REAKSJONER OVER HELE LANDET:Politiets håndtering av Monika-saken har svekket tilliten over hele landet og i alle lag av folket, sier VGs undersøkelse. Monika Sviglinskaja ble bare åtte år gammel. Foto:Privat,NTB scanpix

Monika-saken har svekket tilliten til politiet over hele landet

Politi-skandalen Monika-saken har svekket tilliten til politiet – og dette rammer politiet over hele landet. Det viser en fersk meningsmåling.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hele 43 prosent av de spurte oppgir at tilliten til politiet er svekket etter at politiledelsen i Bergen motarbeidet å gjenoppta den henlagte saken trass i klare signaler på at dette kunne være en drapssak.

LES OGSÅ: Monika-saken – slik ble den en politiskandale

Tillitssvikt – som etter Utøya

Ja, den oppgitte svikten i tillit til politiet er nesten like stor som etter 22. juli-kommisjonens rapport – som konkluderte med at politiet sviktet på sentrale områder under Utøya-terroren. Da oppga mer enn 46 prosent av de spurte at tilliten var svekket.

InFact-undersøkelsen av politiet tillit hos folk er gjort 29. april i år – og det er 1026 personer over hele landet som er spurt over telefon.

Monika-saken – saken hvor en 8-årings mistenkelige dødsfall ble henlagt som selvmord – hadde da rullet i mer enn et halvår – med pågripelse av en 32-åring siktet for drap i oktober. I februar kom Riksadvokatens omfattende kritikk, politimesteren tok permisjon – og Spesialenheten bøtela Hordaland politidistrikt.

Reaksjoner over alt

Størst svekkelse av tillit finner vi på Vestlandet – her oppgir hele 53 prosent at deres tillit til politiet er svekket. Minst innvirkning ser Monika-saken ut til å ha hatt på tilliten lengst sør i landet – Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold – her oppgir 34 prosent av de spurte at tilliten er svekket.

Den svekkede tilliten ser ut til å gjelde nokså jevnt over – uansett partitilhørighet, alder eller kjønn.

Fagsjef Knut Weberg i InFact peker på at undersøkelsen er gjort i etterkant av en vedvarende sterk kritikk av politiet:

– Den viser at denne sakens påvirkning av tilliten til politiet er like alvorlig som reaksjonen etter 22. juli-kommisjonens rapport, fastslår han.

TAR PÅ ALVOR: - Vi tar VGs undersøkelser på største alvor, sier politidirektor Odd Reidar Humlegård. Foto:Helge Mikalsen,VG

Forstår reaksjonene

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er overordnet sjef for alt av politi i landet – og forstår at Monika-saken har skapt reaksjoner:

– Jeg forstår godt at Monika-saken påvirker tilliten til politiet. Saken er alvorlig, og har fått massiv medieoppmerksomhet over hele landet. Det pågår fremdeles et omfattende arbeid for å få klarlagt hva som har skjedd, slik at vi kan lære av det.

– Vi tar VGs undersøkelse på største alvor. Når vi i noen enkeltsaker ikke lykkes, er det forståelig at det påvirker publikums tillit til politiet. For oss betyr det svært mye at folk har tillit til vårt arbeid. Man kan godt si at folkets tillit er politiets viktigste kapital, sier Humlegård.

ØYEBLIKKSBILDE: Politiet har høy tillit i befolkningen, sier fungerende politimester John Reidar Nilsen. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG. Foto: ,

Ikke overrasket

Fungerende politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt er ikke overrasket over VG-undersøkelsens tall:

– Det er forståelig at folk lar seg påvirke av den negative oppmerksomhet rundt politidistriktet. Det som er viktig nå er at vi gjennom den jobben vi gjør hver dag får skapt balanse i oppfatningen av oss.

– VGs undersøkelse er et øyeblikksbilde og det vil alltid være variasjoner. Politiets innbyggerundersøkelser har gjennom flere år vist at politiet har høy tillit i befolkningen, og det skal vi jobbe for å fortsatt gjøre oss fortjent til, sier Nilsen.

«Bør ha høy tillit»

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet har sett VGs tall, og sier:

– Det vi ser av generelle målinger, er at politiet skårer høyt på tillit. Etter det som har kommet fram i Monika-saken, og etter den omtalen den har fått, er det ikke unaturlig at tilliten får en knekk. For politiet vil det være viktig å se på dette i et læringsperspektiv, og vi er glade for at flere uavhengige kilder som Spesialenheten og Riksadvokaten har sett på saken, og tror at politiet kan komme styrket ut av dette.

Han mener at tillit er viktig:

– Et maktorgan som politiet bør ha høy tillit. Men en slik omtale som politiet har fått i Monika-saken, er det ikke rart at folk stiller spørsmål. Men det viser også at folk ikke er redd for å ytre seg med kritikk mot politiet, sier Brein-Karlsen.

«Meget kritikkverdig»

SVAKT POLITIFAGLIG: Advokat Harald Stabell er overrasket over de sterke reaksjonene i befolkningen. Foto:Helge Mikalsen,VG

Advokat Harald Stabell er overrasket over den sterke reaksjonen hos folk:

– Jeg er ikke overrasket over at tilliten i dag er svekket etter flere kritikkverdige saker, men at den er så stor, hadde jeg ikke ventet.

Han mener det er den svake politifaglige henleggelsen av barnedrapet – sammen med den meget kritikkverdige behandlingen av varsleren som har ført til at folk oppgir svekket tillit:

– Tallene er alvorlige for etaten, og særlig hvis den svekkede tilliten varer over tid. Om det bare blir en kortvarig bølge, er selvsagt vanskelig i dag å ha noen mening om, men den høye prosenten kan tyde på det motsatte, sier Stabell.

Politifolk bekymret

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener at Monika-saken er en stygg sak for politiet:

– At tilliten er svekket, overrasker meg ikke. Monika-saken i Hordaland har fått massiv mediedekning over hele landet. Det er en fryktelig stygg sak for politiet, både fordi det er mye som kan settes fingeren på i selve etterforskningen og fordi toppledelsen har håndtert saken svært dårlig fra det tidspunktet Robin Schaefer varslet. Det er naturlig at publikum påvirkes av det som kommer i media. Som forbundsleder har jeg fått bekymrede meldinger fra tillitsvalgte over hele landet, nettopp fordi de opplever at Monika-saken gir et generelt dårlig bilde av politiet og at den får overslag til deres distrikt, forteller Bolstad.

Tilliten sank etter Utøya

InFact-undersøkelsen spurte også om i hvilken grad folk har tillit til politiet: Her viser det seg at tilliten er forholdsvis bra: På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr svært liten tillit og 5 svært stor tillit – gir 57 prosent av de spurte politiet karakteren 4 eller 5.

Politiet gjør jevnlig egne såkalte innbyggerundersøkelser – og her ser tallene betydelig bedre ut – for politiet: Undersøkelsen deler svarene litt annerledes – i fire kategorier: Svært liten tillit, ganske liten tillit, ganske stor tillit og svært stor tillit. I den nyeste undersøkelsen – fra 2014 – ga hele 89 prosent av de spurte «ganske – eller svært stor tillit». Dette var en markant bedring fra 2012, hvor bare 80 prosent av de spurte svarte tilsvarende. Dette ble sett på som et resultat av 22. juli-kritikken mot politiet.

De to undersøkelsene – den ferske InFact-målingen og politiets innbyggerundersøkelse – kan ikke sammenlignes helt, mener fagsjef Knut Weberg i InFact:

– Politiets undersøkelse har brukt en skala fra 1 til 4 – altså uten noe nøytralt midtpunkt, som vi har. Dermed tvinges de spurte til å være enten positive eller negative. Ser vi på andelen som har gitt politiet toppscore, viser den 24 prosent i innbyggerundersøkelsen, og 21 prosent hos oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder