få unna papirarbeid. Da er det praktisk å kunne overnatte på sovesofaen. Jeg jobber også noen timer nesten hver lørdag og søndag fra 06.30. Jeg får rundt 120 brev fra sykehus om mine pasienter hver uke og flere tusen prøvesvar. Det er umulig å lese alle prøvesvar og rapporter fra sykehusene mens jeg er på jobb, sier Olsson som flere dager i uken har pasienter fra 8.30 til 18.00.

Han karakteriserer fastlegeordningen som en kjempe på leirføtter.

– Den overlever på bekostning av vår fritid, sier han.

– Kutter lister for å overleve

Helseminister Bent Høie om fastlegekrisen. Foto: Frode Hansen VG

Nå trapper legene på kontoret mellom blokkene øst i Oslo ned på antall pasienter på fastlegelistene. Det gjør de for å «overleve».

– Vi er altfor få leger og har for mange pasienter på listene våre. Det går ut over jobben vi gjør. Vi har ikke nok tid til det vi burde gjøre for hver enkelt pasient. 70 prosent av mine pasienter er kvinner, mange av dem er eldre. Mange har levd i krig. De har tunge, sammensatte helseproblemer, sier Rekdal som har 1100 pasienter på sin liste.

Helseminister Bent Høie i kronikk: – Ikke i ferd med å kollapse

– En ny kollega overtar nå 250 av mine pasienter. Jeg kan ikke holde på som jeg gjør nå, hverken i forhold til egen helse eller familien min. Når jeg kommer ned på 1100 pasienter, håper jeg på en hverdag der alt ikke dreier seg om jobb. En annen kollega gjorde samme for et par uker siden. Alle trapper ned på listene. Vi trenger flere leger, sier Olsson.

Kontoret med 8 fastleger betjener 11 000 pasienter i drabantbyen som er en del av Alna Bydel.

BEKYMRET FOR PASIENTENE: Fastlege Heidar Olsson på Haugerud legesenter kaller fastlegeordningen en kjempe på leirføtter. Foto: Janne Møller-Hansen VG

For hver pasient på listen får fastlegen 451 kroner pr pasient i året i basistilskudd fra Staten. 250 pasienter mindre på listen, betyr 112 750 kroner tapt i basisinntekt for legen.

– Dette handler ikke om penger eller lønn. Vi holder på å bukke under av alle oppgavene vi har. Vi er nødt til å ha færre pasienter på listene, sier Rekdal.

I 2001 ble fastlegeordningen innført. Fastlege Heidar Olsson var da 42 år, jobbet 45 timer i uken med 1800 pasienter på lista. Han hadde små barn og hverdagen hang godt sammen.

I 2017 er han 58 år. Han jobber 70-timersuker for å få gjort alt han skal som fastlege for 1320 Oslo-borgere.

– Jeg jobber mye raskere enn før fordi det er et så stort trykk fra folk som trenger hjelp. Vi ønsker ikke å ha det sånn, hverken vi eller pasientene. De fortjener at legen har tid. Vi ser at arbeidstempoen kan være farlig for pasientene, sier Olsson.

Ane (43) sier opp fastlegejobben: – Umulig å kombinere med et vanlig liv

Samhandlingsreformen

De to legene mener de har verdens beste jobb. Men arbeidsmengden har vokst voldsomt de siste årene. Både Rekdal og Olsson jobber lenge etter at siste pasient er ute av døren.

SAMMENSATTE LIDELSER: 70 prosent av fastlege Silja Rekdals pasienter er kvinner. Mange har sammensatte lidelser. Legen skulle gjerne hatt bedre tid til dem. Foto: Janne Møller-Hansen VG

– Rekrutteringen er ikke problemet her. Det er ansatt ny lege ved kontoret i år og det var mange søkere. Problemet er at vi har altfor mange pasienter. En pasientliste i dette området av byen burde kanskje være på maksimalt 1000 pasienter, sier Olsson som har Haugeruds blokkbebyggelse rett utenfor kontorvinduet.

Han beskriver et møte med en av sine pasienter nylig:

TRAVELT: Papirarbeidet som handler om Silja Rekdals 1100 pasienter tar hun hjemme på kveldstid. Foto: Janne Møller-Hansen VG

– Fastlegeordningen er i utgangspunktet veldig god. Pasient og lege blir kjent og følger hverandre over lang tid. Jeg hadde en pasient for et par uker siden, en mann som har vært på min liste lenge. Han var mer gusten i huden enn han pleier å være. Det gjorde at det ble tatt noen prøver som kanskje avdekker kreft. Grunnen til at jeg la merke til det, er at han har vært min pasient i mange år, sier Olsson.

Helseministeren: Kommunene har skylden

Den store endringen kom et par år etter samhandlingsreformen, som ble innført i 2012. Det er ikke de to fastlegene i tvil om. Veldig mange oppgaver er overført fra sykehusene og til kommunenes helsevesen.

– Vi får en oversikt fra hjemmetjenesten om hvilke pasienter som er skrevet ut fra sykehus siste døgn og som nå er vårt ansvar. Det er alvorlig syke pasienter som skal fortsette behandlingen hos oss. Pasienter med hjertesvikt og kreft skrives raskt ut og vi skal følge opp. Før 2012 lå de flere døgn på sykehus. De har vært våre fastlegepasienter i mange år, men nå er det vi som skal behandle dem når de er alvorlig syke, sier Rekdal.

– Dårligere helse

Haugerud er en del av Alna Bydel, i Groruddalen, øst i Oslo. Legene mener det er stor forskjell på pasientgrunnlaget til en fastlege her og på den andre siden av byen.

ANDRE UTFORDRINGER: Befolkningen i drabantbyen har andre helseutfordringer enn bydeler lenger vest i byen. Rus eller depresjon, flyktninger med traumer, foreldre til narkomane barn. Fastlegene Heidar Olsson og Silja Rekdal har hver dag for dårlig tid til pasientene som fyller venterommet. Foto: Janne Møller-Hansen VG

– Legelister med 2500 pasienter som enkelte leger på vestkanten har, ville vært umulig hos oss. Befolkning her har dårligere helse enn på Oslo vest. Mange i dette området har for eksempel hatt tunge lavlønnsyrker som har påført dem slitasjeskader, sier Rekdal.

– Vi har pasienter har sammensatte problemer og flere diagnoser. De trenger tid hos legen. Vi ønsker å tilby dem støttesamtaler og utredninger de trenger for psykiske plager, sier Olsson.

Det har de ikke tid til, sier legene.

– Vi kan bare gi dem ett kvarter og det er altfor lite, sier Olsson.

Les: Krise da legen ble pensjonist: Flere hunder prøvesvar ble liggende uåpnet

Kommuneoverlege Cathrine Dahl i bydel Alna sier at hun er kjent med at fastlegene opplever et stort arbeidspress og at de har fått mange nye oppgaver de siste årene.

– Vi er i ferd med å ferdigstille en helhetlig plan for utvikling av fastlegetjenesten i bydelen de neste fire årene. Vi ønsker å videreutvikle et godt samarbeid med fastlegene og finne nye løsninger for utvikling av tjenesten i tråd med innbyggernes behov og fremtidige utfordringer. Vi legger blant annet opp til opprettelse av flere nye fastlegehjemler, skriver Dahl i en epost til VG.

Bydelen er for øvrig meldt inn med «grønn» fastlegesituasjon i VGs oversikt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder