Helseminister Ingvild Kjerkol er enig med ordførerne i Bergensregionen om at den strategien som lå til grunn for gjenåpning 25. september ikke er formålstjenlig lenger.

Vurderer nasjonale tiltak: − Jeg er bekymret

De er bekymret for både smittesituasjonen og presset på helsevesenet, og ber om en tydelig nasjonal strategi for pandemihåndteringen. Nå varsler helseministeren endringer.

Av 

Caisa Linea Hagfors

Publisert:

I et brev Statsforvalteren i Vestland har sendt på vegne av ordførerne i Bergensområdet til Helsedirektoratet, ber de om at det innføres nasjonale coronatiltak. Brevet ble først omtalt av NRK.

I brevet skriver de de er svært urolige for situasjonen, og for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak. Ordførerne beskriver en svært presset situasjon for helsetjenesten, der kapasiteten er i ferd med å bli nådd på mange områder.

De peker på en rekke momenter:

 • Stigende smitte i regionen
 • Mye smitte i husstandene
 • Stor pågang av pasienter med andre luftveissymptomer og RS-virus
 • Høyt antall sykemeldinger i helsevesenet
 • Utfordrende å ha kapasitet til å gjennomføre vaksinasjon
 • Gul beredskap i sykehusene

Haukeland universitetssykehus et av flere sykehus som den siste tiden har beskrevet en svært krevende situasjon med stor pågang og høyt sykefravær de siste månedene.

Mener folk ikke vil ha lokale tiltak

Overfor Helsedirektoratet uttrykker ordførerne flere tydelige forventninger, og mener blant annet at hele strategien for coronahåndteringen nå bør endres.

Kommunene mener også at det er nødvendig at Helse- og omsorgsdepartementet setter i verk nasjonale tiltak. Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå, heter det i brevet.

Ordførerne beskriver også en situasjon hvor publikum er kritiske til at det blir innført lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale.

– Det skaper en forvirring i befolkningen. Her er vi så strenge, men andre steder lar de være, sier ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H).

ORDFØRER: Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H).

Han sier videre at de i kommunene har lokale tiltak som omhandler munnbindbruk og registrering av gjester på for eksempel restauranter.

– Men lokale tiltak følges ikke opp av støtteordninger, for eksempel restauranter som rammes av avbestillinger på grunn av tiltakene. At vi her tar ansvar, det blir andre skadelidende for, sier han.

I brevet fra statsforvalteren mener vestlandsordførerne også at effekten av råd og anbefalinger er liten, og at faktagrunnlaget for å sette i gang gjenåpning i september har endret seg vesentlig.

De etterlyser dessuten større fleksibilitet i vaksineringen av de over 65 år.

Helseministeren vurderer endringer

– Tjenestene er hardt presset, og konklusjonen fra kommunene var at de hadde et sterkt ønske om at statsforvalteren skulle gjøre nasjonale myndigheter oppmerksom på situasjonen og komme med forslag til tiltak som er nødvendig, sier fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand hos Statsforvalteren til VG.

– Hvilke forventninger har de til nasjonale myndigheter nå?

– At de gjør en kontinuerlig vurdering av situasjonen, og legger kommunenes beskrivelse av situasjonen til grunn for eventuelle endringer av den nasjonale strategien og mulige nasjonale tiltak, svarer Stensvand.

BEKYMRET: Helseministeren er bekymret for smittesituasjonen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en mail til VG at hun er enig med ordførerne om at strategien som lå til grunn for gjenåpningen 25. september ikke lenger er formålstjenlig.

Hun opplyser derfor at de nå jobber med å revidere den.

– Jeg er bekymret for smittesituasjonen og presset på helsetjenesten. Fagfolkene har stått i en krevende situasjon over lang tid. Vi jobber nå med å vurdere ulike nasjonale tiltak og konsekvensen av dem.

Kjerkol legger til at de følger nøye med på smitten, sykehusinnleggelser og presset på helsetjenesten i kommunene.

Hun forteller at de henter innspill både fra partene i arbeidslivet, tillitsvalgte i sykehusene, kommunene og statsforvalteren.

– De har kommet med innspill som er viktige når vi skal vurdere mulige nasjonale tiltak.

Kjerkol legger til at statsministeren skal redegjøre for Stortinget om håndteringen av coronapandemien tirsdag neste uke.

– Må ha tydelighet

Ordfører Indrevik mener det trengs en tydeliggjøring for å håndtere coronasituasjonen nasjonalt.

– Hva er strategien nå, åpne opp eller stenge ned? Så skal vi gjøre det vi kan for å følge opp. Det holder ikke at vi kan innføre lokale tiltak.

– Men noen steder i landet vil trenge tiltak mer enn andre?

– Ja. Men mobiliteten i Norge har tatt seg kraftig opp. Nå øker også antall innleggelser på sykehusene. Det vil kunne påvirke større deler av landet om vi ikke klarer å bremse smitten totalt sett, sier han.

– Ligger det en frykt i å fatte et upopulært valg hos dere her, en berøringsangst?

– Vi har jo fattet dette valget vi. Vi vedtok forskrift forrige fredag. Men om kun vi går foran og ikke resten av landet, så blir det en utfordring, svarer Indrevik.

Bergen kommune styres nå av et forretningsministerium etter at byrådet gikk av onsdag. Fungerende helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), skriver følgende i en sms til VG:

– Bergen stiller seg bak innholdet i brevet, og imøteser at regjeringen i løpet av kort tid, på grunn av den store økningen i smitte og belastningen på helsetjenestene, klargjør strategien fremover, forventningen til kommunene og hvordan næringslivet kompenseres hvis det innføres strenge lokale tiltak.

HELSEBYRÅD: Beate Husa (KrF) er helsebyråd i Bergens forretningsministerium.

Troms og Finnmark støtter Vestland

I Troms og Finnmark er smitten økende i flere kommuner, deriblant i Alta, Hammerfest og Karasjok.

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker er enig med kollegaen i Vestland om at det er behov for tydeligere kommunikasjon.

– Vi støtter Vestland i ønsket om nasjonal drahjelp og god informasjon ut til innbyggerne om hvorfor tiltak er viktig og hvorfor vi må ha anbefalinger. Det er av hensyn til helsevesenet: Sykehusene sier at de er fulle og må avlyse planlagt behandlinger, sier hun.

Aspaker forteller at Statsforvalteren har hatt to møter med kommunene i fylket siden forrige fredag, der de har kommet frem til en regional løsning for coronahåndtering.

– Vi er der nå at vi har fått en pakkeløsning med bistand fra FHI og i dialog med kommunene våre, der FHI har kommet med råd om hva som kunne være en regionalt tilpasset tiltakspakke, sier hun.

– Trinn én er anbefalinger og trinn to er forskriftsfesting og påbud. Per nå er Tromsø den eneste som har forskrift, og de andre kommunene er ikke på forskriftsstadiet.

Publisert:

Mer om

Coronaviruset

Vestland

Flere artikler

 1. Askøy-ordfører skuffet over regjeringen: – De burde vært tydeligere

 2. Møter helseministeren om smittesituasjonen i nord: – Bør se på regionale tiltak

 3. Helseministeren: – Kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs

 4. Vil innføre regionale tiltak: – Haster utrolig mye nå

 5. Troms og Finnmark vurderer regionale tiltak

Fra andre aviser

 1. Helseministeren: Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå

  Aftenposten
 2. Innførte smitteverntiltak i 13 kommuner på kort varsel

  Bergens Tidende
 3. Kjerkol: Viktig at kommunene ikke nøler med å innføre koronatiltak

  Bergens Tidende
 4. Helseministeren: – Kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs

  Bergens Tidende
 5. – Kommunene står i helspenn

  Bergens Tidende
 6. Flere kommuner i Viken vil ha nasjonale tiltak

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no