FLUELARVER: Det var søsteren som oppdaget larvene som kravlet i såret mellom Åges tær. Foto: PRIVAT

Åge (76) hadde levende larver i sårene før han døde

Ingen av de ansatte på Skoggata bo- og servicesenter oppdaget at såret mellom beboerens tær var fullt av fluelarver.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er FriFagbevegelse og Fagbladet som i dag forteller historien om det siste året i østfoldingen Åge Villi Kristiansens liv.

Han døde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss, 76 år gammel, den 11. oktober 2016.

Det var fem dager etter at søsteren oppdaget de små hvite larvene som kravlet rundt i såret mellom tærne hans.

– Føttene hans fulle av larver. Jeg var målløs og sjokkert, sier hun i et videointervju med Fagbladet og FriFagbevegelse.

Det private firmaet Norlandia, som driver Skoggata, sier at slike ting normalt ikke skal inntreffe og mener det er viktig at Helsetilsynet ser på saken. Les hele Norlandias tilsvar nederst i saken.

SØSTERENS MINNE: Bilde av Åge Villi Kristiansen. Foto: Øystein Windstad

Hvor lenge han hadde hatt larver mellom tærne er det ingen som vet. Dagen før det ble oppdaget skulle 76-åringen vært på sitt månedlige hudlegebesøk, timen ble avlyst - angivelig fordi ingen hadde tid til å følge Kristiansen til legen.

Hudlegen er kritisk til oppfølgingen pasienten fikk på bo- og servicesenteret. Det kommer tydelig frem i journalen som Fagbladet og FriFagbevegelse har fått tilgang til, og som VG har sett. Legen ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken til VG.

Husker du? Berit (88) døde etter tre måneders mareritt

Renholdsarbeider

Åge Villi Kristiansen hadde bakgrunn som renovasjonsarbeider på søppelbil. Ved en arbeidulykke på cellulosefabrikken i Moss fikk han etsende væske over begge bena, noe som ga huden varige skader.

De siste årene hadde han smertefulle væskende sår som krevde mye stell.

Han var også plaget av diabetes.

I september 2015 innså de pårørende at østfoldingen ikke kunne klare seg hjemme lenger, så han flyttet til Skoggata i Moss, først og fremst for å få skikkelig hjelp til sårene.

Skoggata er et botilbud med døgnbemanning for eldre som er for syke til å bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem. Det er driftet av velferdskonsernet Norlandia, som i fjor tok ut 102 millioner kroner i utbytte for drift av barnehager og sykehjem.

Kristiansens søster forteller til Fagbladet og FriFagbevegelse at de pårørende satte det som en forutsetning at de kroniske sårene skulle bli godt stelt på bo- og servicesenteret. Det forsikret ledelsen om at de skulle gjøre, ifølge søsteren.

Men slik ble det ikke.

Det siste året av østfoldingens liv brukte både søsteren og hudlegen mye tid på å etterlyse bedre sårstell.

– Vi ble ikke hørt, sier søsteren til Fagbladet og FriFagbevegelse.

SØSTEREN: Reidun Johannessen oppdaget larvene mellom brorens tær. Foto: Øystein Windstad, Fagbladet

FriFagbevegelse og Fagbladet kjenner til at det ble meldt avvik om larvene i Norlandias interne system.

Husker du? Lager landets billigste eldremåltid

Hjertestans

Det siste smertefulle året i østfoldingens liv endte med at han fikk pustevansker og hjertestans.

Da ambulansepersonalet fra Sykehuset Østfold kom frem til bo- og servicesenteret, fant de pasienten liggende alene.

Da hadde pleiepersonalet sluttet å gi hjerte- og lungeredning etter seks minutter, fordi de trodde at han var død. Men det var han ikke.

Ambulansepersonellet koblet til hjertestarter og jobbet med avansert hjerte- og lungeredning i 40 minutter.

Konsekvensen av at pleiepersonalet hadde gitt opp hjerte- og lungeredning etter bare seks minutter ble fatal, kommer det frem av ambulansepersonellets journal.

Pasienten ble «fratatt sjansen til god vellykket gjenoppliving» skriver de i journalen.

Helsetilsynet skal se på saken

Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge Riikka Aubert presiserer i en e-post til VG at Skoggata ikke er et sykehjem, men at beboerne leier omsorgsleiligheter.

– Det betyr at medisinsk oppfølging av beboerne skjer i samarbeid med beboers fastlege og våre sykepleiere som følger opp beboer i leiligheten sin. Vi vet fra før at dialog mellom lege, pårørende og oss alltid kan bli bedre. Gjennom denne enkelthendelsen har vi lært at vi må praktisere en enda tettere dialog med pårørende til beboer også etter at denne har gått bort.

– Hvorfor sitter både søsteren og hudlegen med inntrykk av at dere ikke stelte sårene godt nok?

– Denne saken og søsterens opplevelse berører oss sterkt, og vi er selvfølgelig ydmyke for at det kan være slik at vi ikke har gjort en god nok jobb. Samtidig er det viktig å for oss å få frem at prosedyrer har vært fulgt og at beboer har fått jevnlig sårstell og legetilsyn. Helsetilsynets gjennomgang vil avklare om noe kunne vært gjort annerledes.

– Er det mulig å få larver i et sår som stelles godt nok og ofte nok?– Normalt skal ikke dette inntreffe. Vi går nå igjennom våre prosedyrer, vil supplere disse med de tilbakemeldinger vi måtte få fra Helsetilsynet.

– Ambulansepersonellet fant pasienten liggende alene. Da hadde deres personale sluttet å gi hjerte- og lungeredning. Hvordan kan det skje?

– Her har vi en annen oppfatning. Derfor er det viktig at Helsetilsynet ser på saken.

– Vedgår dere å ha handlet feil i denne saken?

– Vår egen og kommunens gjennomgang dokumenterer at hjerte- og lungeredning ble avsluttet basert på en faglig vurdering, men vi er ydmyke at situasjonen kunne vært håndtert annerledes. Derfor er det viktig at Helsetilsynet ser på saken.

– Får saken konsekvenser for noen?

– Vår egen og kommunens gjennomgang av denne enkelthendelsen, har ikke gitt grunnlag for det.

– Hvordan følger dere opp?

– Denne saken berører oss sterkt, og gjør oss ekstra skjerpet i vårt forbedringsarbeid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder