OMSTRIDT AVTALE: Norge betalte 283 millioner kroner for å leie det norske luksusfengselet i Nederland. Foto: Tore Kristiansen VG

Justisdepartementet: Soning i Norgerhaven bryter ikke med menneskerettighetene

Sivilombudsmannen mener de norske fangene i Nederland står i fare for å oppleve tortur og umenneskelig behandling. Det avviser Justisdepartementet blankt.

Det kommer frem i høringssvaret som nylig ble levert fra departementet.

– Etter opprettelsen av Norgerhaven fengsel, er soningskøen redusert betraktelig. Det er likevel ikke slik at dette skal skje på bekostning av de innsattes soningsprogresjon, helse eller menneskerettigheter, heter det i rapporten.

Departementet er uenige i at avtalen om å leie fengselet nord i Nederland utgjør noen som helst form for risiko for at innsatte blir utsatt for tortur og umenneskelig behandling.

Dette var selve kjernen i kritikken i rapporten som kom fra Sivilombudsmannen tidligere i vår. Der mente han at soningsforholdene i Nederland bryter med Norges forpliktelser til menneskerettighetene.

VG besøkte fengselet i mai (VG+): – Jeg føler jeg er på ferie

Bruddene ble særlig begrunnet med at norske myndigheter har fraskrevet seg retten til å etterforske, påtale og straffe brudd på forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling og straff.

– Det synes å være etablert et rettslig «hull» som svekker de innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling, skrev ombudsmannen i rapporten.

– Gjøres grundige vurderinger

I det utfyllende høringssvaret svarer departementet på de kritiserte forholdene, som de langt på vei ikke er enige i.

– Det er enighet mellom Norge og Nederland om at statene har et felles ansvar for å verne innsatte mot tortur og umenneskelig behandling. Nederland forholder seg til de samme internasjonale menneskerettslige konvensjoner som Norge. Nederland har således samme plikt til å følge opp dette, heter det i svaret.

Det var likevel ikke bare avkallet på retten til å etterforske lovbrudd begått mot innsatte som ble trukket frem i ombudsmannens rapport. Han reagerte også på at flere ble tvunget til overføring til soning i Norgerhaven. Dette gjelder omtrent en tredjedel av de innsatte, noe ombudsmannen mener utgjør et stort inngrep i den innsattes liv.

Les også: Lokker innsatte med skoleferie i luksusfengsel

– Fengselsstraff innebærer i seg selv et stort inngrep i innsattes liv. For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser, skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.

MOT SIN VILJE: Sheikh Lobba (42) soner en narkotikadom i Norgerhaven, og ble sendt til Nederland mot sin vilje. Foto: Tore Kristiansen VG

Det står i avtalen at personer som blant annet er under 18 år, går på skole eller jevnlig mottar besøk av barn ikke skal overføres.

Les også: Sterk reduksjon i soningskøene i Norge

Da VG besøkte fengselet i mai, kunne likevel flere av de innsatte fortelle at de var sendt dit mot sin vilje, og at de hadde foretrukket straffegjennomføring i fengsel innenfor Norges grenser.

– Jeg hadde ikke noe valg. Familien min er i Norge, og jeg hadde ikke lyst til å dra hit. Men det nytter ikke å kjempe imot, fortalte Sheikh Lobba (42), som soner en dom for narkotika.

Uenige, men har gjennomført tiltak

Selv om departementet på mange områder var uenige i kritikken, opplyses det om at de på flere av punktene allerede er gjennomført tiltak som har forbedret forholdene for de norske fangene.

I noen tilfeller har innsatte for eksempel blitt brukt som tolk mellom nederlandske ansatte og norske innsatte når vedtak skal gis til innsatte. Dette ble også sterkt kritisert, men departementet opplyser nå at ledelsen i fengsel nå skal sørge for at dette skjer ved bruk av sertifisert tolk.

GODE UTEOMRÅDER: En stor luftegård utstyrt med volleyballbane, treningsapparat og benker gir innsatte gode muligheter for rekreasjon og fritidsaktiviteter. Noen ganger har de piknik på gresset. Foto: Tore Kristiansen VG

Det har også blitt ansatt to personer for å styrke saksbehandlingstiden, og det skal gjennomføres en sikkerhetsinspeksjon i fengselet i løpet av juni, for å kartlegge rutiner for å beskytte innsatte mot vold og overgrep.

– Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder