FULL GRANSKING: Helse Møre og Romsdal varsler full gjennomgang av sine tall på tvangsmiddelbruk. Foto: Erlend Daae VG

Full oppvask i Møre og Romsdal etter VG-avsløring

Sykehusdirektøren må svare styret og regiondirektøren må svare helseministeren, etter at VG avdekket omfattende beltebruk i Møre og Romsdal.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg har bedt direktøren om at han fører opp denne saken til neste ukes styremøtet, hvor styret i Helse Møre og Romsdal må få en orientering om de oppslagene man her sett og hvordan man skal arbeide videre, sier styreleder Stein Kinserdal til VG.

VG avslørte mandag at pasienter ved psykiatrisk avdeling i Ålesund og Hjelset psykiatriske i Molde blir utsatt for mer omfattende og langvarig bruk av belter enn ved samtlige andre sykehus i VGs materiale.

I hele én av fem tilfeller kan ikke sykehuset dokumentere hvor lenge beltebruken har vart. Disse sakene er ikke avsluttet i tvangsprotokollene, og denne informasjonen lagres heller ikke i den elektroniske pasientjournalen.

VG avslører: Bindes fast ulovlig

Full gransking

Styrelederen gjør det klart at han forventer en full orientering om VGs funn, og sier at saken vil være på styrets sakskart til de kan se klare forbedringer.

– Det som fremkommer i disse sakene er noe som ethvert ansvarlig styre på ta på alvor. Vi slipper ikke en sak når vi først har fått den i fanget, sier Kinservik.

KREVER SVAR: Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal HF. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Klinikkledelsen i Møre og Romsdal varslet tirsdag at de vil gjennomføre en full gransking av tallene som kommer frem i VGs sak, og hevder det kan dreie seg om feilregistrering fra deres side.

De mener pasienter kan ha blitt løst ut av belter uten at dette er registrert, slik sykehuset er lovpålagt å gjøre. Men den påstanden blir langt på vei avvist av kontrollkommisjonsleder Nils Grytten:

– En slik praksis er helt ukjent for meg, sier Grytten til smp.no.

Underrapportert

I april kunne VG dokumentere at mange sykehus kraftig underrapporterte bruken av tvangsmidler. Verst var St. Olavs Hospital og Møre og Romsdal HF.

VG har i høst gjennomgått tvangsprotokoller fra 14 sykehus, men har ikke fått tilstrekkelig innsyn fra de to andre sykehusene i Helse Midt.

– Møre og Romsdal HF sier at inntrykket er at de ikke ligger noe over andre sykehus i regionen når det gjelder tvangsbruk. Er det grunn til å tro at de andre sykehusene i Helse Midt ligger på et tilsvarende nivå?

– Nei, det kan jeg ikke si. Det jeg oppfatter at de sier er at de ikke har noen annen medisinsk praksis når det gjelder bruk av tvangsmidler, men de kan ha en annen registreringspraksis, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt.

Les også: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige

MÅ SVARE: Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt skal møte helseministeren på mandag. Foto: Helse Midt

– Et sikkerhetsnett

– Hva vil dere gjøre for å få klarhet i dette?

– Det tar vi direkte med ledelsen. Når VG nå har satt fokus på dette og helseministeren kommer på banen er det viktig for oss at vi får på plass riktig registreringspraksis og riktig og redusert bruk av tvang, sier han og viser til at helseregionen nylig vedtok en ny handlingsplan for psykisk helsevern.

– Er det en ukultur i helseforetaket?

– Det er vanskelig for meg å si om det er en ukultur. Når vi får slike tall kan vi fort overtolke. Det vi lurer på nå er om de har en feil bruk av registrering, sier sykehuseieren.

– Har dere som eiere tilstrekkelig kontroll med tvangsmiddelbruken ved sykehusene?

– Her har også kontrollkommisjonene en funksjon. De er et sikkerhetsnett når det gjelder bruk av tvang, og vi har tillit til at de gir sykehusene god oppfølging på det, sier Slørdahl.

– Og det mener dere fungerer godt?

– Vi har ikke holdepunkt for å si at kontrollkommisjonene ikke fungerer, sier Slørdahl.

– Urovekkende

Det mener derimot hans sjef, helseminister Bent Høie:

– Dersom noen fortsatt lener seg på at kontrollkommisjonene ivaretar rettssikkerheten på en god nok måte, er jeg ikke enig i det. VGs saker har gitt oss et klart svar på at det gjør de ikke, sier Høie som har tatt til orde for å endre kontrollorganet.

Han reagerer kraftig på de store geografiske variasjonene i VGs funn.

– Det er urovekkende. Når det er så store variasjoner som åpenbart ikke kan forklares med ulikt pasientgrunnlag, så er det svært alvorlig. Dette er noe jeg vil ta opp med regionsdirektørene og styrelederne førstkommende mandag, varsler helseministeren.

– Tyder dette på en ukultur i helseforetaket?

– Ja, det tyder i hvert fall på at tvangsbruken kan skli ut dersom man ikke har god nok oversikt. Dersom man ikke registrerer tvangsbruk skikkelig kan man bli sittende igjen med et inntrykk av at alt er i skjønneste orden, men i realiteten er det ikke det.

BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (H) sier de store geografiske forskjellene er en svikt i helsetjenesten. Foto: Erlend Daae VG

Ber om tilsyn

Nå ber pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal, Runar Finvåg, om at Fylkesmannen fører tilsyn med det psykiske helsevernet i fylket.

– Et tilsyn vil avdekke om praksis og behandling av pasienter har vært i strid med lov og forskrift eller ikke, sier Finvåg.

VG har vært i kontakt med avtroppende Fylkeslege Magnar Kleppe i Møre og Romsdal. Han sier at det ikke vil bli aktuelt å opprette et tilsyn i inneværende år, men at dette må vurderes når man ser den totale oppdragsmengden for neste år.

Kleppe har stillingen som fylkeslege ut 2016.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder