SØPPELBERG: Søppelhaugen på bildet er fra Dahlsbergstien i Oslo i slutten av oktober. Nå er det først og fremst papiravfall som hoper seg opp noen steder. Foto: Magnus Newth VG

Søppelåret 2016: 29.000 klager i Oslo

Søppel blir fortsatt stående for lenge

Klagene på manglende søppel-henting i Oslo har strømmet inn også i desember og romjulen. 28.821 klager er kommet inn til kommunen siden 3. oktober.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Tre måneder etter at det private selskapet Veireno overtok ansvaret for å hente avfall i Oslo, fortsetter klagene å strømme inn på manglende søppel-henting.

De siste dagene har mange opplevd hauger med papiravfall og overfylte dunker og søppelbeholdere. Samtidig har kommunen satt uoffisiell klage-rekord med 29.000 søppel-klager på knappe tre måneder.

Les også: Her har søppelet stått i to uker

– Jeg er svært misfornøyd med situasjonen. Dette har ikke vært bra nok. Innkjøringsperioden har vært altfor lang. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor har vi gjort alt det vi kan innenfor kontrakten – for å iverksette tiltak som forbedrer situasjonen. Men tallet på klager er altfor høyt, innrømmer miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Bakgrunn: Søppelkaos i Oslo etter leverandørbytte

AVFALL PÅ STELL: Ansvarlig byråd, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) studerer avfall som er kommet dit det skal til gjenvinningsstasjonen på Haraldsrud. Til høyre: Mads Oudmayer i Renovasjonsetaten. Foto: Trond Solberg VG

VG kjenner til at hun og Renovasjonsetaten har fått kritikk både internt i byrådet og utenfra for å være for milde mot Veireno i kravene til forbedringer.

Spesielt har misnøyen vært stor med at det som i oktober ble beskrevet som innkjøringsproblemer viste seg å være mer langvarige og dyptgående vansker med å få organisert søppelhentingen.

Heller ikke miljøbyrådens varsel om- og oppfølging av dagbøter i oktober, har imponert mange.

Fagetaten 24. oktober: Vi nærmer oss normaltilstand

Retter opp avvik

Men begge de ansvarlige i kommunen for søppel-kaoset mener kommunen har vært harde nok i klypa mot avfallsselskapet.

– Renovasjonsetaten har hittil pålagt Veireno AS rettinger av avvik for mange millioner kroner. Kostnadene er forbundet med blant annet ekstra mannskap, flere biler, helgekjøring og ekstra skift på papirinnsamling.Veireno AS har i tillegg fått dagsmulkter for 115 000 kroner, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Linda Thorsteinsen i en epost til VG.

– Drøye 100.000 kroner i dagbøter. Er ikke det småpenger for et selskap som får 420 millioner for anbudet, miljøbyråd Berg?

– Det kan du si, men for å få orden på situasjonen har det vært viktigere å få Veireno til å sette inn tiltak som retter opp enn å ilegge bøter. Det beløpet som Veireno har brukt på disse tiltakene er betydelig høyere. Renovasjonsetaten har med andre ord innrettet de tyngste sanksjonene på tiltak for å løse situasjonen i tillegg til rene dagbøter, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Søppelservice: Slik klager du på manglende henting (ekstern lenke)

Både i uken før jul, i romjulsuken og de to første ukene i 2017 skal Renovasjonsetaten intensivere kontrollene av hvordan klager følges opp.

– Det vil også bli ilagt dagmulkter for avvik avdekket i disse kontrollene, legger Thorsteinsen til.

Les også: Varsler dagbøter etter søppelkaos

Velger retting foran bøter

I likhet med Berg mener fagetaten at kommunen har vært tøff nok i kravene til leverandøren.

– Den primære sanksjonen er krav om retting. Dette er også den sanksjonen som etter Renovasjonsetatens oppfatning raskest kommer Oslos 650.000 innbyggere til gode som et forbedringstiltak i avfallsinnsamlingen, svarer Thorsteinsen i Renovasjonsetaten.

– Har etaten opplevd påtrykk fra byrådsavdelingen og byrådet for enda tettere oppfølging og høyere bøter?

– Gitt høstens ekstraordinære situasjon har byrådet fulgt situasjonen tett gjennom hyppige situasjonsrapporteringer og løpende oppfølging. Det har vært stilt krav til Renovasjonsetaten om tiltak og mobilisering av alle tilgjengelige ressurser for å løse utfordringene. Byrådet har vært tydelige på at situasjonen i høst har vært uakseptabel og at normalsituasjon nå må gjenopprettes, svarer Thorsteinsen.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har på sin side blitt tett fulgt av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Har du opplevd at byrådslederen har engasjert seg og øvet påtrykk for deg for å være hardere i klypa mot etaten og Veireno?

– Byrådslederen har vært svært opptatt av denne situasjonen. Og vi har hatt tett kontakt både med hverandre og med Renovasjonsetaten for å finne løsninger, svarer Berg.

– Har byrådslederen bedt deg være tøffere?

– Nei, jeg har opplevd at vi har hatt et godt samarbeid. Jeg opplever at vi har «vært på» for å forsikre oss om at Renovasjonsetaten får kontroll på situasjonen. Vi har gjort det vi kan for at dette skal være i orden, svarer miljøbyråden.

Byrådsleder Raymond Johansen er bortreist i romjulen og opptatt av at det er ansvarlig byråd Berg og Renovasjonsetaten som uttaler seg om søppelsaken.

Les også: Rødt-Moxnes krever at kontrakten sies opp

– Arvet kontrakten

– Gjør det noe med din troverdighet som miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, når kommunen ikke en gang klarer å hente søpla til folk i tide?

– Jeg mener at jeg har håndtert situasjonen så godt som mulig innenfor den kontrakten vi arvet. Samtidig har jeg hele tiden vært tydelig på at det er en uønsket situasjon.

– Hvorfor var ikke kommunen og Veireno bedre forberedt når den nye søppel-avtalen trådte i kraft 3. oktober i år?

– Det skal vi nå ha en ekstern gjennomgang for å finne svaret på. Selskapet Deloitte skal gjennomgå prosessen siden avtalen ble inngått i 2015, via ansvarsovertakelsen og frem til nå. Da vil vi få svar på blant annet om det kunne vært gjort bedre forarbeid. Noe av det spesielle med denne kontrakten, var at én leverandør har fått alle de fire avtalene med kommunen. Det har gjort det hele mer komplisert, svarer Lan Marie Nguyen Berg.

– Hva skal til for å eventuelt å si opp avtalen med Veireno før den går ut i 2021?

– Renovasjonsetaten gjør kontinuerlig vurderinger om hvorvidt kontraktsvilkårene oppfylles og i hvilken grad de ikke oppfylles. Til nå har Renovasjonsetaten pålagt Veireno å iverksette en rekke tiltak for å bedre situasjonen som ekstra mannskap, biler og kjøring og dagbøter. I tillegg har Renovasjonsetaten styrket kontrollen med ruter og klageoppfølging.

– Har din egen søppel blitt hentet som det skal i høst og vinter?

– Vi har nok hatt fulle papirdunker her hos meg også.

– Har du klaget?

– Det er mulig at borettslaget har klaget, men jeg har ikke klaget personlig, svarer Berg.

– Hva vil du si til alle som har klaget?

– At vi er svært misfornøyde med denne situasjonen. Dette har ikke vært bra nok, og vi gjør alt vi kan for å rette opp.

Og det er langt fra sikkert at klagestrømmen vil avta noe særlig etter nyttår. Fra 3. januar skal klager på manglende henting av restavfall følges opp med henting påfølgende arbeidsdag, og for papiravfall innen tre virkedager.

– Får Oslos borgere et godt nytt søppelår i 2017?

– Jeg håper de får et godt nytt år i 2017. Og vi gjør det vi kan for å rette opp søppelsituasjonen.

Også direktør Johnny Enger i Veireno AS ønsker alle et godt nytt år.

– Og jeg er sikker på at det nye året blir langt bedre enn 2016 for avfallsabonnentene i Oslo, sier Enger.

Han mener mye sykefravær er årsaken til at klagene på manglende henting av papirsøppel har tatt seg opp de siste dagene.

– Men tendensen er at antall klager har gått ned, og det er det viktigste for oss, sier Enger til VG.

Husker du Napoli? Tusenvis av tonn søppel fløt i gatene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder