Eksempel på et dokument som Justispartementet har avslått innsyn i. Dokumentet ble ansett som internt og ble unntatt offentlighet. Foto: Faksimile: Riksrevisjonen

Denne julehilsenen ble
hemmeligstemplet

Foss: Redselskultur mot åpenhet i embetsverket

Publikums rett til innsyn i offentlige dokumenter er ikke reell. Riksrevisjonen har avslørt at deler av forvaltningen ikke etterlever offentlighetsloven, somler med journalføring og avslår altfor mange ønsker om innsyn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Justisdepartementet er en av verstingene i rapporten som riksrevisor Per-Kristian Foss la fram tirsdag.

Foss, som tidligere blant annet har vært finansminister, mener det finnes en «redselskultur mot åpenhet».

Hos embetsverket i Justisdepartementet blir brev og dokumenter liggende i 61 dager i gjennomsnitt, før de føres inn i postjournalen og blir søkbar for publikum.

Til og med julehilsenen fra professor Olav Lysne til det regjeringsoppnevnte digitale sårbarhetsutvalget, som han ledet i 2014-2015, ble unntatt offentlighet i Justisdepartementet.

Julehilsenen står i en kopi av en epost som Lysne hadde sendt til departementets toppembetsmann Tor Saglie, om å holde et møte om de såkalte falske basestasjonene.

Avslaget ble begrunnet med at dokumentet var internt og laget for departementets saksforberedelse.

VGs psykiatriavsløring: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelig

Praktiserer ikke åpenhet

REDSELSKULTUR: Riksrevisor Per-Kristian Foss rapporterer om hvordan departementene holder igjen dokumenter som burde vært offentlige. Foto: Frode Hansen VG

Men riksrevisoren er knallhard: Det er vanskelig å forstå hvordan departementets behov for unntak, kan veie tyngre enn offentlig innsyn.

– Begrunnelsen holder ikke, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Justisdepartementet er fullt av jurister, men Foss mener likevel at det åpenbart ikke hjelper på den riktige forståelsen av offentlighetsloven.

Han går langt å antyde at mange departementer har speilvendt lovens hensikt, som er å slå fast at alle dokumenter i forvaltningen er offentlige, med mindre hemmelighold kan begrunnes i særskilte unntak.

– Det er et ledelses- og kulturproblem i forvaltningen, sier Foss til VG.

Redselskultur

– Jeg tror at forvaltningen vet hvordan loven skal praktiseres med åpenhet, men jeg tror at det er en slags redselskultur mot åpenhet, som må motarbeides, legger han til.

– Det er en tendens til en kultur av forsiktighet og en veldig redsel for åpenhet, sier riksrevisoren.

I 2015 mottok departementene 50 400 innsynskrav. To tredeler ble innvilget, 22 prosent ble avslått, mens åtte prosent av kravene ble imøtekommet med delvis innsyn.

Les også: Krever innsyn på Slottet

Ikke søkbare

Men Riksrevisjonen mener det er et større problem at dokumentene ikke journalføres, eller at de journalføres så sent at saken er avgjort før publikum i det hele tatt får mulighet til å søke innsyn fordi dokumentene ikke er søkbare.

Per-Kristian Foss antyder at departementene på denne måten ønsker å skjule intern uenighet eller motstridende mål.

Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.

Fant ikke dokumenter

I den andre enden av listen klarer Statsministerens kontor å journalføre dokumenter «bare» 13 dager etter at dokumentet er ferdigstilt.

Arkivene er også ufullstendige. Da Riksrevisjonen gransket salget av stridsbåter til utlandet, klarte ikke Forsvarsdepartementet å finne sentrale dokumenter i sitt eget arkiv.

Les også: Alvorlige mangler med fregattene

Vil ha sanksjoner

Presseorganisasjonene er skuffet over resultatene, men ikke overrasket over Riksrevisjonens kritiske rapport:

– Det bryter med retten som både pressen og innbyggerne har til informasjon og kontroll av forvaltningen, sier Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital og leder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Hun vil ha sanksjoner for grove brudd på offentlighetsloven, men Per-Kristian Foss mener det får være opp til Stortinget å vurdere dette når de nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.

Riksrevisjonen: Alvorlig sikkerhetsrisiko hos Nav

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder