KINA-TUREN: Statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland og utenriksminister Børge Brænde var i Kina i april for å gjenoppta normale relasjoner. Nå vil et statseid anleggsselskap bygge vei og bruer i Norge. Foto: Gøran Bohlin VG

Advarer mot kinesiske veibyggere i Norge

Den kinesiske anleggsgiganten CCCC jakter på milliard-kontrakter i Norge, etter at Stortinget vedtok å bruke mer enn 1000 milliarder kroner på vei og bane de neste årene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nå advarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mot at deler av den enorme satsingen i Nasjonal transportplan kan gi tusenvis av arbeidsplasser i Kina.

– Målet må være at det er norske, og ikke kinesiske, selskaper som får glede av denne verdiskapningen, sier Vedum til VG.

Les mer her: Erna møter 1012 næringslivstopper i Kina

Møtte Erna i Kina

Kontakten mellom regjeringen og det kinesiske statlige selskapet, China Communications Constructions Company (CCCC), kom i stand under statsminister Erna Solberg (H) sitt offisielle besøk i Kina i april.

Etter statsbesøket har folk fra CCCC vært i Norge og møtt Statens Vegvesen to ganger, ifølge fagbladet Byggindustrien, som omtalte saken tidligere i sommer. 7. august ble kineserne tatt imot av fungerende vegdirektør Jane Bjordal i Oslo.

Besøkte Oslo og Vestlandet

Der ble de orientert om milliardprosjektene på Vestlandet, og Vegvesenet la til rette en omvisning i Ryfast og Eiganestunnelen, Hardangerbrua og Nordhordlandsbrua.

– Vegvesenet får fra tid til annen henvendelser fra utenlandske selskaper. De fleste blir tatt imot og får standard presentasjoner, ut fra hva de er opptatte av. Det var det vi ga kineserne, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen.

– Men det er ikke like vanlig at vi legger til rette for befaringer slik vi gjorde på Vestlandet i august. Det kom i stand etter kinesernes ønske, men var betydelig nedskalert i forhold til deres ønske om å befare hele den planlagte ferjefrie E39-strekningen, legger han til.

Les også: Sp kan halvere Aps skatteøkning

Sotrasambandet

UØNSKET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke kinesiske selskaper inn i norsk veibygging. Foto: Odin Jæger VG

Den kinesiske entreprenøren, som skal være verdens tredje største anleggsselskap, viste spesiell interesse for Sotrasambandet. Dette er blinket ut av regjeringen som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, OPS, til nærmere 10 milliarder kroner. Denne utbyggingen går trolig ut på anbud i 2018 eller 2019.

«Sotrasambandet kan være interessant for oss siden vi ønsker å starte med mindre prosjekter i Norge», sa Zhao Hangyu, Europa-direktør for CCCC, ifølge Vegdirektoratets nettsted vegnett.no.

Sotrasambandet er blant veiprosjektene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet i NTP.

Les mer om NTP her: 179 milliarder i netto tap

Invitert av regjeringen

Sp-lederen er kritisk til regjeringens kontakt med det kinesiske selskapet:

– De har åpenbart lagt aktivt til rette for kineserne. Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har formidlet kontakten, og de får møte Vegvesenet på høyt nivå og får omvisning, sier Vedum.

– Skal alle utenlandske selskaper utelukkes?

– Vi er bundet av EUs konkurranseregler og kan ikke utelukke europeiske selskaper. Men nå skal det brukes over 1000 milliarder kroner over statsbudsjettet de nærmeste årene. Vi kan ikke ta oss råd til dette uten at det kommer norsk næringsliv og norske arbeidsplasser til gode. Disse pengene må bygge norsk industri og ikke kinesisk industri, sier Vedum.

Solvik-Olsen: Feil faktum

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) stiller seg uforstående til Sp-lederens premiss om at regjeringen aktivt har invitert kineserne til Norge:

– Statistikken viser at utenlandske entreprenører vant en langt større andel av kontraktene under rødgrønn regjering enn nå, skriver han i en e-post til VG.

– I 2017 er faktisk samtlige kontrakter vunnet av norske entreprenører. Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) reiste sågar til Tyskland i 2013 for å rekruttere entreprenører. Jeg er bekymret for at en rødgrønn regjering vil ta opp tråden der de slapp, og at flere arbeidsplasser forsvinner ut igjen, svarer samferdselsministeren.

Komme Norge til gode

– Jeg mener ikke at vi ikke skal kunne kjøpe stål eller andre varer fra Kina. Men regjeringen må legge til rette for at de store jobbene gjøres fra Norge. Vi må tenke på samfunnsøkonomien og ikke bare hva som er billigst. Det er absolutt ikke noe mål at Kina skal bygge norske veier. Dette skal komme norsk industri og norske arbeidsplasser til gode, sier Sp-lederen.

Vedum viser til en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse for NHO. Den viser at for hver milliard i anleggskontrakter som tildeles utenlandske aktører, så går Norge glipp av 751 millioner i norsk verdiskapning, 878 årsverk og 297 millioner kroner i skatteinntekter.

– Med høy aktivitet i Nordsjøen var det dårligere kapasitet i norsk anleggsbransje. Nå faller oljeinvesteringene og vi må finne andre nisjer. Da er det galt å sende denne verdiskapningen til Kina, når Norge trenger denne virksomheten selv, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Så stor er NTP: 1000 milliarder til vei og bane

Bygger Hålogalandsbrua

KINESISK STÅL: Dekket til den nye Hålogalandsbrua, levert fra Kina, ble skipet inn til Narvik tidligere i august. Foto: LINE VESTNES, STATENS VEGVESEN

To andre kinesiske selskaper er allerede inne i norsk veibygging:

I forrige uke kom en lekter fra Shanghai til Narvik med brudekket til Hålogalandsbrua på E6, i 30 deler. Ståldekket er produsert av Sichuan Road and Bridge Group.

Seksjonene skal nå heises opp og bli veibanen på den nye Hålogalandsbrua, en kontrakt til 750 millioner kroner. Ingen norskeide selskaper la inn anbud på denne jobben.

Et annet kinesisk selskap har levert stål til Hardangerbrua.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder